Lars Liljedahl, Vård– och omsorgschef, Östersunds kommun – ”Vi välkomnar den prövning som IVO nu gör”

Östersunds kommun har beslutat att inte tillåta att anhöriga anställs som personliga assistenter. Beslutet motiveras med att assistansberättigade ibland inte tillåts bestämma över sin assistans eller inte kan larma om något är fel. FUB har kritiserat beslutet och IVO har inlett en granskning.

Lars Liljedahl säger att det förekommit tre typer av problem de senaste åren. Det kan vara svårt för en assistansberättigad med en anhörigassistent att signalera när vården inte fungerar. Att det kan vara svårt för den anhörigassistenten att berätta om arbetsmiljön inte fungerar.
– Det har även förekommit att anhörigassistenten avgör vad den assistansberättigade behöver för stöd i sin assistans, istället för att låta denne själv avgöra detta.

IVO– ”beslutet verkar märkligt”

Julia Henriksson, jurist på FUB säger i en intervju på Ekot att hon anser att beslutet strider mot lagstiftningen i LSS där den assistansberättigade ska ha rätt att välja vem som ska vara assistent. I samma intervju säger Maria Johagen på IVO att beslutet verkar märkligt och ska utredas. Östersunds kommun har fått fram till den 15 februari på sig att svara hur detta stämmer med LSS–lagstiftningen. Lars Liljedahl anser dock att de har på fötterna.
– Vi har fått entydigt stöd från våra jurister för att detta beslut är i enlighet med lagen. Vi välkomnar den prövning som IVO nu gör. Skulle prövningen visa att beslutet är lagstridigt så kommer vi självklart att ändra på beslutet så att vi följer lagen.
Hur anser du att ni har lagstöd att hävda att den assistansberättigade inte har rätt att välja vem hen vill som assistent?
– Vård- och omsorgsförvaltningen har innan vårt ställningstagande varit noggranna med att beslutet inte ska strida mot LSS. Vår utgångspunkt är att kommunen som assistansanordnare dels har ett uppdrag att uppfylla kravet i LSS om ”goda levnadsvillkor” samt dels att vi som arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att vi anställer medarbetare som kan bidra till en verksamhet av god kvalitet.

Liknande beslut för hemtjänst har gällt sedan 2013

Som anhörig räknas make, maka, sambo, barn, syskon, föräldrar, barnbarn eller andra som står den enskilde nära.” Vård– och omsorgsnämnden fattade ett liknande beslut 2013 för hemtjänst berättar Lars Liljedahl.
– Då bestämde nämnden att anhöriga inte skulle vara anställda för att vårda sina närstående som behövde hemtjänst.

Undantag om assistansen fungerar bra

I Ekots intervju sägs det att samtliga anhöriganställningar ska vara avslutade vid årsskiftet. Men Lars Liljedahl säger nu att det inte handlar om ett totalt förbud, utan en grundinriktning. Om assistansen bedöms fungera eller har fungerat bra med en anhörig som assistent kan anställningen fortsätta.
– Redan idag gör vi undantag och det kommer vi att göra även i framtiden om vi som arbetsgivare ser att det redan fungerar/kommer att fungera väl med en anhörig som assistent. Fokus för oss är alltid att värna en god livskvalitet för den enskilde.
Hur bedömer ni om assistansen fungerar eller inte med en anhörig som assistent?
– På samma sätt som i all annan verksamhet – det vill säga genom ett närvarande ledarskap, regelbunden uppföljning och en god dialog med både den enskilde och med medarbetarna.
Varför ska inte den assistansberättigade eller dennes gode man/förvaltare/vårdnadshavare ta beslutet om det fungerar eller inte fungerar?
– Medborgare som har behov av våra insatser ska alltid känna sig trygga med att den personal de möter har rätt kompetens och kunskap inom de uppdrag de har. I detta avseende har den assistansberättigade ett långtgående självbestämmande. Men som jag uttryckt tidigare: Vi har genom åren sett att det kan vara svårt för en assistansberättigad med en anhörigassistent att signalera när vården inte fungerar.

Kan fortfarande anställa anhöriga via privat anordnare

Beslutet att anhöriga ska kunna nekas att vara assistenter gäller enbart de assistansberättigade som väljer kommunen som assistansanordnare säger Lars Liljedahl.
– Ja hen kan både välja en privat assistansanordnare eller starta ett eget assistansföretag och på så sätt anställa assistenterna själv, säger Lars Liljedahl.

Lars Liljedahl intervjuades av Kenneth Westberg 2019–02–04

Skicka sidan till: