Studie visar att assistansanvändare blivit mer nöjda

Användarna av personlig assistans har blivit nöjdare med insatsen. Mest ökar nöjdheten hos de som anlitar kommunen enligt studien Organisationsformens betydelse för kvaliteten i personlig assistans av John Magnus Roos, Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Studien har mätt användarnas upplevelse av kvalitet hos assistenter och assistansanordnare. Deltagarna i undersökningen har svarat på hur bra de tycker att deras assistansanordnare är, hur kvaliteten är på assistenter/assistansanordnare och hur den generella servicen är.

Resultat:

  • Brukare hos samtliga assistansanordnare har blivit allt mer nöjda med både assistenter och med assistansanordnare.
  • Det finns ingen signifikant skillnad i kvalitetsupplevelsen hos kommun, privata bolag och brukarkooperativ – tidigare forskning visade att kommunen upplevdes vara sämre.
  • Brukare hos brukarkooperativ är mindre nöjda med de personliga assistenterna än brukare hos kommunen. Resultatet bör dock tolkas med försiktighet då endast 24 personer ingår i gruppen brukarkooperativ.
  • Den generella servicenivån, till exempel mottaglighet och attraktivitet (exempelvis assistansanordnarens lokaler), upplevs vara sämre hos kommunen än hos brukarkooperativ och privata bolag.

Personlig assistans omgärdas ofta av mörka rubriker. John Magnus Roos tycker det är viktigt att nyansera bilden.
– Det är viktigt att också se vad människor med funktionsnedsättning faktiskt får ut av stödet personlig assistans. Och då ser vi att det är en väldigt lyckad insats. Överlag så är de assistansberättigade nöjda med sin personliga assistans och de tenderar dessutom att med tiden bli allt mer nöjda, säger John Magnus Roos i ett pressmeddelande.

Undersökningen bygger på enkätsvar från 194 personer i Göteborg, Kungsbacka och Öckerö. Den småskaliga uppslutningen gör att resultatet enligt forskarna ska tolkas med viss försiktighet.

Läs studien: Organisationsformens betydelse för kvaliteten i personlig assistans

Skicka sidan till: