Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”egenvård kan inte längre bedömas som grundläggande behov”

Monica SvanholmI samband med att Försäkringskassan tagit fram ett nytt läkarutlåtande för assistansersättning ska läkaren skriva om sjukvårdande insatser utförs i hemmet.
Samtidigt tillämpar nu Försäkringskassan en HFD-dom från 2012 som gör att egenvård inte längre räknas som grundläggande behov.

Hänvisar till HFD-dom från 2012

Ytterligare en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, begränsar nu rätten till personlig assistans. Att egenvård (en hälso- och sjukvårdsåtgärd som det bedömts att en person själv eller med hjälp av någon annan kan utföra) nu inte längre räknas som grundläggande behov beror enligt enhetschef Monica Svanholm på Högsta Förvaltningsdomstolens dom den 5 juli 2012 i mål nr 1–12 (HFD 2012 ref, 41).
– Där sägs det att en hälso- och sjukvårdsåtgärd som bedöms kunna utföras som egenvård inte kan vara ett grundläggande behov. Egenvård kan däremot räknas som andra personliga behov och därmed ingå i den totala bedömningen av assistansbehovet.
Har egenvårdande insatser tidigare räknats som grundläggande behov?
– Ja, egenvård har tidigare kunnat bedömas som grundläggande behov.
I hur stor omfattning och i vilka situationer har egenvårdande insatser tidigare räknats som grundläggande behov?
– Vi har ingen statistik på det.
Kan rengöring av sår räknas till grundläggande behovet personlig hygien?
– Nej, om åtgärden är en hälso och sjukvårdsåtgärd enligt HSL eller om den bedöms kunna utföras som egenvård kan den aldrig vara ett grundläggande behov.
Kan medicintilldelning räknas till grundläggande behovet måltider?
– Nej, det grundläggande behovet hjälp med måltider avser hjälp att föra mat till munnen. Medicinering är inte mat.
Är denna förändring en del i att uppfylla regeringens uppmaning i
sitt regleringsbrev till er att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar?
– Nej, det handlar inte om en förändring utan om förtydliganden om vad som är hälso och sjukvård och vad som kan bedömas som egenvård. Främst handlar det om patientsäkerhet. Vi tror inte att förtydligandena kommer att påverka kostnaderna för assistansersättning i någon nämnvärd omfattning.

HFD-dom bakom förändringarna

Varför börjar då domen från 2012 att tillämpas först nu? Enligt Monica Svanholm är det för att Försäkringskassan vill förtydliga begreppen hälso- och sjukvård samt egenvård och att det nu finns en fråga i det nya läkarutlåtandet om det sker sjukvårdande insatser i hemmet.
– Försäkringskassan har tagit fram en särskild blankett för läkarutlåtande för assistansersättning. Där beskriver en läkare inom hälso och sjukvård de sjukvårdande insatser som utförs i hemmet, bland annat vad som är en hälso och sjukvårdsåtgärd enligt hälso och sjukvårdslagen (HSL) eller om åtgärden kan utföras som egenvård.
Tidigare har inte Försäkringskassan bett att läkare ska beskriva sjukvårdande insatser sker i hemmet i en särskild blankett, men att det nu görs är den stora skillnaden enligt Monica Svanholm.
– De här uppgifterna behövs för att Försäkringskassan ska kunna bedöma för vilka åtgärder assistansersättning kan beviljas. Via läkarutlåtandet får vi information från hälso och sjukvården direkt i grundutlåtandet. Handläggaren behöver alltså inte komplettera med läkaren i varje ärende.
Kan den sökande välja en läkare eller bestäms det av Försäkringskassan?
– Försäkringskassan bestämmer inte vem det är, det kan vara tex husläkaren, däremot har vi rätt att begära kompletteringar.

Egenvård kan ge tid för andra personliga behov

Den stora frågan är om en hälso och sjukvårdsåtgärd är enligt Hälso och sjukvårdslagen, HSL, eller om den bedömts vara egenvård säger Monica Svanholm.
– Om en hälso och sjukvårdsåtgärd är enligt HSL kan den aldrig ge rätt till assistansersättning varken som grundläggande behov eller som andra personliga behov. Om åtgärden bedöms kunna utföras som egenvård kan den aldrig vara ett grundläggande behov, däremot kan den ingå i bedömningen av andra personliga behov om den inte tillgodoses på annat sätt.
Vad räknas som en egenvårdande insats, var går gränsen?
– Det är läkaren som gör bedömningen om en hälso och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Läkaren ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) Bedömning om en hälso och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

Åtgärd som delegerats till assistent ska betalas av sjukvården

Om en hälso- och sjukvårdsåtgärd är delegerad till en personlig assistent ska det framgå i läkarutlåtandet. Se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) Då är det inte egenvård utan en åtgärd enligt HSL säger Monica Svanholm.
– En sådan åtgärd ska finansieras av sjukvårdshuvudmannen och inte genom assistansersättning. I grunden handlar det om att patientsäkerheten ska stärkas
och att rätt huvudman ska stå för kostnaden.
Hur ersätts anordnaren här, ska landstinget betala en del av assistentens lön?
– Det bör finnas rutiner för detta sedan lång tid. Det är inget som Försäkringskassan är inblandade i betalningsmässigt.
Har detta gällt innan det nya läkarutlåtandet infördes?
– Ja det har gällt tidigare. Vi har fått utreda i varje fall tidigare men nu framgår uppgiften tydligt i läkarutlåtandet, säger Monica Svanholm.

Monica Svanholm intervjuades av Kenneth Westberg 2016-06-08


Vidare läsning

Högsta Förvaltningsdomstolens dom den 5 juli 2012 i mål nr 1–12 (HFD 2012 ref, 41)

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) Bedömning om en hälso och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14)

Skicka sidan till: