Brittmarie Fagerlund, Länsstyrelsen, Gotlands län - "Hjälp med trädgårdsskötsel ska avgöras i en individuell bedömning"

Det är fel av Gotlands kommun att säga att ensamstående assistansberättigade inte kan få hjälp att sköta mer än två rum och kök och att trädgårdsskötsel och fastighetsskötsel aldrig får utföras av assistenter.
Det säger Brittmarie Fagerlund, socialkonsulent på Länsstyrelsen Gotlands län, samtidigt som hon menar att det finns gränser för assistenters arbetsuppgifter.

TEMA- Kommuner som assistansanordnare

50 procent av de assistansberättigade (april 2009) har kommunen som assistansanordnare. Kritik har framförts om att kommunal assistans ofta inte är brukarstyrd på samma sätt som i privata företag/kooperativ.

 1. Lars-Erik Gotthard, Länsstyrelsen Västra Götaland - "Kommunala riktlinjer begränsar ofta den assistansberättigade" 2008-08-27
 2. Konkurrensverket - "Öppenhet i kommunernas ekonomiska redovisning gynnar konkurrens" 2008-06-17
  Kommunal assistansverksamhet kan enligt Konkurrensverket gynnas gentemot privata alternativ om inte kommunens kostnader redovisas öppet och transparent.
 3. Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "kommunerna saknar ibland kunskap om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser" 2008-10-10
  Enligt Ulla Clevnert, utredare vid Socialstyrelsens enhet för funktionshinderfrågor, kan begränsande kommunala riktlinjer ibland bero på att det saknas kunskap om skillnaden mellan LSS och SoL-insatser.
 4. SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Länsstyrelserna kritiserar kommunerna på ett orättvist sätt" 2008-11-04
  Skillnaden mellan "Goda levnadsvillkor" och "Skälig levnadsnivå" måste klargöras menar SKL, som är mycket kritisk till Länsstyrelsernas kritik mot kommunernas riktlinjer för assistans.
 5. Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län- "Tierps kommun har ändrat sina LSS-riktlinjer i en positiv riktning" 2008-11-05
  Tierps kommun fick kritik för sina riktlinjer för personlig assistans vid Länsstyrelsens tillsyn i februari 2007. I februari 2008 antog Tierps kommun nya riktlinjer som Maria Knight anser inte längre är begränsande och som även ger en grund för kvalitet. Peter Nyberg, Ordförande i utskottet för arbete och omsorg i Tierps kommun kommenterar även bytet av LSS-riktlinjerna.
 6. Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "nivån för goda levnadsvillkor ska sättas utifrån människor som inte har funktionsnedsättningar" 2008-12-11
  Lagstiftarens tanke med "goda levnadsvillkor" är enligt Mathias Blomberg, att personen ska leva ett så normalt liv som möjligt och utgångspunkten ska vara individens ambitioner och mål.
 7. "goda levnadsvillkor och synen på assistenternas arbetsuppgifter hänger ihop" 2008-12-15
  Folkpartisterna Maria Lundqvist Brömster och Linnea Darell är kritiska till hur SKL (Sveriges kommuner och Landsting) ser på personliga assistenters arbetsuppgifter. Om "goda levnadsvillkor" ska uppnås kan inte assistenternas arbetsuppgifter regleras alltför mycket , menar de.
 8. Brittmarie Fagerlund, Länsstyrelsen, Gotlands län - "Hjälp med trädgårdsskötsel ska avgöras i en individuell bedömning" 2009-07-15
  Det är fel av Gotlands kommun att säga att ensamstående assistansberättigade inte kan få hjälp att sköta mer än två rum och kök och att trädgårdsskötsel och fastighetsskötsel aldrig får utföras av assistenter. Det säger Brittmarie Fagerlund, socialkonsulent på Länsstyrelsen Gotlands län.

Om Gotlands kommunala riktlinjer för utförande av assistans

Brittmarie Fagerlund är kritisk till de riktlinjer Gotlands kommun har för utförande av personlig assistans vilket beskrivs i dokumentet "Innehåll i insatsen". Hon säger att biståndshandläggare kan behöva vissa riktlinjer för att garantera att bedömningen sker på lika villkor, men om det från början finns riktlinjer för vad som ska ingå, blir det ingen individuell bedömning.
- Du eller jag skulle säkert inte begära hjälp med samma saker om vi blev assistansberättigade. Varför ska du tvingas flytta om du är ensamstående och har ett radhus eller ett litet hus med tre rum och kök? Om du valt att ha ett vardagsrum, ett sovrum och ett arbetsrum har du rätt att få hjälp med städning i tre rum.
Är det samma sak med en trädgård?
- Gotlands kommun menar att en uteplats är maxnivån, jag tycker inte man kan sätta en sådan begränsning. Det kanske inte är rimligt att assistenterna sköter ett jättegrönsaksland eller släpar på stora potatissäckar, men vilka trädgårdsuppgifter som är rimliga måste avgöras från fall till fall.

Trädgårds- och fastighetsskötsel kräver individuell bedömning

En individuell bedömning där visst trädgårdsarbete anses vara ok förutsätter enligt Brittmarie Fagerlund att det finns utrustning och riskbedömningar så att det arbetsmiljömässigt kan skötas på ett säkert sätt. Snöskottning är också något som ska kunna ingå i arbetet om den assistansberättigade bor i ett radhus eller en villa.
- Du ska kunna få hjälp att skotta snö så du kommer in och ut från radhuset/villan.
Fastighetsskötsel kan vara verksamhet både inomhus och utomhus enligt Brittmarie Fagerlund, men man kan inte begära att assistenter ska utföra större arbeten.
- Att snickra, måla huset eller byta takpannor tycker jag exempelvis inte att man kan begära att få utfört, även om den assistansberättigade tidigare kunnat göra det.
Alen Fazlic på Arbetsmiljöverket sade i en intervju att om assistenten har kunskaper i att snickra, så har de ingen synpunkt på om de utför det..
- Visst, men det är ett fåtal assistenter som kan detta. Det måste i vilket fall som helst avgöras i varje enskild situation, det går inte att sätta upp generella riktlinjer.
Vem ska bedöma detta?
- Det ska biståndsbedömaren göra, som i sin tur behöver få möjlighet att lära sig mer om detta. Jag tycker det finns en brist på kunskap hos biståndsbedömarna idag om vad som är rimligt att en assistent gör och inte gör. Det är inte heller definierat på ett tydligt sätt i LSS-lagen, jag hoppas jag blir tydligare i lagstiftningen som blir resultatet av LSS-kommitténs slutbetänkande.

Kommentarer till uttalanden från ansvariga i Gotlands kommun

Lena Lager, socialdirektör i Gotlands kommun sade i en intervju att om den utförare som vann upphandlingen vill utföra exempelvis trädgårdsskötsel behöver den enskilde välja anordnaren utanför ramen för företagets kommunala uppdrag, Brittmarie Fagerlund är kritisk till den hållningen.
- Även kommunen är skyldig att som utförare följa intentionerna i LSS. Alla vill inte ha en privat utförare, vissa vill ha sin assistans utförd av kommunen.
Gustav Hoffstedt, moderat ordförande i Socialnämnden i Gotlands kommun, har i en videoinspelad debatt sagt att assistansberättigade bör byta till en privat anordnare, om de vill få exempelvis trädgårdsskötsel utfört. Även detta tycker Brittmarie Fagerlund är problematiskt.
- Ja, jag blir förvånad över den här "take it or leave it"-attityden. Att du tvingas bort från kommunen för att få bättre villkor är inte bra. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar eller intellektuella funktionsnedsättningar har inte förmågan att välja själva, då kan det vara extra problematiskt att byta, säger Brittmarie Fagerlund.

Om eventuell tillsyn på Gotland

Vid årsskiftet 2009/2010kommer länsstyrelsernas sociala enheter att bli en del av Socialstyrelsen. Fortsatt tillsyn av kommunala utförare kommer då att ske från Socialstyrelsen. Brittmarie Fagerlund tycker att rapporten "Riktlinjer - till hjälp eller stjälp" som kom från Länsstyrelserna 2007 fortfarande är aktuell.
- Den påvisade brister i kommunernas riktlinjer för personlig assistans, brister som tydligen finns kvar ännu.
Har det gjorts någon tillsyn på Gotland av de kommunala riktlinjerna för assistans?
- Nej, det har det inte.
Kommer ni att göra någon tillsyn?
- Jag kan inte svara på det, vi har inte diskuterat det ännu. Vi har mycket att göra i samband med sammanslagningen av vår enhet med Socialstyrelsen vid nyåret, efter det kan det kanske komma ifråga, säger Brittmarie Fagerlund.

Brittmarie Fagerlund intervjuades av Kenneth Westberg 2009-07-15

Vidare läsning

"Innehåll i insatsen"
Dokument från Gotlands kommun som beskriver insatsen personlig assistans i kommunal regi.

Lena Lager, Socialdirektör i Gotlands kommun, svarar på frågor om upphandlingen av personlig assistans i Visbyområdet

Video med debatt kring riktlinjerna för utförande av personlig assistans i Gotlands kommun
Debatt anordnad av STIL i Almedalen. Deltagande: Gustav Hoffstedt, moderat Ordf i Socialnämnden. Lena Lager, Socialdirektör i Gotlands kommun. Elina Linna, V-ledamot i Riksdagens socialutskott. Gunnel Wallin, C-ledamot i Riksdagens socialutskott och Erik Ljungberg, assistansberättigad och egen arbetsgivare för sina assistenter.

"Riktlinjer - till hjälp eller stjälp"
Rapport från Länsstyrelserna (2007) som kritiserar kommunala riktlinjer för personlig assistans.

Lars-Erik Gotthard, Länsstyrelsen Västra Götaland - "Kommunala riktlinjer begränsar ofta den assistansberättigade"

Maria Knight, Länsstyrelsen i Uppsala län- "Tierps kommun har ändrat sina LSS-riktlinjer i en positiv riktning"
Tierps kommun fick kritik för sina riktlinjer för personlig assistans vid Länsstyrelsens tillsyn i februari 2007. I februari 2008 antog Tierps kommun nya riktlinjer som Maria Knight anser inte längre är begränsande och som även ger en grund för kvalitet.


Skicka sidan till: