"En modern form av ättestupa"

I ett SVT-reportage kritiseras 65-årsgränsen för personlig assistans. ALS-sjuke Håkan Sandberg som nyligen fyllt 65 år kan snart komma att behöva specialiserad andningshjälp i form av en trach, vilket kräver dubbelassistans.

Om Håkan Sandberg sätter in en trach för att kunna andas krävs dubbelassistans (två assistenter) om han ska kunna bo kvar i hemmet. Enligt reportaget är det inte troligt att hemtjänst via kommunen kommer att ges i den omfattning som behövs för att sköta en trach i hemmet.

Eftersom ingen mer assistans beviljas efter 65 kommer Håkan Sandberg troligen att leva resten av sitt liv på sjukhus när en trach sätts in för hans andning.

SVT: "En modern form av ättestupa"

SVT: "Alla ska ha rätt att andas hemma"

Skicka sidan till: