Bild på bokenAntologi om forskning

KFO Personlig Assistans har i samarbete med funktionshinderrörelsen samlat bidrag från 21 forskare i boken Forskning om personlig assistans - en Antologi (pdf).

I antologin kan man läsa om tex Niklas Altermarks forskning om assistansfusk, Anna Duners forskning om anhörigassistans eller Julia Bahners forskning om sexualitet och assistans.

Redaktionen till boken är forskarna Hans Knutsson, Matilda Svensson Chowdhury och Niklas Altermark.
- Det här är en antologi med vetenskapliga texter som är formulerade på ett lättillgängligt sätt. Vi hoppas att de som är intresserade ska läsa texterna för att skapa en egen uppfattning om vad som är rimligt och orimligt i debatten om personlig assistans, säger Matilda Svensson Chowdhury, i ett pressmeddelande från KFO.

Läs mer : Forskning om personlig assistans - en Antologi (pdf)


Assistanskoll har intervjuat en stor del av de 21 forskare som deltar i antologin:


Skicka sidan till: