Lagändring före LSS-utredningen?

Åsa RegnérBeslut om en lagändring kring bedömningen av personlig assistans skulle kunna tas efter rapporter som kommer under hösten, säger Barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Samtidigt anser hon inte att ISF:s rapport från dec 2016 om effekterna av egenvårdsdomen gav anledning att införa ny lagstiftning före LSS-utredningen som är klar i oktober 2018.

Öppen för att arbeta med lagändring i höst?

Åsa Regnér sade nyligen i Ekot att hon var öppen för en lagändring om intentionerna med LSS-lagstiftningen inte uppfylls pga domar som påverkat bedömningen av personlig assistans. Hon säger nu att en lagändring skulle kunna komma efter rapportering från Försäkringskassan och Socialstyrelsen under hösten.
– Regeringen är öppen för att se över lagändringar beroende på vad de analyser och uppdrag som Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska inkomma med under hösten säger. Vi behöver däremot invänta detta.
Vilka rapporter är det, vilka domar berör de och när ska de vara klara?
– Det är uppdrag i flera delar som kommer att redovisas till mig under hösten, det första efter sommaren. Försäkringskassan och Socialstyrelsen har båda fått i uppdrag att ta fram förslag för att säkerställa att brukare inte faller mellan stolarna i de fall som den statliga assistansersättningen dras in.
I ett första steg handlar det enligt Åsa Regnér om att Försäkringskassan ska vara skyldig att anmäla till kommunen när en person får indragen assistansersättning eller en skyldighet för kommunen att ta kontakt med personen i fråga.
– Vi är öppna för en lagändring, men det är viktigt att säga att den som får en annan bedömning av försäkringskassan fortfarande kan ha stora behov och därför är det väldigt viktigt att kommuner och landsting kliver fram och tar ansvar. Personer ska inte behöva hamna i kläm.

Nya rapporter i december

Att ett arbete med en lagändring skulle starta redan efter rapporten om Försäkringskassans rapporteringsskyldighet låter dock mindre sannolikt; med tanke på att Åsa Regnér även hänvisar till att Försäkringskassan(Sid 3 i Regleringsbrev för 2017) och Socialstyrelsen (Sid 6 i regleringsbrev för 2017) till 15 dec i år ska analysera konsekvenser av domar i HFD som rör det femte grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”.
– Försäkringskassan har i uppdrag att göra en fördjupad analys av personer som kommer in och ur assistansersättningen. Analysen ska omfatta skäl för avslag, indragningar och avslut av assistansersättningen. De här uppdragen ska redovisas senast 15 december, säger Åsa Regnér.
Vilket underlag krävs för att regeringen ska besluta om en lagändring?
– Lagens intentioner ska gälla. Det finns brister i de insatser som lämnas enligt LSS och assistansersättningen och därför har regeringen också tagit initiativ till en översyn av hela LSS-lagstiftningen som ska leda till mer ändamålsenliga och träffsäkra insatser.
Om regeringen anser att det behövs en lagändring, när kan ett förslag komma?
– Det är för tidigt att säga innan vi vet exakt vilka förändringar som skulle behövas.
Skulle regeringen isåfall vilja se en blocköverskridande överenskommelse?
– Regeringen eftersträvar alltid breda blocköverskridande lösningar, så även här.

ISF:s rapport gav inte anledning att gå före LSS–utredning

ISF:s rapport Sjukvårdande insatser och personlig assistans från dec 2016 sade att Försäkringskassans tillämpning av egenvårdsdomen gör att personer med stort behov av egenvårdsinsatser riskerar att nekas/förlora assistansersättning. Tomas Agdalen som skrev rapporten uppmanade regeringen att ta ställning till om domarnas inskränkande effekter är vad man önskar.
Visade ISF–rapporten om effekter av egenvårdsdomen behov av en lagändring?
– Regeringen har inte bedömt att ISF:s rapport i sig skulle ge anledning att gå före den pågående LSS–utredningen. Rapporten har lämnats över till LSS-utredningen så att den kan sättas in i en samlad analys, säger Åsa Regnér.

Åsa Regnér intervjuades av Kenneth Westberg 2017–06–01

Vidare läsning

Uppdrag till Försäkringskassan och Socialstyrelsen om anmälningsskyldighet

Uppdrag till Försäkringskassan att utreda konsekvenser av domar i HFD som rör det femte grundläggande behovet (Sid 3 i Regleringsbrev till Försäkringskassan för 2017).

Uppdrag till Socialstyrelsen att utreda konsekvenser av domar som rör det femte grundläggande behovet (Sid 6 i Regleringsbrev till Socialstyrelsen för 2017).

ISF:s rapport: Sjukvårdande insatser och personlig assistans (2016:16)

Tomas Agdalen, ISF – ”Regeringen behöver ta ställning till om domarnas inskränkande effekter är vad man önskar”

Skicka sidan till: