annonser
annons Vivida Assistans
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Saxerna Omsorg
annons Humana Personlig assistans
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Rehab Station Assistans
annons Backup Assistans är ett småskaligt personligare företag
annons JAG Personlig assistans
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

TEMA - Arbetsmiljölagen, AML

Från och med 1 januari 2009 upphörde Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete att gälla för assistenter som arbetar i sin arbetsgivares hushåll. Även de lyder nu under AML, Arbetsmiljölagen. Undantaget är arbetstids- och uppsägningsregler, som fortfarande gäller under Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Skillnaden mellan de två lagarna är främst att AML är mer detaljerad och kräver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Cirka 400 egna arbetsgivare med assistenter berördes av lagändringen.

IfA, Intresseföreningen för Assistansberättigade ställde sig bakom lagändringen, med motiveringen att undantaget Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete gjorde assistansyrket oattraktivt. I en intervju välkomnar även en egen arbetsgivare, Stefan Pelc, lagändringen och är positiv till att Arbetsmiljölagen nu gäller även honom.

Med anledning av att Socialstyrelsen i augusti 2007 gav ut en rapport där personliga assistenters arbetsuppgifter identifierades som ett problemområde genomförde Assistanskoll en rad intervjuer där olika organisationer presenterade sin syn på assistentens arbetsuppgifter. Generellt anser de intervjuade att Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade, LSS, ska vara utgångspunkten. Helena Karnström på assistansbrukarkooperativet STIL och Anita Fink, arbetsgivarorganisationen KFO, menar att arbetet handlar om att den assistansberättigade i möjligaste mån ska kunna leva som om den aktuella funktionsnedsättningen inte funnits. Arbetsuppgifterna beror på vem assistansen gäller och det finns egentligen inte några gränser för vad en assistent kan göra, om det inte är brottsligt eller där assistenten kan skada sig fysiskt eller psykiskt.

I en intervju våren 2009 poängterade Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket, vikten av grundläggande arbetsmiljöarbete. Det absolut viktigaste, menar han, är att arbetsgivaren ger tidig information om systematiskt arbetemiljöarbete till assistansberättigade, assistenter och anhöriga. Lena Retzius, Svenska Kommunalarbetarförbundet, menar att det finns tillfällen då LSS kan krocka med AML men att det går att undvika genom tydliga arbetsbeskrivningar.

Hanna Kauppi, Särnmark assistans, håller med om att en god arbetsmiljö för assistenterna är en förutsättning och menar att systematiskt arbetsmiljöarbete brukar kunna lösa problem på ett tidigt stadium. Hon anser också att media onyanserat lyfter fram dåliga exempel och hon betonar vikten av att istället lära av de goda exemplen.

Något som också diskuteras är hur Arbetsmiljöverket kan kontrollera arbetsmiljön och göra inspektioner i de assistansberättigades hem. I en intervju 2009 berättar arbetsgivaren Helena Karnström om en inspektion där utgångspunkten tycktes vara ”mer anpassad för hemtjänst än assistans” och att hon upplevde inspektionen som ett förhör. Hennes assistent Susanne Stengård höll med om beskrivningen, att det kändes som ”de inte förstod vad yrket innebär”.

I maj 2009 gav arbetsmiljöverket ut en tillsynsrapport om hemtjänst och personlig assistans som visar att arbetsförhållandena blivit bättre inom belastningsergonomi men sämre vad gäller hot och våld. Lena Retzius, Svenska Kommunalarbetarförbundet menar i en kommentar att det finns en otydlighet där varken arbetsgivare, assistent eller den assistentberättigade vet vad som gäller. Hon ser även en tendens att arbetsmiljöarbetet lätt blir fyrkantigt och psykiska arbetsmiljörisker missas. 

Text: Erik Tillander

Artiklar: (8)

Skicka sidan till: