Filosofiprofessor ser problematisk människosyn i assistansbedömningar

Jonna Bornemark

Assistansbedömningarna är så styrda av manualer och minuträkning att handläggaren och den sökande kan liknas vid fjärrstyrda marionetter. En "rättvis" objektivitet pressas på människorna, anser Jonna Bornemark.

Jonna Bornemark, professor i filosofi – "Minuträknandet i personlig assistans visar på en problematisk människosyn"
Citat:

Det är ett val om vilken människosyn vi vill ha, vilka människor vi vill vara.

Alla mår bättre i ett samhälle där inte är hårt bestämt hur människorna ska leva.

I minutstyrning tror man på en rättvis objektivitet som ska pressas på människorna.

Tidigare artiklar

Regeringen backar om integritetsnära behov

Lena Hallengren

Regeringen och Socialminister Lena Hallengren backar om att skriva in i LSS lagtext att grundläggande behov ska vara av "mycket privat och integritetskänslig karaktär", vilket innebär att de kan delas upp i integritetsnära delar.

Regeringen backar om integritetsnära delar
Citat:

För mig är det i det här fallet givet att lyssna till kritiken från remissinstanserna.

Vi ska hitta en annan väg än att kodifiera praxis från domen 2009. Och vi ska göra det utan onödigt dröjsmål.

Tidigare artiklar

IfA – Alla politiker förstår inte vidden av integritetsnära behov

Lilly Key

Det behövs en bred överenskommelse i riksdagen så inte assistansens framtid avgörs av de partier som för tillfället är i regering, säger Lilly Key på IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

IfA, Lilly Key – "Alla politiker verkar inte förstå vidden av att skriva in integritetsnära delar i lagtext"
Citat:

Att låta LSS vara avhängig de partier som för tillfället är i regeringsställning riskerar kontinuiteten i lagstiftningen.

Idag låter de människor och familjer lida i det oändliga till dess att de kan komma till beslut.

Tidigare artiklar

HFD – Sminkning är inte ett grundläggande behov

Sminksaker

Sminkning handlar inte om att hålla sig ren. Det slås fast i en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen. Därför är sminkning inget grundläggande behov och ger inte rätt till assistansersättning.

HFD - Sminkning är inte ett grundläggande behov
Citat:

Högsta Förvaltningsdomstolen
Att inte kunna sminka sig kan inte sägas innebära att man inte klarar eller kan sköta sin hygien.

Tidigare artiklar

"Det saknas socialrättslig kompetens i HFD"

Andreas Pettersson

Det sker ingen prövning utifrån målet/syftet i LSS eller Funktionsrättskonventionen i HFD:s sminkdom. Det visar att justitieråden brister i socialrättslig kompetens, säger Andreas Pettersson.

Andreas Pettersson, lektor i Juridik – "Det saknas socialrättslig kompetens i HFD"
Citat:

Välfärdsstatens rätt ses inte som riktig juridik, det är lite beröringsskräck blandat med förakt.

I andra länder rekryteras domare ofta med mer skiftande bakgrund, advokater, från universitet, eller en traditionell domarbana.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan vill se fler åtgärder mot kriminalitet

Per Eleblad

Elektronisk tidsredovisning där tid och plats registreras när assistenten loggar in på arbetspasset. Assistansersättning ska inte betalas ut om den assistansberättigade anlitar anordnare utan tillstånd. Enbart certifierade läkare ska skriva intyg till assistansbedömningar. Det är några saker Försäkringskassan vill införa.

Per Eleblad, Försäkringsdirektör, Försäkringskassan – "Vi tar de alla till slut"
Citat:

Vi vill kunna kontrollera att brukaren är med sina assistenter den tid som redovisas och som man får betalt för.

Fortfarande relativt låga straff och ganska få fällande domar inom området personlig assistans.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

  • Intervjuer om lagändringar för grundläggande behov
  • Doktoranden Marie Sepulchry intervjuas om assistansens påverkan på medborgarskapet
  • Med mera

Vi tackar för detta år och önskar alla ett Gott nytt år 2020


Jämför och välj bland 245 assistansanordnare

Assistanskoll listar 245 assistansanordnare. 205 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 201 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.

Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

  • LR Assistans AB
  • Soleil Assistance AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

  • Assistans för dig i Sverige AB
  • Norden Assistans AB
  • Älvsborgs assistans HB

Skicka sidan till: