Staffan Söderberg, Socialstyrelsen - "Vi har beslutat att inte inkludera den personliga assistansen i öppna jämförelser"

Staffan SöderbergPersonlig assistans kommer inte att ingå i de öppna jämförelser som Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att slutföra till och med 2014. Detta enligt Staffan Söderberg, utredare på Socialstyrelsen och ansvarig för öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning.

Regeringsuppdrag om öppna jämförelser

Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att skapa öppna jämförelser i äldrevården, socialtjänsten och verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Regeringsuppdraget sträcker till 31 december 2014 då ett system ska vara klart.
Säger inte regeringsuppdraget vilka insatser som ska jämföras?
- Nej, det är upp till oss att avgöra det, men vi stämmer regelbundet av med Socialdepartementet, säger Staffan Söderberg.

Assistans kommer inte att ingå

Socialstyrelsen ska i november samla in information från 6000 enheter inom LSS-insatserna daglig verksamhet och bostad med särskild service. En stor mängd information samlas också in centralt från kommuner och stadsdelar kring stöd till personer med funktionsnedsättning, berättar Staffan Söderberg. Se sammanställningen på Socialstyrelsens hemsida
- Detta är ett jättearbete som skulle vara stort även inom assistans där det idag finns 843 anordnare som hittils beviljats tillstånd av Socialstyrelsen.
När det gäller LSS-insatsen personlig assistans har det blivit mer och mer osäkert om den ska ingå i öppna jämförelser, nu kan Staffan Söderberg ge besked.
- I vårt regeringsuppdrag kring öppna jämförelser har vi varit tvungna att utifrån befintliga resurser prioritera arbetet och vi har beslutat att inte inkludera den personliga assistansen.
Beslutet grundas enligt Staffan Söderberg dels på hur mycket Socialstyrelsen klarar av att genomföra.
- I vårt uppdrag har vi varit tvungna att prioritera arbetet. Det har skett utifrån de resurser vi har i samverkan med andra aktörer och departementet.

Dubbelt huvudmannaskap en skillnad

Det finns även metodologiska problem kring assistans i en öppen jämförelse berättar Staffan Söderberg. Något som skiljer assistans från andra LSS-insatser är att det finns ett dubbelt huvudmannaskap mellan kommun och staten (Försäkringskassan).
- Hur påverkar det att staten ibland är huvudman, ibland kommunen? Det går inte att med självklarhet lägga jämförelsen på kommunnivå vilket vi gör i alla andra fall.
Kommer det att finnas en jämförelsetjänst på Försäkringskassan tror du?
- Jag kan bara svara för oss, vi har inga planer.

Öppna jämförelser har inte val av utförare som huvudmål

En annan fråga som påverkat beslutet är syftet med jämförelsen. De öppna jämförelser som finns idag syftar enligt Staffan Söderberg främst till öppenhet och förbättringsarbete, inte val av utförare.
- Frågan är om öppna jämförelser är det bästa verktyget här eller om andra verktyg lämpligare, undrar Staffan Söderberg.

Staffan Söderberg intervjuades av Kenneth Westberg 2012-11-05

Vidare läsning

Tidigare intervju februari 2011: Staffan Söderberg, Socialstyrelsen - "Vi har inte bestämt om personlig assistans ska ingå i öppna jämförelser"


Skicka sidan till: