Bengt Westerberg intervjuas

De sk förarbetena till den första LSS-propositionen 1993 brukar ses som grunden för vad personlig assistans är. Assistanskoll har intervjuat den som författade texten.

Bengt Westerberg intervjuas om intentionerna för personlig assistans i LSS
Citat:

Det är väl rimligt att assistenten hjälper till så att den tid det tar kan "normaliseras", dvs närmar sig den det tar för personer utan funktionsnedsättning

De normala uppgifter som en person utan funktionsnedsättning kan utföra bör en brukare med assistentens hjälp i princip kunna utföra

Jag tycker att man borde kunna vara lite pragmatisk. Om brukarens hälsa riskeras borde det inte vara orimligt att han eller hon stannar hemma och vilar sig medan assistenten utför ärendet

Susanne Billum intervjuas om sin syn på fusk/kriminalitet

Den 16 februari överlämnade utredaren Susanne Billum betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6).
Se Assistanskolls Sammanfattning av kritik och förslag i betänkandet

Susanne Billum intervjuas om fusk/kriminalitet i assistans
Citat:

Visserligen har inte lika många upptäckts i övriga delar av landet ännu men varför skulle man vara så kriminell just i Halland

Jag tycker att alla ska acceptera hembesök. Den som tar emot en stor summa pengar från det allmänna får acceptera kontroll av användningen. Det behövs tvärtom fler hembesök…

Tidigare artiklar

Susanne Billum om sin syn på överutnyttjande

Susanne Billum intervjuas om överutnyttjande i assistans och om utkastet till nytt schablonbelopp
Citat:

Det är en sak för lagstiftaren att ta itu med, för personlig assistans är det inte om brukaren gör något annat och skickar sin assistent

Har assistansberättigade haft för stor frihet att göra vad de vill?
- Det tycker jag inte man kan säga, men det har begåtts många fel på olika håll, ofta av okunnighet

Hur mycket anser du är en rimlig vinst?
- Det kan jag inte säga men när man ser att riskkapitalföretag intresserar sig för branschen tror jag vinstmöjligheterna är lite för stora

Bengt Westerberg intervjuas om intentionerna för personlig assistans i LSS
Citat:

Jag tycker att man borde kunna vara lite pragmatisk. Om brukarens hälsa riskeras borde det inte vara orimligt att han eller hon stannar hemma och vilar sig medan assistenten utför ärendet

Wenche Willumsen, DHR - De flesta av oss vill inte ha mer timmar än vi behöver
Citat:

Jag menar att det faktum att det är den assistansberättigade som tagit initiativet till arbetsinsatsen, talat om hur och varför uppdraget utförs, gör att han/hon är involverad

Det går inte samtidigt att säga att man ska ha kunna driva företag inom det här om det inte finns utrymme för vinst, det måste det göra

Tidigare artiklar

Billum kritisk till kassans tvåårsomprövningar

Susanne Billum var med och beslutade om den regeringsrättsdom som fastställde Försäkringskassans hårdare bedömningar. Nu är hon kritisk till följderna vid tvåårsomprövningar.

Susanne Billum, justitieråd, HFD - "Man ska kunna lita på det första beslutet om assistansersättning"
Citat:

Lagstiftning kan alltid ändras, då kan assistansersättningen avskaffas över en natt, men nya domar borde inte kunna ändra förutsättningarna på detta sätt

Jag är allmänt negativ till att tvåårsomprövningarna ska förändra en bedömning om inget annat hänt. Försäkringskassan verkar betrakta tvåårsomprövningen som ett sätt att rätta till beslut som var dåligt gjorda och dokumenterade från början

Tidigare artiklar


Assistansanvändare intervjuas

Vad betyder assistans för olika assistansanvändare? Läs deras berättelser på Assistanskoll.

Annika Taesler, egenföretagare - "Att assistenterna är oumbärliga är nästan ett för litet ord"
Citat:

Det är klart, mitt liv är också någon annans arbete. Det måste jag ju vara medveten om

Att vänja sig vid att leva med assistans var den delen av hela skadeprocessen som tagit längst tid efter olyckan

Precis lika viktigt som att man har sin pojkvän, man har inte olika killar som man delar säng med då och då

Vi lever i ett av världens rikaste länder, så det är ovärdigt inte bara för mig utan också för samhället och för handläggaren som ska sitta och skämmas


Kostnadsökningen avtar kraftigt

Assistansersättningens kostnadsökning var 4,7 procent år 2011. Om höjningen av schablonbeloppet dras av är kostnadsökningen enbart 2,3 procent.

Lägsta procentuella kostnadsökningen någonsin år 2011


Att välja anordnare

Läs om råd för att välja assistansanordnare och om åsikter om vår jämförelsetjänst i Assistanskoll.

Björn Jidéus, KFO - "Hög vinst kan bero på att medel sparas till assistansomkostnader"
Citat:

Assistanskoll har en mycket bra utgångspunkt att vara den informationssida man självklart vänder sig till för att jämföra anordnare

Assistanskoll behöver lägga ner än mer kraft på och skapa rutiner som så långt det är möjligt säkerställer de siffror som anordnarna lämnar

Hanna Kauppi, KFS - "Granska anordnaren med hjälp av en egen kravlista och noggrann genomläsning av avtalet"
Citat:

Du kan hämta information om företaget och tjänsterna på webben, i personligt möte och genom att nagelfara avtal och innehåll i tjänsten

För den som har ork och intresse är det möjligt att tillgå assistansföretagens tillståndsansökningar och årsredovisningar


Anhörigas förmånsbeskattning

Mikael Sindahl, rättslig expert på Skatteverket, svarar på frågor om assistenter ska förmånsbeskattas i en rad olika frågeexempel från Humana Assistans AB.

Skatteverket svarar på frågor om förmånsbeskattning av personliga assistenter

Tidigare artiklar

Över 40 procent nekas tillstånd

Drygt 41 % av alla ansökningar om att bedriva assistans leder inte till tillstånd

Av 691 avgjorda ärenden har 382 assistansanordnare fått bifall och 184 fått avslag, 27 har avvisats och 75 avskrivits. Det framgår även att 83 beslut överklagats och att 16 omprövats.

Se vilka anordnare som fått tillstånd

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS
Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering.


Tidigare artiklar

Uppdaterad statistiksida

Assistanskoll har nu en samlad statistiksida med uppgifter om antalet assistansberättigade, assistanstimmar/person och val av anordnare sedan 1994. Här finns också statistik om anordnarna från Assistanskolls jämförelsetjänst.

Assistanskolls statistik om personlig assistans


Transparensindex, TI sedan november på Assistanskoll

TI som mäter svarsvilligheten hos de anordnare som deltar i jämförelsetjänsten på Assistanskoll. Varje anordnare svarsvillighet mäts i en skala från 0-100 %.

Se anordnarnas svarsvillighet i:

Transparensindex för anordnare på Assistanskoll


Kommande artiklar

  • Fler reaktioner på Susanne Billums betänkande
  • Intervjuer om Socialstyrelsens tillståndsprövning
  • Intervjuer om beskattning hos privata företag i assistansbranschen

Skicka sidan till: