Nu gäller 66-årsgränsen

Sedan 1 januari 2023 gäller 66-årsgränsen för att söka personlig assistans. Men den som hunnit fylla 65 år före 1 januari kan inte ansöka efter nyåret.

Åldersgränsen för att söka LSS-insatser höjs i två steg, nästa gång höjs den till 67 år 1 jan 2026. Se riksdagens beslut (sid 55, 72 och 73). Åldersgränserna ändras då en riktålder för pension börjat användas. Riktåldern ersätter dagens 65-årsnorm och innebär att pensionsåldern ändras efter den ökande medellivslängden.

Om du fyllt 65 år innan höjningen

Den som fyllt 65 år innan 66-årsgränsen införs 1 januari 2023 kan däremot inte söka personlig assistans eller någon annan LSS-insats efter 1 januari 2023. Detta även om personen är 65 år under en del av året 2023. I Försäkringskassans vägledning sid 54 sägs det:
Det finns övergångsbestämmelser som innebär att äldre föreskrifter ska fortsätta att gälla för den som har fyllt 65 år före den 1 januari 2023. Det innebär exempelvis att den som fyllde 65 år under 2022 ska fortsätta att omfattas av åldersgränsen 65 år även efter den 1 januari 2023.

Den övre åldersgränsen

Sedan personlig assistans infördes 1 jan 1994 har det funnits en övre åldersgräns på 65 år, varefter det inte gått att söka personlig assistans. Sedan 2001 kan dock assistansanvändare behålla de assistanstimmar som beviljats före 65 års ålder livet ut, men utan att kunna söka fler assistanstimmar.

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU25 - Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system

Information från Pensionsmyndigheten om nya systemet med Riktålder


Skicka sidan till: