Gustaf Hoffstedt, moderat Ordförande i Socialnämnden, Gotlands kommun svarar på kritik från Länsstyrelsen i Gotlands län.

Länsstyrelsen i Gotlands län kritiserade i en intervju Gotlands kommun för att de har skriftliga begränsningar av vad assistans utförd av kommunen får innehålla. I kommunens skriftliga riktlinjer sägs det att ensamstående assistansberättigade inte kan få hjälp att sköta mer än två rum och kök och att trädgårdsskötsel och fastighetsskötsel inte kan utföras av assistenter.
Gustav Hoffstedt svarar även på några frågor om upphandlingen av assistans för vuxna i Visbyområdet på Gotland, där Omsorgshuset AB är kommunal assistansutförare från den 1 januari 2010.

Hur ser du på kritiken från Länsstyrelsen i Gotlands län till kommunens begränsningar på vad assistans kan innehålla?
- Jag anser att det är viktigt att kommunen definierar, eller avgränsar om man så vill, vad uppdraget handlar om. Det är offentliga medel som finansierar den här verksamheten, och kommunen har en skyldighet att se till att pengarna används på ett ansvarsfullt sätt.

Hur ser du på Länsstyrelsens åsikt att detta inte bör vara fastställt ifrån början utan istället avgöras i individuella bedömningar?
- Jag delar inte Länsstyrelsens synpunkt, utan anser att kommunen bör sträva efter förutsägbarhet och likabehandling.

Kan Omsorgshuset AB som kommunal utförare välja att utföra uppgifter som trädgårdsskötsel eller att hjälpa till med städning i en bostad större än två rum och kök, eller måste den assistansberättigade då välja samma företag utanför kommunal regi eller en annan privat anordnare?
- Det kommunala åtagandet är avgränsat. Jag har svårt att se att Omsorgshuset AB skulle klara av ytterligare åtaganden inom assistansersättningen med bibehållen kvalitet.

Omsorgshuset AB erbjuder även hushållsnära tjänster och städservice. Hur ser du på att de assistansberättigade som har kommunen som utförare då kan få betala extra för trädgårdsskötsel eller städhjälp till mer än två rum och kök med en uteplats?
- Det är upp till de assistansberättigade, eller för all del alla andra gotlänningar, om man vill lägga sina privata medel på tjänster som ligger utanför det kommunala uppdraget.

Du har sagt (på en debatt anordnat av STIL i Visby) att man bör välja bort kommunen om man inte är nöjd dess assistans. Hur ser du på kritiken att alla inte har så lätt att välja, exempelvis personer med kognitiva/intellektuella funktionsnedsättningar?
- Det är ett viktigt kommunalt ansvar att ge neutral information till den assistansberättigade och anhöriga. Vi är duktiga på att anpassa informationen till människor med exempelvis intellektuella funktionshinder.

Företaget som är kommunal utförare för vuxna i Visbyområdet på Gotland ska som jag förstår det, själv stå för sjuklönekostnaderna vid ordinarie assistents frånvaro, varför har ni valt den lösningen?
- På det viset uppmuntrar vi företaget att värna om personalen och satsa på förebyggande hälsoarbete.

Varje företag som deltog i upphandlingen skulle lämna tre referenser, missgynnar inte detta assistansföretag som ännu inte kommit in på marknaden, och som inte har andra uppdrag?
- Det stämmer, men alternativet - att släppa in företag där vi inte kunde göra en bakgrundskoll - vore ett sämre alternativ ansåg vi.

Hur ser du på framtiden för assistansen på Gotland när Omsorgshuset AB nu blir utförare för vuxna assistansberättigade i Visbyområdet?
- Jag ser med stor tillförsikt på den framtida assistansen på Gotland. Jag tror att vi får en kvalitativ assistans som också håller sig inom de givna ekonomiska ramarna, säger Gustaf Hoffstedt

Gustaf Hoffstedt intervjuades av Kenneth Westberg 2009-10-06


Vidare läsning

Brittmarie Fagerlund, Länsstyrelsen, Gotlands län - "Hjälp med trädgårdsskötsel ska avgöras i en individuell bedömning"

Dokument från Gotlands kommun rörande upphandlingen

Avtal mellan Gotlands kommun och Omsorgshuset AB

Tilldelningsbeslut till Omsorgshuset AB

Poängskala för utvärdering av anbud vid upphandlingen

Gotlands kommuns Kravspecifikation för utförande av personlig assistans för vuxna i Visby

"Innehåll i insatsen"
Beskriver vad som ingår i personlig assistans som utförs i kommunal regi på Gotland


Skicka sidan till: