Helena Karnström och Susanne Stengård, - "Arbetsmiljöverkets inspektion hade hemtjänst som utgångspunkt"

Arbetsgivaren Helena Karnström och hennes assistent Susanne Stengård upplevde att hemtjänst var utgångspunkten vid Arbetsmiljöverkets inspektion av arbetsmiljön. Exempelvis kom fönsterputsning och städning av dotterns rum upp som tvivelaktiga arbetsuppgifter.

Om hur Arbetsmiljöverkets granskning upplevdes

Helena Karnström är assistansberättigad, bor i Stockholm och driver Karnström Assistans, en ekonomisk förening som hon bildade efter att tidigare ha varit egen arbetsgivare. Inspektionen av Karnström assistans ledde inte till något krav på åtgärd men Helena Karnström berättar att hon upplevde inspektionen som ett förhör.
- De försökte hela tiden hitta något missnöje hos min assistent, vilket kändes mycket obehagligt. Hot och våld togs visserligen inte upp men de undrade om hon utförde trädgårdsarbete, putsade fönster och när min assistent sade att det finns en hiss i min tvåvåningsvilla förutsatte de att assistenterna använde den istället för att gå en trappa mellan våningarna.

Susanne Stengårdhar arbetat fem år som assistent hos Helena Karnström, även hon berättar att hon upplevde frågorna som ett förhör med syftet att hitta situationer där hon utnyttjades.
- De frågade om jag gjorde något arbete i trädgården, om jag städade hela huset inklusive barnens rum, om jag gick i trapporna i huset och så vidare.
När Susanne Stengård fick frågan om hon körde eller åkte bil i arbetet upplevde hon att det förutsattes vara farligt att åka med när Helena körde sin bil.
- Jag kan tycka det är en fråga för Vägverket att isåfall kontrollera om assistansberättigade är lämpliga som bilförare. Helena har körkort och en ombyggd bil som dessutom kontrolleras varje år.

Om synen på yrket och arbetsuppgifterna

Susanne Stengård fick uppfattningen att det var mycket som inte ansågs höra hemma i assistans och säger att hon fick uppfattningen att om hon var mer än en meter från Helena när hon gjorde en arbetsuppgift så kunde det ifrågasättas. Det viktiga verkade vara att Helena ska äta, tvätta sig, komma upp och sängen och klä av och på sig.
- De undrade också om jag kunde gå iväg och ta rast var femte timme, vilket jag inte kan när jag är ensam med Helena, här kändes det som att de inte förstod vad yrket innebär.
Hur långa arbetspass har du?
- 24 timmar, det går att ha upp till 26 timmars arbetspass enligt ATL, jag har själv valt att arbeta långa pass för att kunna vara ledig längre perioder. Jag får måltidsuppehåll under dagen och raster får bytas mot måltidsuppehåll enligt kollektivavtalet som Helena har via Arbetsgivarföreningen KFO. De tyckte också det var jättebra att jag kunde sitta långa perioder när jag är på Helenas arbetsplats, där jag tvärtom kan tycka det är arbetsamt att inte ha något att göra under flera timmar.

Helena Karnström tyckte att frågorna utgick från den situation hon var i när hon hade hemtjänst för tjugo år sedan. Detta efter att inspektören exempelvis frågat om assistenterna putsar fönster och isåfall får extra betalt för detta.
- Jag fick uppfattningen att de följde en lista som var mer anpassad för hemtjänst än assistans. Jag nämnde att luftvärmepumpen kunde låta högt, och då undrade de om det var ett problem. Efteråt frågade jag vad som hänt om jag haft en assistent som tyckt att det mesta vara ett problem, inklusive värmepumpen, hade jag fått stänga av den då? Svaret var att jag hade fått ta en diskussion om det.
Alen Fazlic på Arbetsmiljöverket sade i en intervju att assistans kan innebära att assistenten snickrar ihop taket på ett hus om han/hon har kunskaper och det kan utföras säkert?
- Det hade varit omöjligt att ta upp i den här inspektionen, kan jag säga, säger Helena Karnström.

Om att städa sin dotters rum

Helena Karnström berättar att inspektörerna tog upp om assistenten städade övriga familjens utrymmen, och dotterns rum kom upp som ett konkret exempel.
- Skulle det vara farligt att städa min dotters rum, blir assistenten utnyttjad då, undrar Helena Karnström som anser att hon vid inspektionen blev utlämnad till tjänstemannens personliga syn på personlig assistans.
- En genomsnittlig mamma och hustru städar sin dotters rum ibland, ja ibland städar hon hela huset. Jag hade velat fråga tjänstemannen hur ofta han städar hemma. Personligen anser jag att detta, kanske omedvetet, bottnar i avundsjuka, och en föreställning att jag har tjänstefolk.

Om den oklara yrkesrollen och arbetsuppgifterna

Susanne Stengård tycker att yrkesrollen personlig assistent har blivit lite mystisk och hemlig, med en rad mytbilder, som att det är ett vårdyrke eller att man glassar runt på utlandsresor.
- Jag förstå att myndigheternas oro eftersom de inte verkar medvetna om vad assistenter gör, arbetsuppgifterna beror ju på hur Helenas liv ser ut, det kan vara allt från husvagnssemester i hennes anpassade husvagn till att assistera vid ett föreningsuppdrag.
De arbetsuppgifter som ingår i arbetet behöver utgå från den person man arbetar hos anser Susanne Stengård, samtidigt som det finns en överenskommelse om vad som kan ingå när man börjar arbeta.
Fick du veta vilka arbetsuppgifter du förväntas göra när du började arbeta?
- Ja det fick jag, det ska assistent och arbetsgivare alltid komma överens innan anställningen börjar, så att assistenten vet vad som väntar och kan avgöra om han/hon vill ha arbetet.
Kommunal är kritiska till att assistenter inte alltid får veta vad det arbetet innebär..
- Förutom arbetsgivare som inte informerar om vad arbetet innebär tror jag också det kan bero på att kunskapen om assistentyrket är dålig. Att Försäkringskassan är så fokuserad på om den assistansberättigade kan äta själv ger exempelvis en bild av att det är ett vårdyrke.
Kanske du skulle engagera dig i Kommunal och påverka den vägen?
- Jag kanske det, Helena tyckte jag skulle göra det.

Hur ska en säker arbetsmiljö garanteras?

Susanne Stengård tycker det är en svår fråga hur man ska kontrollera att arbetsmiljön är säker i hemmet hos en assistansberättigad. Hon säger att hon upplever sin arbetsmiljö som säker, men inser samtidigt att det kan vara väldigt annorlunda.
- Om exempelvis en assistansberättigad saknar omdöme om assistenternas säkerhet måste någon ingripa, men till en början kanske det inte ska vara en myndighet utan en oberoende organisation med exempelvis erfarna assistenter som kan ge stödsamtal till assistansberättigade och assistenter för att hitta en lösning. Kommunal företräder bara den ena parten, den assistansberättigade blir lätt utlämnad och ensam i en sådan situation.

Helena Karnström menar att assistenterna alltid har Kommunal att gå till, och de kan anmäla missförhållanden till Arbetsmiljöverket. Det kommer alltid att finnas arbetsgivare som inte bryr sig, vem som helst kan bli assistansberättigad, även en psykopat, säger hon.
-Psykopaten kanske inte fungerar som egen arbetsgivare med arbetsmiljöansvar men han/hon har rätt att få assistans och välja sina assistenter.
En åsikt som förekommer är att den assistansberättigade sitter på två stolar om han/hon har arbetsmiljöansvaret, eftersom han/hon företräder både sina egna och assistenternas intressen..
- Då undrar jag vad skillnaden är om jag har en restaurang med en anställd? Då har jag arbetsmiljöansvaret för den anställde och mina egna intressen i att driva restaurangen så effektivt som möjligt. Jag kan tycka att jag är mer beroende av och har mer intresse av att vara mån om mina assistenter än vad restaurangägaren är av sin personal.
Helena Karnström anser att detta bottnar i en syn att funktionshindrade inte ska vara chefer utan ska tas omhand och att det måste finnas någon ansvarig som inte har ett funktionshinder.
- Jag vill ta arbetsmiljöansvar och ses som en part som gör det, det är kränkande att från början bli bedömd utifrån något annat, säger Helena Karnström.

Helena Karnström och Susanne Stengård intervjuades av Kenneth Westberg 2009-06-01

Vidare läsning

Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld"
Intervju om arbetsmiljöverkets tillsyn i assistans och hemtjänst 2008-2009

Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Vi värderar inte assistenternas arbetsuppgifter så länge en riskbedömning gjorts"

"Personliga assistenters arbetsuppgifter"
Intervju med Kommunal, Arbetsmiljöverket, Arbetsgivarföreningen KFO och assistansanvändare.

Skicka sidan till: