Jonas Franksson, assistansberättigad - "En mediabild av assistans som fusk håller på att permanentas"

I betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning säger Susanne Billum upp till 15 procent av assistansersättningen troligen beror på fusk och felaktiga utbetalningar. I motsats till detta tonade Försäkringskassan nyligen ner omfattningen av fusk inom assistansersättning. Riksrevisionen har också ifrågasatt de höga siffrorna. Under tiden tar en mediabild av kriminalitet i assistans fäste enligt Jonas Franksson, assistansberättigad från STIL som demonstrerade på Mynttorget mot en ökad kontroll av enskildas privatliv.

Linda Håkansson
Foto: Linda Håkansson

Demonstration på Mynttorget

Samtidigt som presskonferensen om utredningen "Åtgärder mot fusk, oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen" genomfördes en demonstration på Mynttorget av STIL och Föreningen JAG, Jonas Franksson var med och anordnade demonstrationen för STILs räkning.
- Från början tänkte vi stå utanför presskonferensen vid Socialdepartementet, men det var skyddsklassat område så vi fick stå på Mynttorget istället.
Jonas Franksson stödjer åtgärder mot fusk och kriminalitet i assistans men anser att debatten blivit totalt snedvriden. Han protesterar mot att det blivit allt svårare att få rätt till personlig assistans och mot en allt hårdare insyn och kontroll av det dagliga livet hos personer med funktionsnedsättning.
- Vi demonstrerar inte för att man vill göra något åt fusket, vi stödjer tvärtom åtgärder mot de som utnyttjar systemet, men ökad kontroll av enskildas liv är fel väg och tar bort en del av syftet med assistansen.

Hur omfattande är fusket?

När betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning presenterades sade Susanne Billum att omfattningen av fusk och felaktigheter var mellan 9-15 procent av utbetald assistansersättning. Siffrorna sägs dock vara osäkra. Samtidigt lade hon fram förslag till en rad kontrollåtgärder och tankar om ett nytt system för schablonersättning som ska minska kostnaderna.
Försäkringsdirektör Svante Borg på Försäkringskassan sade nyligen att fusket inom assistansersättning troligen "bara" handlar om hundratals miljoner/år. Dessutom har Riksrevisionen ifrågasatt att fusket är så omfattande eftersom det sker så få återkrav jämfört med den misstänkta omfattningen. Jonas Franksson tycker att även hundratals miljoner är för mycket men att det är anmärkningsvärt att så olika bedömningar kan göras och ser en parallell till debatten om sjukpenning.
- I sjukpenning var alla plötsligt fuskare, vilket ledde till att det blivit allt svårare att få sjukpenning till och med för personer med allvarliga sjukdomar och personer som är döende i cancer.

Vill visa att assistans är annat än fusk

Jonas Franksson tycker att det är olyckligt att det nu skapas en mediabild som det är svårt att skapa motbilder till och förändra. Assistans är så mycket mer än bara fusk menar han.
- Vi vill visa vilken revolution assistansen är med möjligheten att vara en medborgare som alla andra. Den har gjort det möjligt för personer med funktionsnedsättning att arbeta, bilda familj och delta i samhällslivet. Vi ser en risk att allt detta nu raseras.

Alltfler förlorar sin assistans vid omprövningar

2007 förändrade Försäkringskassan bedömningarna för att få assistansersättning. Delar av de grundläggande behoven började räknas som integritetskänsliga och det blev svårare att nå upp till de 20 tim/vecka som krävs för att få assistansersättning. Alltfler förlorar nu sin assistans vid omprövningar, under 2011 var det 294 personer, vilket främst beror på de nya bedömningarna. Jonas Franksson vill jämföra detta med sju fällande domar för rörande assistansersättning 2011.
- Även om det kommer fler domar, så är det många fler som förlorar sin assistans jämfört med de som döms för fusk.
De som blir av med sin assistans drabbas ofta av personliga katastrofer enligt Jonas Franksson.
- Jag har arbetat med detta sedan förändringen startade 2007 och har sett hur personer blir fångar i sina hem, en återgång till hur det var innan 1994.
Tar inte kommunen över stödet?
- Det stämmer att kommunen ska vara ett skydd för de som faller ur, men alltfler kommuner följer Försäkringskassans praxis, vilket leder till att många kastas ut från LSS helt och hållet och istället får hemtjänst enligt SoL. I Gävleborgs län har personer gått från exempelvis 17 timmar/dygn till hemtjänst. Med oförändrad diagnos är det en katastrof för den enskilde.

Vad är egentligen överutnyttjande

Jonas Frankssonkonstaterar att Billums utredning talar om mer kontroll och att assistansen överutnyttjas. Överutnyttjande sägs vara 13-18 % av all utbetald assistansersättning, i det räknar man in så skilda saker som anordnares utgifter för marknadsföring och juridiskt stöd till när assistenter utför arbetsuppgifter utan att assistansanvändaren deltar i aktiviteten. Här riskerar det flexibla liv som assistansen ger att tas bort menar han.
- Om jag exempelvis inte orkar gå upp ur sängen pga min funktionsnedsättning och assistenten handlar, är det överutnyttjande då, här läser man lagen som en religiös fundamentalist.

Kontrollera anordnare istället för enskildas dagliga liv

Försäkringskassan börjar använda ett bedömningsinstrument under våren som ska räkna minutrar för personens alla behov. John Magnus Roos som forskat om assistansberättigade anser att det är fel väg att kontrollera de enskildas liv, men att det däremot behövs mer kontroll av hur anordnarna använder pengarna, Jonas Franksson håller med.
- Vi är rädda för ett övervakningssamhälle som 1984, där ens privatliv blir totalt genomlyst. Man bör främst se över anordnarnas ansvar och skapa en större insyn av oseriösa anordnare.
Vad är din uppmaning till politikerna och regeringen?
- Att inte ryckas med i den mediabild som målats upp, och se att assistans är mycket mer än fusk. De borde arbeta för en lagändring av § 9a i LSS för att återställa bedömningarna av grundläggande behov till hur de var tidigare. Alla partier utom Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna säger sig vilja ha en lagändring, nu borde det vara upp till bevis, säger Jonas Franksson.

Jonas Franksson intervjuades av Kenneth Westberg 2012-02-16

Skicka sidan till: