Bevilja personlig assistans oberoende av ålder

Adolf RatzkaI en artikel i Socialvetenskaplig tidskrift kräver Adolf Ratzka att 65-årsgränsen för att bevilja personlig assistans tas bort.

Idag får man behålla assistansen livet ut om den beviljas efter tex en stroke före 65 års ålder. Om samma sak händer vid 66 års ålder får man nöja sig med kommunala insatser. Detta är orimligt enligt Adolf Ratzka som menar att artikel 19 i FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (sid 148) säger att personlig assistans ska beviljas utan åldersgräns.

Skäl att bevilja assistans istället för hemtjänst

  • Assistans är mer kostnadseffektivt än hemtjänst per timme.
  • Assistans ger mer nytta i form av självbestämmande och flexibilitet för användaren.
  • Assistans ger arbetstillfällen för grupper som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, tex bosatta svenskar som är födda i andra länder.
  • Dagens äldre är mer aktiva, förväntar sig mer självbestämmande och vill kunna leva som andra i samhället.

Vidare läsning

Nej till åldersbegränsningen av mänskliga rättigheter! Ja till personlig assistans efter behov inte ålder!

Skicka sidan till: