Lägsta procentuella kostnadsökningen någonsin

Enligt siffror från Försäkringskassan var assistansersättningens kostnadsökning var 4,7 procent år 2011. Om höjningen av schablonbeloppet dras av är kostnadsökningen enbart 2,3 procent. Detta är den lägsta kostnadsökningen i procent någonsin för assistansersättningen. Statistik för kostnadsutvecklingen av assistansersättning 1994 - 2011

Alltfler har förlorat sin assistans sedan 2007

En orsak till att kostnadsökningen minskar bör vara att antalet assistansberättigadeinte ökar längre, mycket pga att alltfler sedan 2007 förlorar sin assistans vid omprövningar. Se intervju med Försäkringskassan: 10 % får assistansersättningen indragen vid tvåårsomprövning

Fortsatt effekt av att assistans behålls efter 65 år

Den kostnadsökning som fortfarande sker beror främst på att antalet assistanstimmar/person har fortsatt öka och det bör finnas en fortsatt effekt av att assistansberättigade sedan 2001 får behålla sin assistansersättning när de fyller 65 år.


Vidare läsning

Statistik för kostnadsutvecklingen av assistansersättning 1994 - 2011

Statistik för antalet personer med assistansersättning 1994 - 2011

Statistik för antalet assistanstimmar/person 1994 - 2011


Skicka sidan till: