Antalet som förlorar sin assistansersättning ökar nu snabbt

Enligt siffror från Försäkringskassan hamnade 269 assistansberättigade under 20-timmarsgränsen vid omprövningar år 2010 och under första halvåret 2011 var antalet 159. Detta innebär att alltfler nu förlorar sin assistans vid omprövningar. Siffrorna kan jämföras med 146 personer 2009, 100 personer 2008 och 57 personer 2007.

Sedan 2007 har 731 personer förlorat sin assistansersättning vid omprövning. Detta sker efter Försäkringskassans förändrade behovsbedömning, där enbart sk integritetskänsliga delar av grundläggande behov räknas som grund för att få assistansersättning.
Det mest kända exemplet är att enbart den som inte kan föra maten till munnen, tugga och svälja har ett grundläggande behov vid måltider. Att behöva hjälp med att lägg fram mat, skära upp mat eller plocka undan räknas ej.

2010 hamnade 269 pers under 20 timmarsgransen

Källa: Försäkringskassan

Skicka sidan till: