Nyhetsbrev 2008-10-15

Nyheter kring slutbetänkandet

Peter Brusen, Socialstyrelsen - "personlig assistans kan få en jämförelsetjänst liknande äldreguiden" Citat från artikeln:

"Assistanskoll ligger idag i framkanten i de här frågorna, och ett samarbete med dem vore intressant, men hur det skulle se ut kan jag inte svara på idag"

"Assistansen är naturligtvis viktig, men det kommer sannolikt även att gälla andra LSS-insatser som boenden och daglig verksamhet. Det är lite oklart kring vilket ansvar som vi respektive Försäkringskassan får i det framtida arbetet"

"Exakt hur det kommer att se ut kan jag inte svara på i dagsläget, vi har inte fått regeringsuppdraget ännu. Men kvalitetsindikatorerna i jämförelsetjänsten kommer att ge information för assistansberättigade, anhöriga och assistenter, alltså stöd i att välja assistansanordnare. Utöver detta kan det användas till nationella jämförelser och kvalitetsutveckling, där assistansanordnare kan jämföra sig med varandra och över tid. Exempelvis kan kommuner jämföra sig med varandra eller assistansföretag och kooperativ och se vad de behöver utveckla"

Debattinlägg kring innehållet i slutbetänkandet

Vem sparar i LSS-kommitténs förslag?

Adolf Ratzkas anförande vid konferensen arrangerad av Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsens 1 oktober 2008. Enligt honom innebär LSS-kommitténs förslag högre kostnader för skattebetalarna och sämre kvalitet för assistansanvändare.

Frihet under kontroll - Möjlighet att leva som andra, nu med staten som regissör
Analys av slutbetänkandet av Pär Blomqvist, skribent på Assistanskoll och administratör på Personligassistent.com

TEMA - kommuner som assistansanordnare

54 procent av de assistansberättigade har kommunen som assistansanordnare. Kritik har framförts om att kommunal assistans ofta inte är brukarstyrd på samma sätt som i privata företag/kooperativ.

Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "kommunerna saknar ibland kunskap om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser" Citat från artikeln:

"Generella och administrativa gränser för vad assistansen ska innehålla är inte acceptabelt, eftersom den enskilde ska ha självbestämmande och ett stort inflytande, assistansen ska utformas efter de individuella förutsättningarna. Detta gäller alla LSS-insatser, men är extra tydligt i personlig assistans"

"I Personlig assistans - en inventering av forskningsläget" talas det om en kvarlevande hemtjänstkultur?
- Det var en hänvisning från oss till en annan text, men samtidigt är det inte ovanligt att situationen beskrivs på det sättet.
Kan det bero på att kommunerna är vana att fördela och prioritera kostnader?
- Visst, många kommuner kan ha svårt att få det att gå ihop, men det handlar oftast om en okunskap om skillnaden mellan insatserna. I hemtjänst, som är en SoL-insats ska en skälig levnadsnivå uppnås där du får vissa, i förväg bestämda uppgifter utförda, då kanske du inte får exakt lika många timmar varje vecka. I LSS-insatsen personlig assistans ska däremot goda levnadsvillkor uppnås, där du har rätt till ett visst antal timmar och att själv kunna styra över vad som utförs under den tiden"

Tidigare artiklar i TEMA-serien om kommuner som assistansanordnare
Lars-Erik Gotthard, Länsstyrelsen Västra Götaland - "Kommunala riktlinjer begränsar ofta den assistansberättigade"
Konkurrensverket - "Öppenhet i kommunernas ekonomiska redovisning gynnar konkurrens"

Kommande artiklar

I kommande artiklar behandlas mer kring kommunala riktlinjer för assistans och hur kommunerna fungerar som utförare av assistans. Dessutom kommer mer intervjuer och texter kring LSS-kommitténs slutbetänkande.

Jämför och välj bland 135 assistansanordnare

Hittills har 135 assistansanordnare lämnat in uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Tillsammans har de 3707 kunder, vilket är 24,80 procent av alla assistansberättigade i Sverige och 53,28 procent av alla som anlitar icke-kommunala assistansanordnare. (baserat på siffror dec 2007)

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 2048 e-postadresser varav ca 280 är assistansanordnare och 740 är LSS-handläggare. Brevet går även ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter

Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka: 08-740 42 00, verksamhetsledare, adolf.ratzka@independentliving.org
Algren Morgan: 08-506 221 77, administratör, algren.morgan@independentliving.org
Kenneth Westberg: 08-506 221 81, journalist, kenneth.westberg@independentliving.org

Assistanskoll är en online-tjänst av Independent Living Institute

Skicka sidan till: