Så ofta byter assistansberättigade assistansanordnare

bild2023 gjordes totalt 1 652 anordnarbyten och drygt 11 % av alla assistansberättigade bytte anordnare. Se statistik över byten av anordnare mellan 2019 – 2023. Byten påverkas mycket av när IVO återkallar tillstånd att bedriva assistans.

Statistiken utgår från siffror från Försäkringskassan om hur många olika anordnare assistansberättigade haft per år. Bytena utgår från när organisationsnumret på anlitad anordnare eller personnumret (egna arbetsgivare) ändrats.

Så många bytte anordnare varje år

2023: Av totalt 13 766 bytte 1 514 eller 11,0 % anordnare.

2022: Av totalt 13 888 bytte 1 960 eller 14,1 % anordnare.

2021: Av totalt 14 216 bytte 1 353 eller 9,5 % anordnare.

2020: Av totalt 14 414 bytte 1 270 eller 8,8 % anordnare.

2019: Av totalt 14 713 bytte 1 017 eller 6,9 % anordnare.


Totalt antal anordnarbyten per år

2023: 1 652 byten

2022: 2 146 byten

2021: 1 463 byten

2020: 1 388 byten

2019: 1 083 byten


Så många bytte en, två eller tre gånger

2023: 1383 bytte anordnare en gång, 124 bytte två gånger och 7 bytte tre gånger.

2022: 1784 bytte anordnare en gång, 166 bytte två gånger och 10 bytte tre gånger.

2021: 1254 bytte anordnare en gång, 88 bytte två gånger och 11 bytte tre gånger.

2020: 1152 bytte anordnare en gång, 109 bytte två gånger och 9 bytte tre gånger.

2019: 960 bytte anordnare en gång, 48 bytte två gånger och 9 bytte tre gånger.

Mer om statistiken

  • Statistiken kan även innehålla ”byten” när en anordnare tex köps upp av en annan anordnare.
  • Att antalet assistansberättigade är något högre än genomsnittet på året kan bero på att det under året avlidit ett visst antal assistansberättigade och att nya tillkommit.

Återkallade tillstånd från IVO

Det finns antagligen ett samband mellan antalet byten och om anordnare fått indragna tillstånd från IVO. Antalet byten har ökat de år IVO återkallade fler tillstånd, särskilt för större assistansanordnare. På vår sida Återkallade tillstånd, beviljade inhibitioner och utbetalningsstopp kan du se när anordnare fått återkallat tillstånd eller utbetalningsstopp från Försäkringskassan

Lika många per år bytte anordnare mer än två gånger

Antalet som bytt tre gånger per år är i stort konstant varje år. Det betyder att ett stabilt antal personer byter mer än två gånger oavsett hur många som totalt byter anordnare.

Text: Kenneth Westberg 2024-07-04

Tabell över hur assistansberättigade bytt anordnare 2019-2023

Källa: Försäkringskassan

År Antal byten av anordnare Antal assistansberättigade
2023 1 12252
2023 2 1383
2023 3 124
2023 4 7
2023 5 ..
2023 6 ..
2022 1 11928
2022 2 1784
2022 3 166
2022 4 10
2022 5 ..
2021 1 12863
2021 2 1254
2021 3 88
2021 4 11
2020 1 13144
2020 2 1152
2020 3 109
2020 4 9
2019 1 13696
2019 2 960
2019 3 48
2019 4 9

Skicka sidan till: