annonser
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Alma Assistans AB
annons Saxerna Omsorg
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons JAG Personlig assistans
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Rehab Station Assistans
annons Vivida Assistans
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons Humana Personlig assistans
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

"Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar"

Regeringen uppmanar i regleringsbrevet för 2016 Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. Försäkringskassan ska samtidigt fortsätta analysera antalet assistansberättigade och assistanstimmar, dubbelassistans nämns särskilt.

Den något drastiska formuleringen finns på första sidan i Socialdepartementets regleringsbrev till Försäkringskassan inför 2016, där det sägs: Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.

Försäkringskassan får också i uppdrag att analysera utvecklingen av antalet personer och beviljade timmar i assistansersättningen. Analys ska göras av regionala skillnader, ålders/könsskillnader och hur ofta två eller fler assistenter arbetar och skälen till detta. Uppdraget ska delredovisas 1 juni 2016 och slutredovisas 1 februari 2017.

Regeringens uppmaning kommer samtidigt som Försäkrings­kassan sagt att de vill normera andra personliga behov på samma sätt som de tidigare gjort med grundläggande behov. Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har samtidigt sagt att de vill standardisera de behov som assistans kan beviljas för.


Vidare läsning


Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan inför 2016

Therese Karlberg, Försäkrings­kassan – ”Det behövs rimlighetsbedömningar för andra personliga behov”

ISF - "standardisera vilka behov som assistans kan beviljas för"

Funktionshinderpolitik: Nya målet: Bryt utvecklingen inom assistansen

Skicka sidan till: