TEMA - Kommuner som anordnare

Assistansanvändaren kan anlita sin hemkommun som assistansanordnare. Vissa kommuner anlitar privata företag, andra sköter det i egen regi. Kommuner har ibland kritiserats för att inte vara flexibla och inte låta assistansanvändaren ha mycket inflytande. Kommunerna själva säger ibland att de missgynnas gentemot privata företag.

Artiklar: (15)

Skicka sidan till: