Almedalen 2015 – ” Den alternativa kostnaden för assistansen är förmodligen mycket högre”

Suzanne Elmqvist
Suzanne Elmqvist från IfA var moderator

På IfA.s seminarium Personlig assistans 2025 fick två ledamöter i Socialutskottet chansen att presentera sina visioner för framtiden. Sofia Fölster(M) bad publiken att uppmärksamma begreppet alternativkostnader och Mikael Dahlqvist(S) flaggade för ett nytt nätverk om funktionshindersfrågor. Annars blev det mest diskussion om dagsaktuella politiska frågor.

På tisdagen 30 juni höll IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, sina två seminarier i Almedalen. Det första tog upp personlig assistans i framtiden, eller som moderatorn, Suzanne Elmqvist, IfA sa inledningsvis:”ett samtal om visioner”. För att få perspektiv på frågan bad hon först publiken att titta tio år bakåt i tiden.
– Kommer ni ihåg vad som hände 2005, har ni några minnesbilder? Första Youtubeklippet kom 2005, det blev rökförbud på restauranger och Angela Merkel blev Tysklands förbundskansler. Om ni tycker att det var länge sen det kan vara olika men vad ser vi om vi tittar vi tio år framåt i tiden, hur vill vi att assistansen kommer att vara då?

Förväntningar på framtiden

Sophie Karlsson, Verksamhetsansvarig IfA, tog därefter upp en rad punkter på saker som IfA vill förbättra, vad som ska råda gällande den personliga assistansen om 10 år. Så här ser de ut i punktform:

 • - att självbestämmande är en självklarhet.
 • - att ersättningen räcker till bra löner för personliga assistenter och till kostnader för personliga assistenter i samband med jobbresor och fritid för assistansberättigade.
 • - att personlig assistans är ett attraktivt yrke och att det går lätt att rekrytera assistenter.
 • - att kontroller kring den personliga assistansen inte inkräktar på den assistansberättigades integritet eller valfrihet.
 • - att den assistansberättigade alltid är den som tillfrågas av myndigheter mm när det gäller livsval och assistansval och så vidare.
 • - att det aldrig tar mer än en månad för att fatta beslut.
 • - att negativa förändringar aldrig kan ändras snabbare än tre månader efter besked, lämnats skriftligen till den det berör, och att personer som förlorar assistansen eller får den neddragen ändå kan känna sig säkra på att beviljas de insatser som behövs för att kunna leva som man själv väljer.
 • - att assistansanordnare som man kan anlita är seriösa och har bra verksamhet.
 • - att tillsynen utgår från assistansanvändarperspektivet och förbättrar kvaliteten i assistansverksamheterna.
 • - att samhällets inställning till personlig assistans är generellt positiv.

Medhåll från politikerna

politiker i Almedalen
Sofia Fölster(M) vänster, Sophie Karlsson (IfA) mitten, Mikael Dahlqvist(S) höger

Politikerna i panelen, Sofia Fölster, Moderaterna och Mikael Dahlqvist, Socialdemokraterna, var både ense om att de flesta av de punkter som Sophie Karlsson tagit upp var självklarheter. Sofia Fölster tog upp rättssäkerheten.
– Man ska veta från början hur lång handläggningstiden för sitt beslut ska vara, vad man kan vänta sig och inte stå maktlös i den situationen. Man ska inte behöva känna en massa jurister för att få det man är berättigad att få.
Mikael Dahlqvist sade att det är tråkigt att ”det här med självbestämmande” inte fungerar.
– En individ med någon form av funktionsnedsättning måste få styra och ställa med sitt liv precis som hon eller han vill, så är ju LSS intentioner. Så en del av de här sakerna tycker jag vi ska kunna nå inom ett par år medan andra ka ta lite längre tid.

 • Säkra välfärden

 • Mycket kom att handla om ekonomi, och som den regeringsföreträdare Mikael Dahlqvist är pratade han mycket om att säkra välfärden ekonomiskt.
  – Välfärden är Socialdemokraternas kärna och vi slåss för assistansen ur ett rättviseperspektiv, det är ambitioner som jag och hela partiet ställer sig bakom. Men då gäller det först och främst att säkra intäkterna för att få in resurser till skola, sjukvård och assistans. Vår strategi är att vi ska ha EUs lägsta arbetslöshet 2020, det är viktigt både på det personliga planet och samhällsekonomiskt, varje arbetad timme är viktig för att få intäkter.
 • Dagsaktuella frågor

 • De båda politikerna inledde med att säga att framtidsperspektivet var mycket intressant, men det mesta kom ändå att handla om dagsaktuell politik. Sofia Fölster tog ekonomin i branschen och moderaternas kritik mot den kommande vinstutredningen.
  – Vi i riksdagen spenderar just nu mycket tid på att diskutera hur assistansen ska utformas och vad assistansen kostar. Arbetsgivaravgiften och vad de fristående aktörerna ska ha för möjligheter är stora frågor. De här sakerna påverka mångfalden. Vi står nu inför ett vägval och måste välja mångfald och valfrihet. Då kan vi inte införa vinststopp eller dubbla arbetsgivaravgifter och därmed slå undan benan för fristående aktörer som utgör en majoritet av assistansanordnarna. Utredningen borde istället handla om kvalitet.
  Mikael Dahlqvist svarade med att han blir ”lite trött” på påståendet att de vill slå undan benen för fristående aktörer.
  – Vill vi se över så det blir kvalitet, ordning och reda. Vi kommer inte att begränsa några valfrihetssystem för utförarna, det kan jag nästan ta gift på. Låt oss vänta och se på utredningen när den kommer med konkreta förslag, jag tror ändå att det finns en viss samsyn i vissa frågor.
 • Nationellt nätverk för funktionshinderfrågor

 • Suzanne Elmqvist bad politikerna svara på frågan vad de skulle göra i konkret handling för att bli ihågkomna som en politiker som stod upp för de assistansberättigade. Mikael Dahlqvist sade att det gäller att skapa opinion.
  – Även om jag och resten av Socialutskottet brinner för de här frågorna så gäller det att ha bra på fötterna när man kommer till Finansdepartementet. Tillsammans har vi ett ansvar för opinionsbildandet som pågår hela veckan här i Almedalen. Vissa organisationer, förlåt att jag säger det här, kommer ut på ett annat sätt, de har andra ekonomiska muskler än vissa av era organisationer har, så här tror jag att vi politiker har ett ansvar att sätta de här frågorna på dagordningen. Av den anledningen så håller vi bland annat på at bygga ett nationellt nätverk för funktionshinderspolitiken inom mitt parti för att väcka intressera för de här frågorna på både lokalt, regionalt och nationellt plan. I höst ska vi ha en stor konferens där vi bjuder in vissa aktörer. Det är ett konkret sätt att få upp de här frågorna på dagordningen.
 • Alternativa kostnader

 • Sofia Fölster ställde den retoriska frågan om vilka kostnader som skulle funnits om inte assistansen funnits.
  – Ofta när man pratar om assistansen fastnar man i kostnader men glömmer det klassiska ekonomiska begreppet alternativkostnad; den alternativa kostnaden för assistansen är förmedlingen mycket högre. Dels handlar det om alla assistansberättigade som har möjlighet att arbeta, men också anhöriga och ungdomar, alla sådana bieffekter. Det skulle kunna varit mycket värre. Det borde vi påminna alla våra vänner och bekanta när vi pratar om assistansen, sade Sofia Fölster.

Text: Erik Tillander

Skicka sidan till: