"Folkhälsomyndigheten tycks ha missat personlig assistans och LSS"

Henrik Petrén

Assistansberättigade och personer i LSS–boenden borde ha samma prioritet för vaccination mot Covid 19 som de äldre, säger Henrik Petrén på KFO.

Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – "FHM tycks helt ha missat personlig assistans och LSS"
Citat:

Risken är att assistansberättigade får vänta omotiverat länge på vaccin och att många riskerar att bli sjuka eller dö under tiden.

Även våra försök att få till stånd en dialog med FHM ända sedan i våras tyvärr också har misslyckats.

Tidigare artiklar

Tre gånger högre dödlighet bland assistansanvändare

Fram till den 14 december har 607 assistansanvändare bekräftats smittade av Covid 19, vilket motsvarar 3,2 %. Antalet avlidna i Covid 19 var 44 personer (0,23%). Det innebär att dödligheten bland assistansanvändare är tre gånger så hög som i befolkningen generellt.

3,2 % av alla assistansanvändare konstaterat smittade av Covid 19

"Folkhälsomyndigheten måste förtydliga sin prioritering för vaccinet"

Jessica Smaaland

STIL, Stiftarna av Independent Living, är mycket kritiska till att assistansanvändare och personliga assistenter inte nämns i den prioritering som Folkhälsomyndigheten hittills visat upp.

Jessica Smaaland, STIL – "Folkhälsomyndigheten måste förtydliga sina riktlinjer om vaccination mot Covid 19"
Citat:

Där har de beräknat 400 000 personer. Det är på tok för lågt om 90 000 assistenter ska inkluderas.

Oavsett blir ju känslan att man inte står särskilt högt i kurs hos dem.

Tidigare artiklar

Regeringen hänvisar till Folkhälsomyndigheten

Assistansberättigade får vänta på vaccination när äldre i boenden/hemtjänst, deras anhöriga och vårdpersonal prioriteras av FHM. STIL och JAG protesterar, regeringen hänvisar till Folkhälsomyndigheten.

Protester mot prioritering av assistansberättigade för vaccination mot Covid 19
Citat:

Riksföreningen JAG
Vi ska vänta tills alla friska 71–åringar fått sina vaccindoser. Det är ett obegripligt beslut.

Tidigare artiklar

Funktionsrätt: Regeringen förhalar LSS-frågan

Mikael Klein

Funktionsrätt avstyrker LSS-utredningen i sin helhet. Mikael Klein hoppas samtidigt att den kommande utredningen om huvudmannaskapet ska leda till ett staten tar över all assistans. Men då måste grundläggande behov först bedömas i sin helhet.

Mikael Klein, Funktionsrätt – "Remitteringen av LSS-utredningen exempel på hur regeringen förhalar LSS-frågan"
Citat:

Regeringen och samarbetspartierna har varit för passiva i att förbättra LSS och personlig assistans.

regeringen bör ... tillsätta korta utredningar liknande "Stärkt Assistans"

Tidigare artiklar

M, KD och V replikerar på Liberalerna

M, KD och V är kritiska till att Bengt Eliasson (L) sagt att de tre partierna vill plocka politiska poäng när de drev igenom ett riksdagsbeslut att om att förstatliga personlig assistans.

Debatt: M, KD och V replikerar på intervju med Bengt Eliasson (L)
Citat:

Socialdemokraterna och Miljöpartiet var ytterst tydliga med att de inte har bestämt sig för om det är bäst att det är kommunen eller staten.

Nu är det upp till regeringen och samarbetspartierna att bestämma sig för om de vill verkställa riksdagen vilja.

Tidigare artiklar

IfA: Bra att M, KD och V trycker på regeringen

Sophie Karlsson

Sophie Karlsson säger nej till LSS-utredningens förslag till förstatligande men tycker det är bra att Socialutskottet trycker på regeringen om statligt huvudmannaskap.

Sophie Karlsson, ordförande, IfA – "Grundläggande behov måste bedömas i sin helhet vid ett förstatligande"
Citat:

Det är bra med lite påtryckningar nu när regeringen arbetar med direktiven.

Om inte behovsbedömningarna förändras i grunden är det ingen lösning på längre sikt..måste vara tydligt att behoven inte ska bedömas i korta aktiva moment.

Tidigare artiklar

"Det pågår en ideologisk strid om LSS rättigheter"

Andreas Pettersson

Det pågår en ideologisk strid mellan de som försvarar rättigheterna i LSS och de som ifrågasätter dem. Andreas Pettersson är kritisk mot hur rättigheterna behandlas av debattörer som Anna Dahlberg på Expressen och den myndighetsgemensamma NUC-rapporten.

Andreas Pettersson, lektor i Juridik – "Det pågår en ideologisk strid om rättigheterna i LSS"
Citat:

Att tala om tex bögimport skulle vara helt otänkbart, och tur är väl det.

Hon har en fundamentalt laglös inställning, som inte är förenlig med hur det allmänna kan agera inom ramen för mänskliga rättigheter.

Tidigare artiklar

58 % nyansökande fick avslag för hjälp med andning

Försäkringskassan

Av 217 nyansökningar för hjälp med andning beviljades 42 procent. Av de som fick avslag var orsaken allt från att de inte tillhörde LSS personkrets, att de inte kom över 20 timmarsgränsen eller att insatsen bedömdes vara hälso- och sjukvård.

381 personer har sökt assistansersättning för andningshjälp

Tidigare artiklar

Allt fler söker assistansersättning

Lagens klubba

Det senaste året har alltfler sökt assistansersättning för första gången. I oktober beviljades dock bara 17,3 % assistansersättning vid sin första ansökan.

Allt fler söker assistansersättning

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

  • David Lega (KD) EU-parlamentariker intervjuas om assistanssituationen på EU-nivå
  • Folkhälsomyndigheten om prioritering vid vaccination mot Covid 19
  • Med mera

Jämför och välj bland 235 assistansanordnare

Assistanskoll listar 235 assistansanordnare. 207 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 203 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

  • Carelli Assistans AB
  • God Assistans i Mitt AB
  • Kurera Omsorg
  • LER Assistans AB
  • P-assistans & omtanke
  • Samuels Assistans AB
  • Älvsborgs assistans HB

Skicka sidan till: