Bengt Westerberg intervjuas om intentionerna för personlig assistans i LSS

Bengt WesterbergMed hjälp av sin assistent ska assistansanvändaren kunna utföra det som en normal person utan funktionsnedsättning kan utföra. Tidsåtgången för arbetsuppgifterna bör också utgå från en person utan funktionsnedsättning. Assistansanvändaren bör delta efter förmåga i assistentens arbetsuppgifter och är assistansanvändaren uttröttad är det inte orimligt att assistenten handlar ensam på affären menar Bengt Westerberg.

Skrev förarbetena till LSS-lagstiftningen

Bengt Westerberg var socialminister i den dåvarande borgerliga regeringen och den som skrev förarbetena till LSS-lagstiftningen i LSS-propositionen 1992/93:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade. Där står det bland annat följande på sid 175-176.

Den personliga assistenten skall också kunna utföra arbetsuppgifter som idag utförs av den socialahemtjänsten enligt socialtjänstlagen. Meningen är dock inte att assistenten för dessa personer till alla delar skall ersätta denna hemtjänst.Städning, inköp och liknande uppgifter som inte görs tillsammans medden enskilde som ett led i det personliga stödet till honom, skall inte tasmed vid beräkningen av behovet av personlig assistans.

Assistansanvändaren bör delta efter sin förmåga

Bengt Westerberg konstaterar först att man inte hade tänkt igenom alla tänkbara situationer som skulle kunna uppstå när propositionen skrevs.
- Man måste alltid överlämna ett antal avgöranden till de berörda.
Bengt Westerberg anser dock att intentionen i förarbetena var att assistansanvändaren och assistenten inte ska göra helt skilda saker utan att assistenten ska kompensera för nedsatta funktioner hos assistansanvändaren.
- Tanken var att brukaren ska delta i utförandet efter sin förmåga.
Behöver assistansanvändaren följa med när assistenten exempelvis handlar även om det är mycket kallt eller om han/hon är mycket uttröttad på grund av sin funktionsnedsättning?
- Jag tycker att man borde kunna vara lite pragmatisk. Om brukarens hälsa riskeras borde det inte vara orimligt att han eller hon stannar hemma och vilar sig medan assistenten utför ärendet.
Hur ser du på att assistenten utför arbetsuppgifter i exempelvis en tvättstuga eller på en vind som assistansanvändaren inte kan komma till?
- Det ska assistenten kunna göra, det är fortfarande personlig assistans.

Utgå från den tid det tar för en person utan funktionsnedsättning

För en assistansanvändare kanske det tar en halvtimme att ta på sig en skjorta, om assistenten hjälper till kanske det istället tar två minuter. Här bör inte utgångspunkten vara att assistansanvändaren ska göra allt det han/hon klarar om det tar mycket tid och kraft enligt Bengt Westerberg. Utgångspunkten bör istället vara den tid det tar för en person utan funktionsnedsättning.
-Det är väl rimligt att assistenten hjälper till så att den tid det tar kan "normaliseras", dvs närmar sig den det tar för personer utan funktionsnedsättning.

Vid syn på assistenters arbetsuppgifter

Vad en assistent kan göra och inte göra har till och från varit en stridsfråga. Vissa kommuner som Gotland säger att exempelvis trädgårdsskötsel inte ska utföras av assistenter, kommunernas agerande har samtidigt kritiserats av exempelvis Lansstyrelsen Gotlands län och Socialstyrelsen. Bengt Westerberg förespråkar en vid syn på vilka uppgifter en assistent kan utföra.
- De normala uppgifter som en person utan funktionsnedsättning kan utföra bör en brukare med assistentens hjälp i princip kunna utföra, säger Bengt Westerberg.

Bengt Westerberg intervjuades av Kenneth Westberg 2012-03-21


Vidare läsning

Adolf Ratzka - "Utgångspunkten ska vara individens egna föreställningar om vad man vill uträtta i livet",

Skicka sidan till: