Daniel Sirén, RBU - Skaraborg – ”Orimligt att assistenterna inte får köra assistansanvändarens bil”

OBS! Skövde kommun har backat från detta beslut, läs: Skövde kommun backar

Daniel Sirén
Daniel Sirén, ordförande, RBU-Skaraborg

Om du har Skövde kommun som anordnare får din assistent inte längre köra din bil. Daniel Sirén, RBU- Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, ser det som ett ingrepp i självbestämmandet och är rädd för att det ska sprida sig till fler anordnare.
– Det får förödande konsekvenser för tillgängligheten för assistansanvändaren.

Den 26 sep 2022 fick alla som anlitar Skövde kommun som assistansanordnare ett brev som informerade om att personliga assistenter inte fick köra assistansanvändarnas bilar. Förbudet skulle gälla från årsskiftet. I Hejaolika kan vi läsa att Katarina Larsdotter Andersson, avdelningschef för personlig assistans i en artikel i SkaraborgsAllehanda säger att assistenterna inte är några chaufförer och att kommunen inte kan kontrollera körduglighet, försäkring och liknande på bilarna. Daniel Sirén är ordförande i RBU–Skaraborg.
– Kommunens argument var dels att det förekommit en ”incident” där assistansanvändaren och assistenten kommit i konflikt, men huvudargumentet var att det ”Ingår inte i insatsen”. De påstår att de inte kan garantera att bilen är säker, skattad eller besiktigad, och att de inte kan garantera assistenternas arbetsmiljö under bilkörningen. Krav på körkort skulle även försvåra rekryteringen och schemaläggningen.”

Har försökt föreslå en lösning

RBU har försökt diskutera med kommunen för att hitta lösningar säger Daniel Sirén.
– Vi föreslog ett avtal mellan assistenten och assistansanvändaren med försäkran att bilen är i kördugligt skick och besiktigad, skattad och försäkrad. Då skulle assistansanvändaren stå för självrisken vid en eventuell krock och assistenten för böter om hen kör för fort. Det finns fungerande system i andra kommuner som hanterar detta.

”Det ingår inte i insatsen”

Den 28 december fick RBU Skaraborg en inbjudan att träffa cheferna på plats i stadshuset i Skövde. Daniel Sirén hoppades då på en dialog med målsättning att hitta en lösning, men förhoppningen grusades.
– Alla våra försök att få vettiga svar på våra frågor besvarades med ” det ingår inte i insatsen”. Jag läste upp relevanta delar ur FN:s konvention om Rättigheter för personer med funktionsnedsättning vid vårt möte men allt bemöttes kallsinnigt.

Domarna har inte har med saken att göra

Kommunen hänvisar till förvaltningsrättsdomar, tex HFD1206–16 och KR 3454–14 som de menar innebär att bilkörning inte ingår i insatsen personlig assistans. Daniel Sirén tillbakavisar argumentationen.
– Vi har granskat domarna som kommunen påstår styrker att bilkörning inte ingår i insatsen och kan konstatera att de handlar om en utökning av ytterligare en personlig assistent under bilfärden, inte om vem som kör bilen. Det står ingenstans att assistenter inte får köra assistansanvändarnas bilar. Beslutet verkar snarare vara ett sätt att underlätta för kommunen att inte behöva anställa personal som har körkort.

Stora begränsningar i vardagen

Daniel Sirén berättar att flera berörda beskriver svåra konsekvenser, tex att det inte längre är möjligt att göra spontana resor.
– Beslutet har begränsat assistansanvändarna oerhört, risken är stor att de blir hemmasittande och inte kommer ut.
En del assistansanvändare har inte har möjlighet att åka kollektivt eller färdtjänst och för de som kan det är färdtjänst ett dåligt alternativ, fortsätter Daniel Sirén.
– Alla kommuner i Skaraborg har gemensamt färdtjänstreglemente med höga avgifter och stora begränsningar.
Bara i december har elva överklaganden kommit in till socialnämden.
– Mörkertalet är stort då vi vet att många inte vågar och orkar överklaga beslut när det handlar om personlig assistans, säger Daniel Sirén.

Enhetschefen försvarar beslutet

Katarina Larsdotter Andersson, Skövde kommun, försvarar beslutet med att det inte behöver innebära att assistansanvändaren inte kan komma ut och ägna sig åt aktiviteter, hon säger: ”Det finns förutom färdtjänst möjlighet att åka kollektivt eller att anhöriga/familj/vänner kör på sin fritid. Aktiviteter som ligger närmare bostaden är också ett alternativ som inte kräver bil”. Daniel Sirén avfärdar argumentationen.
– Det finns anledningar till att kollektivtrafik eller färdtjänst inte fungerar, därför har personen i fråga beviljats parkeringstillstånd och ev. anpassat fordon. Jag frågade enhetschefen vid vårt möte, om hon känner till villkoren för färdtjänsten. Nej, det gjorde hon inte. Jag kunde då konstatera att hon fattat beslut utan kännedom om konsekvenserna.

Om anhöriga är assistenter...

Beslutet skapar många oklara situationer säger Daniel Sirén och undrar vad som gäller tex om en anhörig är anställd som personlig assistent och familjen har anpassad bil.
– Gör man undantag då?, vi har inte fått något svar från kommunen om det. Och säg att en familjeresa är planerad och en anhörig som samtidigt är assistent ska köra, men föraren insjuknar så att en annan assistent får ta över. Denne skulle då inte få köra bilen och familjeresan måste ställas in?

Rädsla för att förbudet ska sprida sig

Daniel Sirén beskriver en rädsla för att detta ska sprida sig till fler anordnare.
– Om detta beslut sprider sig till privata och kommunala anordnare och blir praxis runt om i landet skulle det få förödande konsekvenser för tillgängligheten för alla som är beviljade personlig assistans.

Kan man inte bara byta anordnare?

Men kan inte assistansanvändaren bara byta till en privat anordnare där assistenterna får köra bilen. Daniel Sirén säger att det naturligtvis är en lösning men att det ofta får negativa konsekvenser, främst att man riskerar mista sin personal.
– Tyvärr ligger lönenivån lägre då de privata bara har de pengar Försäkringskassan betalar ut. Assistansersättningen ligger alldeles för lågt, vilket gör det svårt att få med sig de assistenter som man är nöjd med, av löneskäl. Det kräver även mycket kraft och energi för både anhöriga och assistansanvändare, för många är det en känslig process med stora förändringar, säger Daniel Sirén.

Daniel Sirén intervjuades av Kenneth Westberg 2023–01–15

Skicka sidan till: