Lena Retzius, Kommunal - "Arbetsmiljöarbetet får inte stanna vid brandskydd och lyftteknik"

Psykiska arbetsmiljörisker missas ofta säger Lena Retzius, ombudsman på Kommunal och facklig företrädare för två tredjedelar av landets assistenter. Hon anser att det ibland finns en otydlighet där varken arbetsgivare, assistent eller den assistansberättigade vet vad som gäller.

TEMA - Arbetsmiljölagen, AML

Med anledning av Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport om personliga assistenters arbetsmiljö gör Assistanskoll en TEMA-serie om Arbetsmiljölagen och assistenters arbetsmiljö.

 1. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld" 2009-05-11
  Arbetsmiljöverkets tillsyn av assistans och hemtjänst 2008-2009 visar att arbetsförhållandena blivit bättre inom belastningsergonomi men sämre vad gäller hot och våld.
 2. Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Vi värderar inte assistenternas arbetsuppgifter så länge en riskbedömning gjorts" 2009-05-11
  Om det grundläggande arbetsmiljöarbetet är gjort behöver inte den assistansberättigades liv bli överplanerat menar Alen Fazlic, arbetsmiljöinspektör. Han berättar också att inspektioner av egna arbetsgivare diskuteras, eftersom Arbetsmiljölagen (AML) sedan 1 januari 2009 även gäller för assistenter som arbetar i sin arbetsgivares hushåll.
 3. Stefan Pelc, egen arbetsgivare - "Om mina assistenter mår bra, mår jag bra" 2009-06-22
  Stefan Pelc, egen arbetsgivare sedan 1993 välkomnar att Arbetsmiljölagen gäller honom, han säger sig ha allt att vinna på systematiskt arbetsmiljöarbete. Han ser ingen intressekonflikt i att förena sina egna och sina assistenters intressen, situationen är lika för alla småföretagare menar han.
 4. Lena Retzius, Kommunal - "Arbetsmiljöarbetet får inte stanna vid brandskydd och lyftteknik" 2009-05-25
  Psykiska arbetsmiljörisker missas ofta säger Lena Retzius, ombudsman på Kommunal och facklig företrädare för två tredjedelar av landets assistenter. Hon anser att det ibland finns en otydlighet där varken arbetsgivare, assistent eller den assistansberättigade vet vad som gäller.
 5. Helena Karnström och Susanne Stengård, - "Inspektionen hade hemtjänst som utgångspunkt"
  2009-06-01. Arbetsgivaren Helena Karnström och hennes assistent Susanne Stengård upplevde att hemtjänst var utgångspunkten vid Arbetsmiljöverkets inspektion av arbetsmiljön. Exempelvis kom fönsterputsning och städning av dotterns rum upp som tvivelaktiga arbetsuppgifter.
 6. Göran Fredriksson, Vårdföretagarna - "Arbetsmiljön bli lidande av att vissa landsting inte beviljar hjälpmedel" 2009-07-07
  Vem som ska bekosta hjälpmedel till den assistansberättigade är ett problem som uppstår då och då enligt Göran Fredriksson, Ordförande i Bransch personlig assistans i Vårdföretagarna. Vissa landsting anser att arbetsgivaren via assistansersättningen ska bekosta exempelvis hissar, liftar eller duschstolar vilket leder till att arbetsmiljön blir lidande.
 7. "Personliga assistenters arbetsuppgifter" 2007-11-14.
  Intervju med Kommunal, Arbetsmiljöverket, Arbetsgivarföreningen KFO och assistansanvändare.
 8. Alla personliga assistenter ska omfattas av arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverkets rapport

Lena Retzius tror att den ökning av hot och våld mot personliga assistenter som framkom i arbetsmiljöverkets rapport kan bero på att de som utsätts anmäler i större utsträckning än tidigare.
- De fall som Kommunal får rör vanligtvis kränkande bemötande och sexuella trakasserier, ofta från anhöriga eller bekanta till den assistansberättigade.
Alen Fazlic på Arbetsmiljöverket säger i en intervju att situationen är likadan i kommuner och hos privata anordnare..
- Ja, och samtidigt vet vi inte skillnaden mellan hemtjänst och assistans. I arbetsmiljöverkets rapport från 2002 var det bara assistans som inspekterades, vilket gör det är svårt att jämföra de båda rapporterna.
Lena Retzius har inte hört om stora problem vad gäller trafiksäkerhet, men hon anser att om assistenten kör brukaren i sin egen bil måste det vara klart var ansvaret ligger och vilka försäkringar som gäller.
- Samma sak gäller när assistenten åker i brukarens bil, är ansvaret tydligt och bilen bedömd som säker är det inga problem.
Lena Retzius tycker samtidigt att det är positivt att rapporten visar att medvetenheten om belastningsergonomi blivit bättre.
- Jag kan förstå att man inte vill att hemmet ska bli en institution, men säkerheten kan aldrig kompromissas bort, säger Lena Retzius som dock varnar för att problemen kring belastningsergonomi kan komma att öka igen om dubbelassistansen minskas med 20 procent vilket föreslås i LSS-kommitténs slutbetänkande.
- Det är helt fel väg att gå, det kommer att leda till mer slitsamt ensamarbete och för brukarna blir hemmen mer institutionaliserade.

Psykiska risker svårare att ta på än fysiska

Lena Retzius vill framhålla att många trivs i assistentyrket och att Kommunals arbete präglas av att man dagligen ser de problem som finns. Hon ser dock en tendens att arbetsmiljöarbetet lätt blir fyrkantigt och att psykiska arbetsmiljörisker missas. Fysiska saker som brandskydd, att dörren är för smal eller lyftteknik är lättare att åtgärda.
- Psykiska risker är svårare att ta tag i, vi hade ett fall med en assistansberättigad som bara kunde röra ett finger och prata. Trots detta kunde han systematiskt bryta ner sina assistenter psykiskt för att få de att göra som allt han ville, flera assistenter har nu polisanmält honom för sexuella trakasserier. Detta är ett extremt fall, men sådana situationer förekommer.

Om situationen i personlig assistans

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar inte alltid tillfredsställande i personlig assistans anser Lena Retzius.
- Många assistansföretag, oftast mindre och nystartade brister i hanteringen av arbetsmiljön.
Vad är problemet?
- Det finns ofta en stor otydlighet, där varken assistenter, brukare eller arbetsgivare har klart för sig vem som har ansvar för vad. Vi har sällan skyddsombud i den här verksamheten, då blir det svårt för oss att bevaka arbetsmiljön. När jag träffade ett trettiotal assistenter på en kurs om kollektivavtal förra veckan, visste en av dem sina rättigheter och kunde strida för dem.
Ett problem är enligt Lena Retzius att vissa anordnare bara ser sitt uppdrag som att betala ut löner och sedan låta brukarna sköta sig själva.
- En anordnare vi för samtal med om kollektivavtal undrade vad de ska göra när brukaren köper en sistaminutenresa och kräver att assistenterna ska följa med inom några dagar. Då säger vi att de som arbetsgivare måste ställa krav på brukaren och att brukarens vilja inte alltid kan gälla i alla lägen.
Lena Retzius ser ett problem i att det inte krävs så mycket för att starta ett assistansföretag. Hon menar att assistenterna ofta inte vet vilka arbetsuppgifter de förväntas göra och att de ofta saknar möjlighet att kontakta sin arbetsgivare i akuta situationer.
- Assistenten ska inte behöva tvingas till att själv ta snabba beslut där det kan bli bra ibland och tokigt ibland.

Assistenters arbetsuppgifter

Det går inte att i detalj skriva ner assistenternas arbetsuppgifter enligt Lena Retzius, allt går inte att förutse, men hon anser att det ska finnas ett grunddokument om vad som förväntas.
- Detta ska assistenten få information om i sin arbetsintroduktion. Informationen om arbetsuppgifterna bör finnas i det skriftliga avtalet mellan brukare och anordnare.
Alen Fazlic på Arbetsmiljöverket säger i en intervju att de inte värderar en arbetsuppgift så länge assistenten har kunskaper att utföra den och en riskbedömning gjorts..
- Om assistenten har kunskaper i och vill hoppa fallskärm med brukaren, vilket Alen Fazlic tog som exempel, är väl det ok. Det viktiga är att en arbetsuppgift inte är farlig och att ingen tvingas till något. De riktigt svåra situationerna uppstår när arbetsuppgifter känns obehagliga, men där det är svårt att precisera vad som är obehagligt.
De skiljer sig från person till person menar du..
- Precis, därför måste man gå igenom detta innan man anställs och veta vad man ger sig in i.

AML och LSS behöver inte krocka

Lena Retzius tycker det är mycket tal om motsättningar mellan AML och LSS och att vissa anser att LSS står över allt annat men så är inte fallet menar hon, lagarna måste kunna mötas. Hon kan tycka att en del som upprörs över regleringar av arbetsmiljön saknar en förståelse för att arbetsmiljön ibland kan vara tuff.
- Vi hade ett fall där en assistent hela tiden fick sitta på en pall i hallen tills arbetsgivaren behövde hjälp med något. I ett annat fall fick assistenterna inte gå på familjens toalett. Igår hörde jag om assistenter som trodde på sin arbetsgivare som sagt att hon hade dispens från lagar och avtal, så att assistenterna var tvungna att arbeta en vecka i sträck.
Lena Retzius menar att det finns ofta en stenhård lojalitet hos många assistenter att brukarens väl och ve går före allt annat.
- Varje gång jag träffar assistenter, säger jag åt dem att tänka själva och ställa krav.

Om att egna arbetsgivare själva har arbetsmiljöansvaret

Lena Retzius välkomnar att Arbetsmiljöverket planerar inspektioner av egna arbetsgivare. Han anser att assistenterna kan bli mycket utlämnade om arbetsmiljöarbetet brister hos egna arbetsgivare eftersom det kan handla om ensamarbete i en isolerad miljö.
- Jag kan inte säga att det är procentuellt värre än hos företag eller kooperativ, men ibland saknas kunskaperna om arbetsmiljöarbete.
Alen Fazlic säger i en intervju att Försäkringskassan borde bedöma detta?
- Det är inte Försäkringskassans roll, Arbetsgivarföreningen KFO och KFS tar in egna arbetsgivare, de ger stöd och hjälp, liksom exempelvis assistansföretag som Särnmark. Bra information finns även i IfAs vägledningspärm men de egna arbetsgivarna måste alltid själva ta till sig kunskaperna.
Tänker inte flertalet igenom sitt ansvar innan de tar ett sådant steg?
- De gör de säkert, och jag känner också egna arbetsgivare som sköter detta på bästa sätt.

Om att arbetsmiljöuppgifter delegeras till den assistansberättigade

Lena Retzius tycker också att det kan bli problematiskt när assistansanordnare delegerar ner arbetsmiljöuppgifter till den assistansberättigade.
- Arbetsgivaren måste veta att han/hon klarar detta, jag har svårt för tänket att det alltid ska vara den assistansberättigade som är arbetsledare.
Tanken är att öka oberoendet hos den assistansberättigade..
- Om man klarar av det är det ok, men det kan bli problematiskt exempelvis om man inte ingriper i tid, kanske av hänsyn till brukaren om denne blir kränkt. Idag är arbetsmiljödelegering inte reglerad som exempelvis när en undersköterska delegeras att dela ut medicin. Jag kan tycka att det i det här fallet borde finnas en skriftlig delegering till den assistansberättigade, säger Lena Retzius.

Lena Retzius intervjuades av Kenneth Westberg 2009-05-25

Vidare läsning

Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Bättre inom belastningsergonomi, sämre inom hot och våld"
Arbetsmiljöverkets tillsyn av assistans och hemtjänst 2008-2009 visar att arbetsförhållandena blivit bättre inom belastningsergonomi men sämre vad gäller hot och våld. Det är dock oklart om problemen är större inom hemtjänst eller assistans.

Alen Fazlic, Arbetsmiljöverket - "Vi värderar inte assistenternas arbetsuppgifter så länge en riskbedömning gjorts"

Tidigare tillsynsprojekt från Arbetsmiljöverket

Personliga assistenters arbetsmiljö 2002:5 Riksövergripande tillsynsprojekt från Arbetsmiljöverket

Personlig assistans - ett arbetsfält med brukare, ansvar och variation 2001:15 Rapport från Arbetsmiljöverket. En av Dalarnas forskningsråd genomförd utvärdering av ett regionalt tillsynsprojekt.


Skicka sidan till: