Skövde kommun backar - Assistenter får åter köra assistansanvändares bilar

Förbudet för personlig assistenter att köra assistansanvändares bilar hävs med omedelbar verkan. Skövde kommun står dock fast vid att det inte ingår i insatsen personlig assistans, vilket Daniel Sirén på RBU-Skaraborg är fortsatt kritisk till.

Tidigare i veckan kritiserade Daniel Sirén i RBU - Skaraborg i en intervju på Assistanskoll att personliga assistenter anställda av Skövde kommun från årskiftet inte fick köra assistansanvändarnas bilar.
I ett pressmeddelande säger Skövde kommun nu att med utgångspunkt i de synpunkter som inkommit och allmänna överväganden om påverkan på enskildas livskvalitet har Skövde kommun beslutat att personliga assistenter får köra sin brukares bil.
– Beslutet gäller med omedelbar verkan och har tagits efter att vägande mellan de juridiska och arbetsmiljömässiga svårigheter som identifierats och påverkan på individers livskvalitet gjorts. Förutsättningen för att personliga assistenten ska få köra brukarens bil är att det finns en ömsesidig överenskommelse mellan brukaren och den personliga assistenten som godkänns av kommunen, säger Katarina Larsdotter Andersson, enhetschef på Skövde kommun i pressmeddelandet.

Men det ingår fortfarande inte i insatsen...

Omfattningen av vad som ingår i Skövde kommuns insats personlig assistans har dock inte ändrats, sägs det i pressmeddelandet.
– Bilkörning ingår fortfarande inte i insatsen utan görs utöver den beslutade insatsen.
Underlag för överenskommelsen mellan brukare och personlig assistent kommer nu att ses över och uppdateras för att ge så juridiskt och säkerhetsmässigt hållbara förutsättningar som möjligt, säger Katarina Larsdotter Andersson i pressmeddelandet.
I en artikel i Skaraborgs allehanda säger Katarina Larsdotter Andersson följande om vad en överenskommelse ska innehålla: Det kan bland annat handla om att bilen är försäkrad och i kördugligt skick, vem som står för vad vid en eventuell trafikolycka men även att det är frivilligt för de personliga assistenterna att köra bilen.

Daniel Sirén, RBU välkomnar beslutet

Daniel Sirén, ordförande i RBU-Skaraborg välkomnar att det generella förbudet hävts.
– Trots att det finns en hel del kvar att diskutera så är det ett förnuftigt beslut, bra att det fattades skyndsamt och att det tidigare hävdes med omedelbar verkan.

men är samtidigt kritisk...

Daniel Sirén är samtidigt kritisk, dels till att Skövde kommun står fast vid att bilkörning fortfarande inte ingår i insatsen utan görs utöver den beslutade insatsen, dels till hur hela processen gått till. Han vill att det skapas samarbeten som gör att liknande saker kan undvikas i framtiden.
– Vi ser gärna att intresseorganisationerna som sitter i rådet för funktionshinder framöver får upplysning inför kommande beslut så vi kan inkomma med synpunkter och ha konstruktiva dialoger så vi framöver slipper förhastade och inte fullt så genomtänkta beslut. Då detta tyvärr har resulterat i att brukare och anhöriga under en lång tid mått dåligt och tagit onödigt mycket kraft och ork, säger Daniel Sirén.

Daniel Siren intervjuades av Kenneth Westberg 2023-01-20


Skicka sidan till: