Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Vi värderar inte assistenternas arbetsuppgifter så länge en riskbedömning gjorts"

Om det grundläggande arbetsmiljöarbetet är gjort behöver inte den assistansberättigades liv bli överplanerat menar Alen Fazlic, arbetsmiljöinspektör.
Han berättar också att inspektioner av egna arbetsgivare diskuteras, eftersom Arbetsmiljölagen (AML) sedan 1 januari 2009 även gäller för assistenter som arbetar i sin arbetsgivares hushåll.

Ge information tidigt och var flexibel i att hitta lösningar

Bland det absolut viktigaste är enligt Alen Fazlic att arbetsgivaren tidigt ger information om systematiskt arbetsmiljöarbete till assistansberättigade, assistenter och anhöriga. Det ska snabbt fastställas om det finns risker för hot och våld, om det är övermöblerat i hemmet, om det behövs en taklift eller om en dörröppning är för smal. Här reagerar dock många assistansberättigade och tycker att hemmet blir som en institution säger Alen Fazlic.
- För att då kunna ta en diskussion behöver biståndshandläggaren ha kunskaper och ta in expertis i form av sjukgymnast och arbetsterapeut. Det är också mycket viktigt att lyssna på den assistansberättigade som kan ha egna lösningar, eftersom han/hon känner sitt hem.
Om t.ex. en dörr ska vara 90 centimeter och den assistansberättigade har unika dörrposter i ett gammalt hus, kan man göra undantag då?
- Det kan man, men inte på bekostnad av någons rygg. Komplexa situationer som rör bostadsanpassning och trånga utrymmen ökar, riskerna måste identifieras i varje enskilt fall. Alla som behövs för att göra en bedömning ska delta, arbetsgivaren, arbetsterapeut/sjukgymnast, den assistansberättigade och anhöriga.
Ett vanligt exempel är enligt Alen Fazlic att toaletten är för trång och att hjälp inte kan ges där, då kan man antingen bygga om eller kanske hitta en annan lösning, exempelvis en portabel toalett. Ett annat vanligt exempel är att den assistansberättigade röker hemma.
- Om det inte drabbar någon är det ok, assistenten kanske också röker, men så är sällan fallet, det finns oftast andra i bilden, då måste man hitta en lösning.
Vad kan en sådan lösning vara?
- Om det inte är möjligt för den assistansberättigade att röka utomhus kan exempelvis en rökfläkt installeras.

Kan allt i livet planeras?

Den assistansberättigade kanske har önskemål om att åka utomlands eller åka och hälsa på en kompis en helg. Han/hon kanske inte vet exakt vad som kan komma att hända. Alen Fazlic menar att detta ska vara möjligt men att man inte får glömma arbetsmiljöbiten.
- Du kan inte veta allt, det kan bli ett oväder, oförutsedda saker kan hända, men om det grundläggande arbetet är gjort från början, blir det lättare. Då har du redan gått igenom och riskbedömt exempelvis bilresor inom landet, eller vad som behövs vid en övernattning.
Om den assiststansberättigade exempelvis åker bort en helg ska arbetsgivaren, eller den som arbetsmiljöansvaret är delegerat till, enligt Alen Fazlic, i förväg gå igenom vart man ska åka, hur man ska åka, i vilket skick bilen är och hur boendet ser ut.
- Om en erfaren assistent är med går det naturligtvis fortare, då behöver man inte gå igenom lika många detaljer.
Tänk om brukaren har en date med någon på annan ort och vet kanske inte exakt vad som kommer att hända?
- Visst, det kan finnas känsliga bitar där man kanske inte vill avslöja allt. Det är dock viktigt att veta på ett ungefär vad som kan komma att hända. Ett annat exempel är om den assistansberättigade går ut på krogen och kanske blir berusad, då ska assistenterna i förväg ha diskuterat igenom och veta hur de ska agera.

Assistenters arbetsuppgifter

Arbetsmiljöverket värderar inte assistenternas arbetsuppgifter och vad de får utföra förutsatt att det görs riskbedömningar och det inte är olagligt. I en tidigare intervjusade Erik Gunnarsson på Arbetsmiljöverket att det kan vara ok att en assistent byter olja på den assistansberättigades bil om en riskbedömning gjorts. Alen Fazlic håller med om detta.
- Visst, alla typer av uppdrag kan komma upp på bordet i assistans, eftersom allas liv ser olika ut. Om jag varit snickare och hamnar i rullstol hade jag kanske tidigare snickrat ihop taket på mitt hus. Vi ska så långt möjligt undvika att begränsa människor genom myndighetsutövning.
Hur detaljerade bör assistenternas arbetsbeskrivningar vara?
-Ju mer detaljerade desto bättre, så att assistenten så långt det går är medveten om vad arbetet kan komma att innebära. Samtidigt går det inte att täcka in allt som kan komma att hända i någons liv, vilket isåfall bör framgå av arbetsbeskrivningen.
Gränsen för assistenters arbetsuppgifter avgörs enligt Alen Fazlic av att assistenten har kunskaper, resurser och befogenheter, tre förutsättningar som behövs i alla yrkessituationer. För att exempelvis kunna byta olja på bilen behöver assistenten ha kunskaper i att utföra oljebytet utan risk, resurser i form av tid att utföra detta och befogenhet från arbetsgivaren, som bedömt att det ingår i arbetsuppgifterna.
- Det kanske finns möjlighet att lyfta bilen på ett säkert sätt där brukaren bor eller assistenten har tid att ta bilen till OKQ8 och har kunskapen att utföra det säkert.
I samma intervju nämnde Helena Karnström från STIL att det ska kunna vara möjligt att hoppa bungyjump med en assistent..
- Nu är väl bungyjump något man gör ensam, men det går exempelvis att hoppa fallskärm i tandemhopp. Har en assistent kunskaperna att utföra detta, befogenhet från arbetsgivaren och tiden att utföra detta är det möjligt från Arbetsmiljöverkets sida.

//När den assistansberättigade har fått arbetsmiljöuppgifter delegerat

Enligt Alen Fazlic kan arbetsgivaren delegera ner arbetsmiljöuppgifter till den assistansberättigade, men arbetsgivaren har alltid kvar ansvaret. Arbetsgivaren ska då försäkra sig om att den assistansberättigade har kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete med riskbedömning och tillbudsrapportering.
- Den här modellen förekommer bland annat i vissa kooperativ. Här anser vi att arbetsgivaren ska följa upp hur det fungerar, exempelvis en gång i kvartalet. Delegationen ska vara skriftlig och det ska finnas en returneringsmöjlighet, så att delegationen kan dras tillbaka om det inte fungerar.//

Stycket ovan markerat med // är föremål för följande rättelse/kommentar 2009-09-01 från Alen Fazlic:

- En assistansanordnare som är arbetsgivare för personliga assistenter kan inte fördela eller delegara arbetsmiljöuppgifter till den assistansberättigade, däremot kan assistansanordnaren lägga arbetsmiljöuppgifter på sina anställda, förutsatt att den anställde som får uppgifterna också har kunskaper, resurser och befogenheter för uppgifterna.
- En assistansberättigad som får sin assistans via en assistansanordnare, vilken då blir arbetsgivare för assistenterna, kan inte få arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig enligt regelverket i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna i SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2000:1.

När den assistansberättigade är egen arbetsgivare för sina assistenter

Sedan den 1 januari 2009 ersatte AML arbetsmiljödelen i "lagen om arbetstid i husligt arbete", som tillämpas på arbetstagare som arbetar i sin arbetsgivares hushåll. Detta innebär att AML nu även gäller för assistansberättigade som är egna arbetsgivare för sina assistenter enligt Alen Fazlic.
- Det är viktigt att se vilka kunskaper de egna arbetsgivarna har, om det är en person som arbetat med arbetsmiljöfrågor är det naturligtvis inga problem, men vanligtvis behöver de skaffa sig kunskaper om arbetsmiljöarbete.
Egna arbetsgivare ska som vilken annan arbetsgivare som helst söka information och försäkra sig att man följer lagar och förordningar enligt Alen Fazlic.
- Arbetsmiljöverket har exempelvis en broschyr Ansvar och befogenheter som kan vara en start. Som jag ser det har Försäkringskassan beslutat att en person kan vara egen arbetsgivare, då bör de bedöma att en säker arbetsmiljö kan garanteras.
Planerar ni inspektioner av egna arbetsgivare?
- Vi funderar på detta just nu, och har börjat arbeta på en strategi. Just nu inriktar vi oss dock huvudsakligen på hushållsnära tjänster där AML också började gälla från 1 januari 2009.

Alen Fazlic intervjuades av Kenneth Westberg 2009-04-22

Vidare läsning

"Personliga assistenters arbetsuppgifter"
Intervju på Assistanskoll med Kommunal, Arbetsmiljöverket, Arbetsgivarföreningen KFO och assistansanvändare

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder
Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Socialstyrelsen 2006-2007

Ansvar och befogenheter Informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket

Checklista för personliga assistenter från Prevent


Skicka sidan till: