Bengt Westerberg redovisar alternativ kostnad till personlig assistans

Bengt Westerberg

23 miljarder istället för 30 miljarder plus enorma standardsänkningar och obetalt anhörigarbete som leder till sjukskrivningar och förtidspension. Det är enligt Bengt Westerberg den verkliga alternativkostnaden för stat och kommun om all assistansersättning idag tas bort.

Bengt Westerberg beräknar alternativkostnad till assistansersättning

Tidigare artiklar

"Ska inte assistenterna mata barnen"

Att egenvård inte längre räknas som grundläggande behov gör enligt överläkaren Barbro Westerberg att barn inte får den assistans de behöver och att kommunerna snart måste börja bygga boenden.

Barbro Westerberg, överläkare, Göteborg – "Ska inte assistenterna mata barnen?"
Citat:

Om en assistent inte ska syssla med basala behov vad ska de göra? Ha gymnastik med barnen?

Då får man börja bygga upp boenden, där barnen bor med personal och där föräldrar kan hälsa på och sova över.

Tidigare artiklar

Funktionsrätt Sverige – "regeringen är ansvarig"

Lars Ohly

Regeringen har drivit fram hårdare assistansbedömningar med regleringsbrev och besparingsdirektiv, säger Lars Ohly, som hoppas på att Socialutskottet ska kräva en förändring.

Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige – "Regeringen har drivit fram de hårdare assistansbedömningarna"
Citat:

Kassans hårdare nya tolkning sammanfaller exakt med regleringsbrevet.

Jag vet ingen regering där inte finansministern har sista ordet.

Tidigare artiklar

Regeringen antyder utredning om lagändring

Åsa Regnér

Beslut om en lagändring kring bedömningen av personlig assistans skulle kunna tas efter rapporter som kommer under hösten, säger Barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Lagändring före LSS-utredningen?
Citat:

Regeringen är öppen för att se över lagändringar beroende på vad de analyser och uppdrag som Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska inkomma med under hösten säger.

Regeringen har inte bedömt att ISF:s rapport i sig skulle ge anledning att gå före den pågående LSS–utredningen.

Tidigare artiklar

"Ta bort åldersgränsen för assistans"

Fyra äldreforskare på Lunds universitet anser att 65-årsgränsen för att få personlig assistans borde tas bort liksom skrivningen "som beror på normalt åldrande".

Tove Harnett, äldreforskare, - "Ta bort åldergränsen!"
Citat:

70-åringar lyssnar på samma musik som 30-åringar och lever på ungefär samma sätt.

År 2001 utvidgades lagen så att personer fick behålla sin assistansersättning även efter 65-årsdagen. Nu är det dags för nästa revidering.

Tidigare artiklar

Mer intern kritik i Socialdemokratin

Kenneth Andersson

Det behövs en översyn av de begränsande domarnas effekter på personlig assistans före riksdagsvalet säger Kenneth Andersson, som efterlyser en diskussion om annat än kostnader.

Kenneth Andersson, Socialdemokraternas funktionshinderpolitiska nätverk – "Det har varit för stort fokus på kostnader"
Citat:

Jag delar Lailas synpunkter om vi måste öppna för att granska hur lagstiftningen i praktiken fungerar i människors liv.

Eftersom själva LSS-utredningen sträcker sig till 2018 så är min uppfattning att det är angeläget att redan nu göra en översyn.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan - "Domarna i HFD ger rekordmånga avslag"

Att rekordmånga inte beviljas assistansersättning beror enligt Försäkringskassan på förändrad rättspraxis, tex egenvårdsdomen. Och det är kommunernas uppgift att ge stöd till alla som nu inte får assistansersättning.

Försäkringskasserapport pekar ut domar som orsak till rekordmånga avslag

Tidigare artiklar

Funktionsrätt Sveriges parallellutredning - "Förstärk den enskildes tolkningsföreträde"

Förstärk den enskildes tolkningsföreträde! Så lyder huvudbudskapet i Funktionsrätt Sveriges ställningstagande om de centrala begreppen i LSS.

Funktionsrätt Sveriges parallellutredning – "Definiera inte centrala begrepp i lagtexten"
Citat:

I lagen bör regleras att insats enligt LSS ska gälla utan tidsbegränsning.

Det sker en bristande lagtolkning av LSS inom det svenska rättsväsendet.

Tidigare artiklar

Nå din publik med Assistanskoll Debatt

Nu erbjuder vi möjligheten att med sponsrade artiklar nå ut till våra över 1 000 besökare dagligen. Via Assistanskoll Debatt, kan aktörer och myndigheter i personlig assistans publicera debattinlägg, analyser, rapporter eller information från myndigheter. Dock inte renodlad reklam.

För publicering av en text tar vi ut en avgift på 10 000 kr + moms.

Läs mer om att betala för sponsrade artiklar på Assistanskoll

Nästa nyhetsbrev kommer i slutet på augusti men Assistanskoll fortsätter att bevaka personlig assistans bland annat i Almedalen...

Kommande artiklar

 • Referat från seminarier i Almedalen.
 • Intervju med jur kand Andreas Pettersson om hur LSS-lagen hanteras som om den inte vore en rättighetslag.
 • Med mera

Jämför och välj bland 283 assistansanordnare

Assistanskoll listar 283 assistansanordnare, av dessa har 244 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 244 anordnarna har tillsammans 11 522 kunder, vilket motsvarar ca 57 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 73 procent av de som väljer privata anordnare

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans 24/7 AB
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Brukarassistans Sverige AB
 • Fröken Fridas Assistans AB
 • L&S Assistans AB
 • Lemon Personlig Assistans AB
 • Omtanken Dalarna AB
 • STIL
 • Stugknuten ekonomisk förening

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 700 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: