Regeringen tillsätter utredning om assistenters arbetsförhållanden

En särskild utredare ska fram till 15 januari 2020 utreda personliga assistenters arbetsförhållanden. I direktiven talas det om problem i form av otydliga arbetsuppgifter och osäkerhet i arbetsledning samt brister i självbestämmande och personalens kompetens.

Enligt direktiven är syftet att undersöka personliga assistenters villkor, belysa möjligheterna till introduktion, information och fortbildningsinsatser och vid behov föreslå åtgärder som leder till förbättringar.

Utredaren ska

  • kartlägga vilka arbetsuppgifter som kan ingå i yrket personlig assistent och hur behoven av kompetens tillgodoses i dag,
  • redovisa hur arbetsuppgifterna för personliga assistenter kan skilja sig åt beroende på de assistansberättigades varierande personliga förutsättningar,
  • kartlägga utbildningar till personliga assistenter som genomförs i det offentliga utbildningsväsendet och inom folkbildningen,
  • kartlägga vilka fortbildningsinsatser och vilken yrkesintroduktion de personliga assistenterna får av assistansanordnaren och av assistansberättigade som själva anställt den personliga assistenten,
  • kartlägga behovet av introduktion och informations- och fortbildningsinsatser,
  • om det finns skäl för det, lämna förslag på hur informations- eller kompetensutvecklingsinsatser kan stärka kvaliteten i yrket personlig assistent
  • Utredaren ska dock INTE föreslå ändringar i arbets- eller arbetsmiljörättslig lagstiftning, lämna förslag som rör rätten till personlig assistans eller utreda frågan om utbildningskrav för personliga assistenter.

Vidare läsning

Kommittédirektiv till översyn av yrket personlig assistent

Skicka sidan till: