LSS får en 66-årsgräns 1 januari 2023

Dagens 65-årsgräns ersätts av en 66-årsgräns 1 jan 2023, och en 67- årsgräns från 1 jan 2026. Men den som hunnit fylla 65 år före 1 januari kommer inte kunna ansöka efter nyåret.

Åldersgränsen för att söka LSS-insatser, tex personlig assistans, ska höjas i två steg, till 66 år 1 januari 2023 och 67 år 1 januari 2026. Se riksdagens beslut (sid 55, 72 och 73). Åldersgränserna ändras då en riktålder för pension börjar användas. Riktåldern ersätter dagens 65-årsnorm och innebär att pensionsåldern ändras efter den ökande medellivslängden.

Om du fyllt 65 år innan höjningen

Den som fyllt 65 år innan 66-årsgränsen införs 1 januari 2023 kan däremot inte söka personlig assistans eller någon annan LSS-insats efter 1 januari 2023. Detta även om personen är 65 år under en del av året 2023.

Den övre åldersgränsen

Det har sedan personlig assistans infördes 1 jan 1994 funnits en övre åldersgräns på 65 år, varefter det inte går att söka personlig assistans. Sedan 2001 kan dock assistansanvändare, livet ut behålla de assistanstimmar som beviljats före 65 års ålder, men utan att kunna söka fler assistanstimmar.

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU25 - Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system

Information från Pensionsmyndigheten om nya systemet med Riktålder


Skicka sidan till: