IfA, Lilly Key – ”Risken är att andra kommuner följer efter”

Lilly Key
Lilly Key, verksamhetsansvarig, IfA

Mölndals åtgärder mot anhörig- och PAN-anställningar begränsar det fria valet av assistent, säger Lilly Key. Samtidigt anser hon att det alltid ska säkerställas att anställningar sker efter assistansanvändarens önskan.

Från den 1 sep förbjuder Mölndals Stad nyanställningar av anhörigvårdare som personliga assistenter. FUB-Mölndal har i en intervju på Assistanskoll sagt att detta skadar självbestämmandet hos assistansanvändarna. Lilly Key är verksamhetsansvarig på IfA., Intressegruppen för assistansberättigade.
– Det är klart att det begränsar valfriheten för assistansanvändare generellt när en typ av assistansanordnare kraftigt begränsar ett val kopplat till assistansanvändarens möjlighet att välja vem som ska arbeta som assistent.

”Ta arbetsgivaransvar i PAN-anställningar”

Mölndals Stad kommer dessutom att bara i undantagsfall tillåta PAN-anställningar, eftersom de anser att det är till nackdel att assistenten bara kan arbeta hos en brukare, inte ingår i en personalgrupp, inte får handledning eller kompetensutveckling. Lilly Key är kritisk.
– Det hade varit en bättre strategi att ta ett lika stort arbetsgivaransvar i PAN-anställningar som vid HÖK-anställningar när det gäller utbildning och handledning.

”Så borde det alltid vara”

Mölndals Stad har bestämt att anställningar på brukarens anmodan via PAN bara ska kunna göras om arbetsgivaren kan säkerställa att det är brukarens önskan och att hen inte blivit påverkad av någon annan. Så borde det alltid vara, säger Lilly Key.
– IfA anser att PAN-anställningar, liksom alla andra anställningar av personliga assistenter ska ske utifrån assistansanvändarens önskemål.

IVO agerade mot annan kommun 2019

IVO sade i ett liknande fall 2019 att ett generellt förbud mot anhöriganställningar strider mot § 6 i LSS.
Hur ser du på Mölndals beslut i det sammanhanget?
– IfA anser att assistansanvändaren bör kunna välja vem hen vill anställa oavsett relation. Vi anser att när en person anställs så är relationen oviktig. Det bör vara samma rättigheter och skyldigheter för alla anställda med det undantag av en begränsad arbetsplats/omplaceringsrätt eftersom personen är anställd hos en viss assistansanvändare.

Risk att fler kommuner följer efter

På frågan om Mölndals beslut kan sprida sig och få andra effekter, säger Lilly Key att IfA ser risker kring assistansanvändares rättigheter och kommer att följa utvecklingen.
– IfA ser risker om fler kommuner följer Mölndals beslut. Vi kommer att bevaka detta och lyfta frågan med ansvariga politiker om vi märker att fler kommuner följer efter.
Ser du risker att detta tänkande kan sprida även till privata anordnare?
Vi har inte sett några liknande tendenser på den privata sidan men kommer naturligtvis vara vaksamma, säger Lilly Key.

Lilly Key intervjuades av Kenneth Westberg 2023-08-18


Skicka sidan till: