Försäkringskasserapport pekar ut domar som orsak till att rekordmånga nekas assistansersättning

Att rekordmånga inte beviljas assistansersättning beror enligt Försäkringskassan på förändrad rättspraxis, tex egenvårdsdomen. Och det är kommunernas uppgift att ge stöd till alla som nu inte får assistansersättning.

Rapporten Avslag inom assistansersättningen - hur ska vi förstå den senaste tidens ökning har studerat varför avslagen ökade från 59 % till 79 % mellan 2012 - 2016. Avslagsfrekvensen har sedan dess ökat till 88 % i januari 2017.

Många avslag i personkrets 1

Avslagen har ökat mest för barn och särskilt vid psykiska funktionsnedsättningar som autism och autismliknande tillstånd. Då bedömer Försäkringskassan oftare att hjälpbehovet består av motiveringsinsatser som inte kräver ingående kunskap.

Fler sökande har inga grundläggande behov pga ny rättspraxis

Detta tror Försäkringskassan beror på att rättspraxis förändrats, vilket man tidigare sagt i en intervju på Assistanskoll. Detta antas bero på domen om att det femte grundläggande behovet bara beviljas vid psykisk funktionsnedsättning och domen att egenvård inte ska räknas som grundläggande behov.

Kommunerna ska ta över enligt Försäkringskassan

Många av de som får avslag sägs ha stora hjälpbehov, men andra delar av samhället, särskilt kommunerna, ska ge det stödet, säger Försäkringskassan.

Vidare läsning

Avslag inom assistansersättningen - hur ska vi förstå den senaste tidens ökning (2017:8)

Försäkringskassan, Marie Axelsson – ”Det ökade antalet avslag beror till stor del på domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen”


Skicka sidan till: