Katarina Storm Åsell, Vårdföretagarna - "Att anhöriga kan undantas från ATL skapar flexibilitet och kvalitet"

Vårdföretagarnas kollektivavtal ändrades förra året så att anhöriga som lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade inte behöver följa Arbetstidslagen. Katarina Storm Åsell, branschansvarig för Personlig assistans på Vårdföretagarna, ser det som en kvalitetshöjning i assistansen. Samtidigt behöver riskerna att detta missbrukas och att synen på anhörigassistenter påverkas tas på allvar menar hon.

Anser det vara nödvändigt för kvalitetens skull

Katarina Storm ÅsellEnligt Försäkringskassans enkät Statlig assistans 2011 där 63 % av alla assistansberättigade svarade sade sig 20 procent ha enbart anhöriga som assistenter och 63,5 procent ibland. Vårdföretagarna har ca 200 assistansföretag som medlemmar med ca 17000 assistenter. När anhöriga nu undantas från ATL behöver de inte ta hänsyn till dygns och veckovila när arbetstiden sätts och det går att schemalägga en arbetstid på 48 tim/vecka. Katarina Storm Åsell anser att undantaget är nödvändigt för att skapa flexibilitet och ge den assistansberättigade, anhöriga och anordnaren en möjlighet att skapa goda levnadsvillkor.
- Det är nödvändigt med tanke på den förändring av bedömningskriterierna för personlig assistans som skett de senaste åren. Det har medfört att det ställs större krav på anhöriga att finnas till hands och ställa upp för att få assistansen att fungera.
I vissa situationer är det inte möjligt att bemanna med andra än anhöriga assistenter menar Katarina Storm Åsell.
- Då är det rimligt att de får betalt för den arbetstid de faktiskt utför, inte bara den de får skriva upp enligt arbetstidslagen, vilket var fallet innan.
Tror du att Vårdföretagarna får fler anordnare som medlemmar pga av att anhöriga inte behöver följa ATL?
- Ja, det är möjligt men vi växer just nu inom samtliga våra branscher, inte bara personlig assistans. Vi tror och hoppas förstås att detta beror på att vår arbetsgivarservice, det sätt vi jobbar näringspolitiskt och driver branschfrågor samt att våra övriga villkor, uppfattas fördelaktigt. Man får inte glömma bort att Vårdföretagarna t.ex. organiserar hälften av den privata delen av personlig assistans. Vi vet att vår möjlighet att påverka politiskt och i branschfrågor är betydande. Det i sig tror vi är en starkt bidragande faktor för valet av Vårdföretagarna som arbetsgivarorganisation. I det sammanhanget tror vi att avsteget från ATL utgör en mindre omständighet.

Viktigt att följa upp missbruk

Arbetsgivarföreningen KFO tog nyligen beslut om att inte införa särskilda villkor för anhöriga som lever i hushållsgemenskap. Jag frågar Katarina Storm Åsell om hon anser att det finns en risk att synen på anhöriga som assistenter påverkas om de har olika villkor.
- En sådan risk finns i allra högsta grad och är något vi måste ta på största allvar. Vår erfarenhet är dock att man i de flesta fall inte motverkar de negativa aspekterna genom ekonomiska incitament.
Att anhöriga ibland har svårt att släppa taget påverkas inte av att de får skriva upp några timmar extra per månad tror Katarina Storm Åsell.
- Risken för ekonomisk inlåsning finns redan och den känslomässiga aspekten av att släppa taget påverkas inte heller av några extra timmar.
Finns det en möjlighet att villkoret missbrukas genom att anhöriga arbetar alltför mycket?
- Absolut! Därför är det viktigt att vi som arbetsgivarorganisation följer upp användandet och effekterna av det. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om villkoret innebär att Arbetstidslagen har avtalats bort så gäller fortfarande Arbetsmiljölagen. Det är med andra ord inte fritt fram att skriva upp tid hur som helst.

Vill inte jämföras med PAN-avtalet

I kommunerna och PACTA- företagen har anhörigvårdare anställts på PAN (personlig assistent och anhörigvårdare) sedan 1994. I PAN gäller inte heller Arbetstidslagen för anhörigvårdare. Men utöver detta har de ingen angiven lägstalön och de får OB, Jour och beredskapsersättning inbakat i timlönen. Det är två helt skilda avtal enligt Katarina Storm Åsell.
- Den enda likheten mellan vårt avtal och PAN-avtalet är möjligheten för anhöriga att skriva upp mer tid än vad som tillåts av Arbetstidslagen. Där upphör likheterna. Vårt avtal, liksom PAN- avtalet, har tillkommit för att lösa olika problemställningar. Ett försök att jämföra dem med varandra blir missvisande, säger Katarina Storm Åsell.

Katarina Storm Åsell intervjuades av Kenneth Westberg 2012-01-19

Skicka sidan till: