Roger Holmberg, Ordförande Socialdemokraterna i Kalmar – ”Det som sker nu är helt orimligt”

Roger HolmbergSocialdemokratiska toppolitiker från alla kommuner i Kalmar län kräver att statsrådet Åsa Regnér stoppar neddragningen av assistanstimmar. De kritiserar att allt fler förlorar sin assistansersättning trots att de har oförändrade behov.

Personer förlorar sin assistans trots oförändrade behov

Socialdemokraterna i Kalmar län har skrivit ett gemensamt brev till regeringen med mycket hård kritik mot det som nu sker. Roger Holmberg är Ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar.
- Vi får rapporter från hela länet att om människor som drabbats. Det har handlat om människor som fått se sina assistanstimmar kraftigt minska, fått nej till dubbel assistans eller fall där rätten till assistans helt upphört.

Möter de som förlorat sin assistansersättning

Det är inte bara enstaka fall utan flera säger Roger Holmberg som även är Ordförande i Socialnämnden i Kalmar. Där har de fått in ett antal ärenden med personer som förlorat sin assistansersättning och som söker stöd på kommunen.
- Våra LSS-handläggare har ofta kommit fram till en annan slutsats än Försäkringskassan och vi har fått täcka upp med assistanstimmar. Vi känner att det är vårt uppdrag att beskriva detta för våra företrädare på riksnivå och säga att det inte är de konsekvenserna vi önskar. Dessa människor borde ha rätt till assistansersättning.

Domarna måste stoppas

Försämringarna har dels förklarats med att Försäkringskassan i regeringens regleringsbrev fått i uppgift att"bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar". Men en större förklaring finns enligt Roger Holmberg i ett antal domar från Högsta förvaltningsrätten.

- Min amatörmässiga analys är att det är domarna som orsakat detta och att de slår igenom i tvåårsomprövningarna. Personer som haft assistans i 10-20 år har inte rätt till det längre. Det är helt orimligt. De här prejudicerande domarna har förändrat rättsläget på ett förödande sätt.
Vad bör man göra åt detta?
- Man bör ha någon form av stopp, allt sker fort och godtyckligt beroende på vad Försäkringskassan hinner med. Efter ett stopp bör detta redas ut.
En del tänker att både förra och nuvarande regering låter detta ske eftersom de vill spara pengar…
- Jag hoppas verkligen inte det. Från min erfarenhet kan man alltid spara pengar i så här stora organisationer, men detta är pengar direkt ut till de som behöver det. Man kan istället se på tex varför administrationen ökar.

Omformulera regleringsbrevet

Roger Holmberg har förståelse för att regeringen vill se över kostnadsutvecklingen inom personlig assistans.
- Flera utredningar har visat att det som går till administration ökar. Och timmarna har ökat mycket samtidigt som antalet personer legat stilla. Det bör man titta på och ta reda på orsaken till.
Samtidigt tycker han att formuleringen "bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar" i regleringsbrevet till Försäkringskassan borde se annorlunda ut.
- Nu kan det tolkas som att Försäkringskassan ska minska antalet assistanstimmar oavsett av vilken orsak de ökat. Vi har förståelse att man vill se över kostnaderna men detta är inte rätt sätt.

Går emot socialdemokratisk tradition

Roger Holmberg anser att det som nu händer går emot traditionell socialdemokratisk politik tex när det stoppar möjligheten att arbeta eller studera.
- Vi har exempel på personer som tvingats tacka nej till arbete för att de inte fått assistans. Det är mot hela grundtanken i assistansreformen. Det stoppar möjligheten till egen försörjning. Sedan har naturligtvis också de som inte kan arbeta rätt att få en bättre vardag med assistans.
Assistanskoll har gjort en intervju med Nora Eklöf i Mörbylånga kommun
- Ja jag känner till det fallet, det är förödande att hon inte kan ta ett arbete på en annan ort utan att förlora sin assistans. Brukare som är i hennes situation är de som verkligen ska ha nytta av assistans.
Har du stöd från socialdemokrater i andra län?
- Vi har fått medhåll från andra län, flera stycken vill titta på detta. Vi har även skrivit en motion till Socialdemokraternas partikongress i april.

Frys situationen och ändra lagstiftningen

Regeringen borde nu frysa effekten av domarna tills det kommit svar från ISF i den pågående utredningen om egenvård som en av domarna berör säger Roger Holmberg.
- Det vore bra om ISF kunde säga vad orsaken är till att personer inte längre har rätt till assistans trots oförändrade behov. Då får man kanske ändra lagstiftningen för att upphäva effekten av de här domarna och rättspraxisen. Som vi ser det handlar detta uppenbart inte om fusk utan om något annat.

Låt LSS-utredaren göra sitt jobb

Direktiven i den LSS-utredning som tillsatts har ett ganska starkt fokus på besparingar. Roger Holmberg säger att han fått kort information från utredaren, Desiree Pethrus.
- Vissa saker är bra, tex att modernisera lagstiftningen. Sedan kan man fundera på om detta bara ska göras utifrån ekonomiska termer. Jag fick ett gott intryck av utredaren, hon har en egen vilja och tar in uppgifter från alla parter. Låt henne jobba och göra en översyn.
Är det någon fråga du tycker är särskilt viktig?
- Jag tycker man bör se särskilt på det dubbla huvudmannaskapet, det är förvirrande idag med två olika huvudmän med olika lagstiftningar.
Borde staten ha hand om alla assistans?
- Ja det tycker jag vore rimligt, och att kommunerna har hand om övriga delar i LSS, säger Roger Holmberg.

Roger Holmberg intervjuades av Kenneth Westberg 2016-11-09

Vidare läsning

Brev till regeringen från Socialdemokraterna i Kalmar län

Skicka sidan till: