Forskning om personlig assistans

Vilken forskning finns det om personlig assistans? Det diskuterades vid ett seminarium arrangerat av Arbetsgivarföreningen KFO den 5 juni. Under seminariet presenterades broschyren Forskning om personlig assistans som ger en inblick i befintlig forskning. Till hösten kommer en antologi med 21 forskare att ges ut.

Redaktionen för antologin, Matilda Svensson Chowdhury, Fil dr, och Hans Knutsson, docent, inledde semainariet med dela in forskningen i fyra områden: politik och ekonomi, vad personlig assistans betyder för människor och hur den används, juridik och myndighetsutövning samt jämställdhet och sexualitet.

Hanna Egard, lektor i socialt arbete berättade om sin forskning om tid mellan aktiva hjälpinsatser, där hon visar att personliga assistenter i ”stand-by” är centralt för att skapa ett personligt och individuellt utformat stöd.

En panel bestående av Bengt Westerberg, Susanne Berg, Hans Knutsson och Matilda Svensson diskuterade forskningens betydelse för debatt, utredningar,politiska beslut och för assistansreformens bevarande och utveckling.

Assistanskoll har redan intervjuat en stor del av de forskare som deltar i antologin:

Vidare läsning

Forskning om personlig assistans
En sammanfattning av forskning som finns om personlig assistans. Antologi hösten 2018.


Skicka sidan till: