Reaktioner på betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6)

Säg vad du tycker om betänkandet under "kommentarer" längst ner på sidan !

Wenche Willumsen i DHR välkomnar hårdare krav på anordnare och att Försäkringskassan kan kontrollera arbetsförmåga och inkomster hos assistenterna. Hon kritiserar däremot att Försäkringskassan skulle få rätt att inspektera hemmet när en anhörig är assistent och att betänkandet säger att det faktum att antalet assistanstimmar ökar utan förklaring är överutnyttjande av assistansersättning.

Inom brukarorganisationer vänder sig JAG särskilt mot att en assistent inte ska kunna vara God man för den assistansberättigade och att Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska kunna göra oanmälda inspektioner i hemmet om en anhörig arbetar som assistent.


Skrivet i media om betänkandet


SHT: Assistansförslag sprider oro

Föräldrakraft: Skärpt kontroll föreslås för att stoppa assistansfusk , Nya tag mot fusk väcker oro

JAG: Billums utredning ett dråpslag mot assistansanvändarna med de största behoven

DHR: Bra att fusket granskas men risk för angiveri ökar

SR: Assistansföretag oroliga för hårda tag efter fusk

NHR: Miljardfusk hotar livsviktig assistansservice

DN: Nya regler ska stoppa assistansfusk

Skicka sidan till: