Östersunds kommun backar om anhörigassistenter

Det blir inget förbud mot att anställa anhöriga som personliga assistenter i Östersunds kommun. Detta efter att IVO beslutat att ett förbud inskränker den enskildes rätt till självbestämmande.

IVO konstaterar i sitt beslut att ett förbud inskränker på den enskildes rätt till inflytande och medbestämmande enligt 6 § i LSS. De skriver: "Östersunds kommuns beslut om att det krävs synnerliga skäl för att en anhörig ska få utföra personlig assistans i kommunal regi riskerar att hämma den individuella bedömningen av hur insatsen ska utformas". IVO menar istället att det "krävs särskilda skäl för att inte tillmötesgå en enskilds önskemål om att en anhörig ska anställas som assistent."

Kommunen försvarade tidigare ett förbud

I januari beslutade kommunen att anhöriga inte skulle få anställas som personliga assistenter. Lars Liljedahl, som intervjuades på Assistanskoll, motiverade beslutet med att att assistansberättigade ibland inte tillåts bestämma över sin assistans eller har svårt att larma om något är fel.

Kommunen beklagar nu den oro som skapats

Lars Liljedahl, chef för Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun säger i en intervju till EKOT att han beklagar de oro som skapats och att kommunen gjort fel.
- Inspektionen för vård och omsorg har att bedöma om vi följer lagar eller inte. Nu har de sagt att det inte var förenligt med lagen, sade Lars Liljedahl till EKOT.


Vidare läsning

IVO:s beslut om att kunna välja anhöriga som personliga assistenter

Lars Liljedahl, Vård– och omsorgschef, Östersunds kommun – ”Vi välkomnar den prövning som IVO nu gör”

Sophie Karlsson, Ifa – ”Samma regler ska gälla oavsett vilken relation assistenten har till den assistansberättigade”

Eva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”

Skicka sidan till: