Margareta B Kjellin, Moderaterna – ”Vi vill inte ta bort rätten till personlig assistans efter 65 år”

Moderaterna vill inte avskaffa rätten till att behålla personlig assistans efter 65 år. Det säger Margareta B Kjellin riksdagsledamot för Moderaterna i Socialutskottet. Däremot ser hon en orättvisa gentemot de som får en funktionsnedsättning efter 65 år.Margareta B Kjellin

I en tidigare intervju på Assistanskoll där Per Frykman intervjuas om sina samtal med riksdagspolitiker, sägs det att Margareta B Kjellin ifrågasätter om personer över 65 verkligen ska få behålla sin assistans. Detta dementerar Margareta B Kjellin.
– Jag har inte sagt att man ska ta bort assistansen efter 65 år. Jag har däremot talat om att assistans kan behöva anpassas till åldrandet i takt med att man som äldre blir mindre aktiv. Men detta är min personliga åsikt och inget mitt parti tagit ställning för.
Hur ser du på rädslan en diskussion om att ändra assistans efter 65-årsgränsen väcker hos många assistansberättigade?
– Det är en fråga som inte diskuteras i vårt parti och inte heller i något annat så vitt jag vet.

Ser en orättvisa mellan olika grupper

Margareta B Kjellin anser däremot att det finns en orättvisa beroende på hur gammal man är när man får en funktionsnedsättning.
– Man kan fundera på rättvisan i att den som får en stroke vid 64 år och som beviljas assistans behåller den livet ut medan den som får en stroke vid 65 år och två dagar inte kan få någon assistans alls.
Vad kan man göra åt detta?
– Det är svårt att ändra på utan att ändra hela systemet, inklusive hela Socialtjänstlagen så att tex alla får rätt till personlig assistans. Det skulle kräva lagändringar vars konsekvenser inte kan överblickas i dagsläget. I dagens system är viktigt att ha en biståndsbedömning som tar hänsyn till alla behov oavsett lagstiftning. Socialtjänstlagen är en lag som ska säkerställa att människor får insatser utifrån sina behov.

Dagens system ligger fast

Margareta B Kjellin bedömer att dagens system att man behåller sin assistans efter 65 kommer att ligga kvar.
– Det finns inget parti som uttalat att de vill ändra detta. Om kostnaderna ska kunna minskas behövs det snarare ett förebyggande arbete mot stroke och andra sjukdomar som går att förebygga, säger Margareta B Kjellin.

Margareta B Kjellin intervjuades av Kenneth Westberg 2014-02-03

Skicka sidan till: