Hanna Kauppi, KFS - "Granska anordnaren med hjälp av en egen kravlista och noggrann genomläsning av avtalet"

Assistansberättigade kan söka information om anordnare på flera sätt säger Hanna Kauppi, Ordförande i branschrådet för personlig assistans hos KFS. Utöver assistanskolls jämförelsetjänst, finns möjligheten att besöka hemsidor, ställa direkta frågor till anordnaren och be om referenser.
Den som har ork och intresse kan även beställa anordnarnas tillståndsansökningar på Socialstyrelsen och årsredovisningar från Bolagsverket.

Gå vidare med frågor till anordnaren

Hanna KauppiHanna Kauppi är Ordförande i branschrådet för personlig assistans hos arbetsgivarorganisationen KFS (Kommunala Företagens Samorganisation), där ett trettiotal assistansanordnare är medlemmar. Hon tycker att medverkande i Assistanskolls jämförelsetjänst bör vara registrerade hos Bolagsverket och framöver ha tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva verksamhet. Eftersom anordnarnas uppgifter i jämförelsetjänsten inte kontrolleras uppmanar hon också alla att gå vidare med frågor till anordnaren.
- Det är inte säkert att jämförelsen är likvärdig. Då blir det viktigt att ställa följdfrågor om innebörden. Får man ha inflytande över 1-2% assistansomkostnader eller över större delen av assistansersättningen. Är alla eventuellt tillkommande kostnader upptagna?
Arbetsgivarorganisationerna skulle eventuellt kunna hjälpa till att säkerställa viss information enligt Hanna Kauppi exempelvis genom att Assistanskoll får aktuell information om avtalsvillkoren i kollektivavtalen.
- Kanske skulle det gå att knyta anordnarnas uppgiftslämning till de aktuella avtalsvillkoren genom förtryckta svarsalternativ. Då kan man se om det stämmer med kollektivavtalet.
Assistanskolls jämförelsetjänst skulle även kunna utvecklas genom att exempelvis kategorisera och jämföra anordnare med likvärdiga modeller säger Hanna Kauppi.
- Genom utveckling och en dialog både med användarna och med anordnarna skulle assistanskoll kunna göra den bästa möjliga nu befintliga jämförelsen.

Granska anordnarens avtal noga

Hanna Kauppi uppmanar även assistansberättigade att hämta information om företaget och deras tjänster på fler sätt.
- Du kan hämta information om företaget och tjänsterna på webben, i personligt möte och genom att nagelfara avtal och innehåll i tjänsten. För den som har ork och intresse är det möjligt att tillgå assistansföretagens tillståndsansökningar och årsredovisningar.
Hanna Kauppi ser avtalet med anordnaren som centralt, en blivande kund bör granska villkoren noga, hur pengarna hanteras och exakt vad man har insyn och inflytande över.
Hon rekommenderar assistansberättigade att ha en kravlista med prioriteringar om vad som är viktigt, exempelvis tillgänglighet eller rekrytering.
- Är du delaktig i assistenternas lönesättning, kan du välja utbildningar eller måste du använda anordnarens egen utbildningsverksamhet.

Bolagsinformation på nätet ofta begränsad

Det går att titta på siffror från alla aktiebolags årsredovisningar på allabolag.se och ratsit.se på nätet. Där kan man se omsättning, vinst och antal anställda från senaste bokslut och vad de ansvariga är med i för andra bolagssammanhang.De administrationskostnader och vinst som ett företag uppger i assistanskolls jämförelsetjänst kan ibland skilja sig från den vinst eller omsättning som uppges på tex allabolag.se. Ett årsbokslut kan ge en fingervisning, men är ingen pålitlig jämförelse enligt Hanna Kauppi.
- För att få hela bilden behöver du bland annat veta vilken typ av verksamhet som bedrivs i bolaget och om det ingår i en koncern, om omsättningen rymmer extraordinära intäkter av något slag, om det finns assistansersättning som efter beskattning reserverats för kommande assistansomkostnader, om man gjort specifika investeringar, o s v, säger Hanna Kauppi.

Hanna Kauppi intervjuades av Kenneth Westberg 2012-03-08


Skicka sidan till: