annonser
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Backup Assistans är ett småskaligt personligare företag
annons Saxerna Omsorg
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons JAG Personlig assistans
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons Vivida Assistans
annons Rehab Station Assistans
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Humana Personlig assistans
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

TEMA - Kommuner som anordnare

Den som beviljas personlig assistans enligt Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) väljer om kommunen, ett privat företag eller kooperativ ska utföra assistansen. Knappt hälften har valt kommunen. När Assistanskommittén frågade assistansanvändare 2005 uppgavs att inflytande över val av assistent var större med privat anordnare. Jonas Gumbel, Sveriges kommuner och landsting (SKL), förklarar det med att kommunerna ställer krav vid rekrytering och t ex inte accepterar etnisk diskriminering. Enligt LSS-kommitténs slutbetänkande ska konkurrensvillkoren vara lika mellan kommun och privata utförare. Kollektivavtal gör kommunernas assistenter dyrare säger Gumbel. Men enligt Josefin Nilsson, Konkurrensverket gynnas kommunerna av momsregler. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen påpekar att kommunens assistanskostnader inte redovisas öppet.  

År 2005 kritiserade Socialstyrelsen kommunerna för att begränsa assistansen. Även Länsstyrelserna kritiserade 2007 att nästan hälften av kommunerna hade felaktiga riktlinjer för assistansinsatser. Bland annat sattes tidsgränser och 25 kommuner hade reserestriktioner. 37 kommuner angav arbetsuppgifter (t ex städning, tvätt, inköp och trädgårdsarbete) som assistenten inte fick utföra. Risken med sådana riktlinjer är enligt Lars-Erik Gotthard, Länsstyrelsen i Västra Götaland att individens behov inte styr assistansen och att syftet med LSS därmed motverkas. Juristen Ellinor Englund, SKL svarade att riktlinjer är ett stöd för handläggaren och att städning och trädgårdsarbete inte nämns i LSS. Men många kommuner ändrade sina riktlinjer efter kritiken. Tierp uteslöt uppgifter som att putsa fönster, klippa gräs eller skotta snö, men 2008 antogs nya riktlinjer som Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala var nöjd med. Kostnadstaket för fika och restaurangbesök (30 respektive 60 kronor) togs bort.

2009 hölls en offentlig debattGotland där kommunen uteslutit trädgårdsskötsel och städning i större lägenheter än två rum och kök. Länsstyrelsen kritiserade detta, men uteslöt ändå vissa arbetsuppgifter av arbetsmiljöskäl. Arbetsmiljöverket tyckte att assistentens kunskaper, resurser och befogenheter ska avgöra. På Gotland sa både socialnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt och socialdirektören Lena Lager att den som inte är nöjd med kommunen får välja en annan utförare. Britt-Marie Fagerlund, Länsstyrelsen påpekade att vissa föredrar kommunen som utförare samt att vissa funktionsnedsättningar gör det svårt att välja. En annan begränsning i kommunalt utförd assistans var när Sandvikens kommun 2008 beslutade att assistenterna inte fick köra sin egen eller den assistansberättigades bil i arbetet.

Från 2010 är Socialstyrelsen tillsynsmyndighet. Att kommunerna sätter upp egna regler för assistansen tror Ulla Clevnert, Socialstyrelsen beror på att tänkandet från Socialtjänstlagen (SoL) spiller över på tillämpningen av LSS. Maria Lundqvist Brömster och Linnea Darell, Folkpartiet (det parti som var drivande i tillkomsten av LSS) förklarar att SoL är en ramlag om minimistandard på ”skälig levnadsnivå” medan LSS är en rättighetslag för ”goda levnadsvillkor”. Assistansbeslut ska inte handla om arbetsuppgifter utan antal timmar. Brukaren bestämmer vad assistenten gör, men ska vara delaktig (vid t ex städning). Advokaten Mathias Blomberg menar att många handläggare i sina beslut inte utgår från befolkningens levnadsvillkor i stort utan från egna idéer om hur funktionshindrade bör leva. SoL har enligt Stefan Käll på NHR på ett förrädiskt sätt kopierat begreppen i LSS, men inom SoL tar kommunen ofta ut avgifter, och kommunalt självbestämmande råder. Till exempel är ledsagning för blinda gratis i vissa kommuner men saknas helt i andra. I några mindre kommuner erbjuds assistans enligt målen i LSS trots att brukaren har beslut enligt SoL. Zeinab Ghailan, Din Assistans har tre sådana kunder. Insatsen ska hålla LSS-kvalitet, säger hon. ”De som har Sol ska också ha goda levnadsvillkor”. 

Text: Emil Erdtman

Artiklar: (13)

Skicka sidan till: