Björn Jidéus, KFO - "Hög vinst kan bero på att medel sparas till assistansomkostnader"

Assistanskolls jämförelsetjänst ger djupare information än Socialstyrelsens tillståndssida säger Björn Jidéus på Arbetsgivarföreningen KFO. Men det behöver göras mer för att så långt det går garantera att informationen på Assistanskoll stämmer.
Det går att göra viss jämförelse av anordnarnas uppgifter på Assistanskoll med uppgifter från företagens bokslut på nätet, men då bör man vara medveten om att exempelvis en hög vinst kan ha olika förklaringar.

Trygg information skulle utveckla Assistanskoll

Björn JidéusBjörn Jidéus arbetar med personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO som har 480 assistansanordnare och egna arbetsgivare som medlemmar. Han ser en svaghet i att de uppgifter som anordnare lämnar i assistanskolls jämförelsetjänst inte alltid går att kontrollera.
- Assistanskoll behöver lägga ner än mer kraft på och skapa rutiner som så långt det är möjligt säkerställer de siffror som anordnarna lämnar.
Informationen på Assistanskoll är dock överlägsen informationen på tillståndssidan på Socialstyrelsen och annan information på nätet säger Björn Jidéus.
- Assistanskoll har en mycket bra utgångspunkt att vara den informationssida man självklart vänder sig till för att jämföra anordnare. Nyhetsartiklarna används mycket, och man ramlar ofta in på Assistanskoll när man söker på området.
Socialstyrelsen har tidigare sagt att de överväger att ha en egen jämförelsetjänst, Björn Jidéus undrar dock om det blir så.
- Isåfall skulle de satsa pengar på något som redan finns.

Viss jämförelse kan göras på nätet

Det går att titta på siffror från aktiebolags årsredovisningar på allabolag.se och ratsit.se på nätet. Där kan man se omsättning, vinst och antal anställda och vad de ansvariga är med i för andra bolagssammanhang. Även om informationen som ligger fritt på nätet är begränsad ser Björn Jidéus positivt på att assistanskoll skulle länka ett företags siffror i tex allabolag.se till företagsprofilerna på assistanskoll så att den som läser kan jämföra direkt.
- Det vore en bra service, bara man är medveten om begränsningarna. Om man ser något som verkar osäkert bör man fråga anordnarna vad det beror på.
Hur ser du på en skriftlig sanningsförsäkran från anordnarna?
- Ska de dras inför domstol om de inte lämnar sanna uppgifter? Nej sanning ska man kunna förutsätta.

Redovisad vinst kan bero på undanlagda assistansomkostnader

En anordnares skattade vinst på allabolag.se kan skilja sig från vad anordnaren uppger som administrationskostnader och vinst på Assistanskoll. Det kan enligt Björn Jidéus vara ett tecken på att något inte stämmer men behöver inte betyda att felaktiga uppgifter lämnats. En skattad vinst kan bero på förlustavdrag från tidigare verksamhet eller att undanlagda medel tagits upp till beskattning. Det kan även bero på att medel sparas inför kommande assistansomkostnader.
- På assistanskoll kan en anordnare säga att de genomsnittligt lägger 5 % till assistansomkostnader som är märkta för kunden att användas i hans/hennes assistans. Före lagändringen 2008 kunde reserverade medel för assistansomkostnader bokföras som en skuld till kunden och syntes då inte i vinsten. Efter lagändringen 2008 är de däremot alltid bolagets pengar och ska skattas om det ligger kvar över ett årsskifte.

Jämförelse av löner kan visa felaktigheter

I assistanskolls jämförelsetjänst kan man jämföra vad en anordnare säger genomsnittligt går till löner/lönebikostnader med uppgiven medellön för assistenterna. Där är det enklare att se om uppgifterna inte stämmer med varandra enligt Björn Jidéus. Andra uppgifter skulle kunna analyseras närmare om man läser bolagens årsredovisningar.
- De anordnare som deltar i assistanskoll skulle kunna skicka in sitt senaste bokslut, som ändå är offentligt. Där kan man titta närmare på löner, vinst och antal anställda. Om man drar av lön till styrelse och VD från lönekostnaderna kan det delas med antal årsanställda och man får en uppskattad medellön. Man kan också jämföra antal anställda på omsättningen, men detta innebär förstås ett omfattande analysarbete som kräver stora resurser, säger Björn Jidéus.

Björn Jidéus intervjuades av Kenneth Westberg 2012-03-12


Skicka sidan till: