Lena Lager, Socialdirektör i Gotlands kommun, svarar på frågor om upphandlingen av personlig assistans i Visbyområdet

"Omsorgshuset i Stockholm AB" vann upphandlingen av personlig assistans i Visbyområdet på Gotland. De assistansberättigade som berörs är vuxna med postadress i Visby. Avtalet gäller 4 år med möjligheter till förlängning 2 + 1 år.

TEMA - Kommuner upphandlar personlig assistans

Flera kommuner upphör att vara assistansanordnare och lägger istället ut sina assistansenheter på entreprenad. I Staffanstorps kommun är Assistansia AB från den 1 september 2008 kommunal assistansutförare. På Gotland togs det i juli 2009 beslut om att Omsorgshuset i STHLM AB blir kommunal utförare av personlig assistans för vuxna i Visbyområdet. Solna kommun har tagit beslut om att en upphandling ska ske av all assistans och Härnösands kommun ska ta ställning till frågan under 2009.

  1. Genomförd upphandling i Staffanstorp- "Nio assistansbrukare tas över av Assistansia AB" 2008-06-05
  2. Planerad upphandling i Visby - "Vi vill få in fler privata aktörer" 2008-06-05
  3. Konkurrensverket - "Anbudskarteller kan förekomma vid offentlig upphandling" 2008-06-11
  4. Kommunal - "Upphandling kan begränsa valfriheten" 2008-06-05
  5. Vårdföretagarna - "upphandling av assistans ökar kvaliteten" 2008-07-15
  6. IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Valfrihet är enda garantin för självbestämmande" 2008-07-14
  7. Per Granath, VD för Assistansia AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare i Staffanstorps kommun 2008-07-10
  8. Sture Jonasson, STIL - "Ett alternativ utan vinstintresse bör finnas med vid kommunala upphandlingar" 2008-10-25
  9. Lena Lager, Socialdirektör i Gotlands kommun, svarar på frågor om upphandlingen av personlig assistans i Visbyområdet 2009-06-11

Vilka krav satte ni upp som viktiga för att vinna upphandlingen?
- Hur företaget skall sköta övertagandet av verksamheten, företagets tillgänglighet, rutiner för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling samt kompetensutveckling. För samtliga områden skall särskild hänsyn tas till personer med funktionshinder som medför kommunikationssvårigheter. Tre referenser med 13 frågor var skulle också lämnas in.

Vad avgjorde valet hos det vinnande företaget?
- Samtliga fick 12 poäng av 12 möjliga för kvalitetsfrågorna. Referenserna - som poängsattes av referenterna - avgjorde vilket företag det var som vann.

Vad var priset från anordnarens sida (per assistanstimme och eventuell extra ersättning)?
- Priset fanns inte med i bedömningen. Priset för samtliga var assistansersättningen plus ett bidrag á 24:- per timme under avtalets första år.

Hur mycket betalar kommunen idag?
- Kommunen betalar 7,5 miljoner kronor mer än assistansersättningen för de berörda brukarna idag. Under avtalets första år ersätts företaget med motsvarande belopp i det fall samtliga brukare väljer det upphandlade kommunala alternativet.

Vilka andra företag deltog i upphandlingen?
- Assistansia, Särnmark och Frösunda.

Har assistenterna ett år av oförändrade villkor med lön, ersättningar, och anställningsformer?
- Ja.

Vilka skillnader i anställning, lön, ersättningar osv innebär upphandlingen för assistenterna efter ett år?
- Det kan inte besvaras i nuläge. Det beror på vilka avtal företaget träffar angående arbetstid, ersättningar med mera.

Vad händer med de personliga assistenter som inte vill följa med till det nya företaget?
- Kommunen har ett ansvar för att försöka hitta andra anställningar.

Vilket ansvar har kommunen nu, som du ser det?
- Kommunen har ett ansvar för att följa upp och kontrollera företagets verksamhet.

Vad säger du till en assistansberättigad som hade velat ha den kommunala enheten kvar?
- Den kommunala enheten finns inte kvar och kommunen säkrar kvaliteten hos en upphandlad leverantör.

I dokumentet "Innehåll i insatsen" från Socialförvaltningen i Gotlands kommun sägs det att "fastighetsskötsel och trädgårdsarbete inte utförs av personlig assistent", varför finns det en sådan begränsning?
- Den enskilde ska genom insatser enligt LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. Socialnämnden har antagit, dels Riktlinjer för insatser enligt LSS för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder, dels Kvalitetssäkringsdokument - innehåll i insatsen för respektive LSS-insats. I dessa uttrycks vad som enligt rättspraxis och, där rättspraxis saknas, enligt kommunens bedömning, ingår i goda levnadsvillkor.
Innebär det att en assistansberättigad som bor i villa inte kan klippa gräset?
- Det är inte reglerat vad som ska ingå i insatsen personlig assistans. Beräkning av tid för trädgårdsarbete och fastighetsskötsel ingår inte vid behovsbedömning. Socialnämnden har bedömt att LSS-insats för hjälp med skötsel av trädgård och fastighet inte är ett krav för att den enskilde ska uppnå goda levnadsvillkor. Den enskilde som har en egen fastighet med trädgård kan hänvisas till att exempelvis förändra sitt boende eller köpa tjänster för skötsel av fastighet och trädgård.
- En annan anledning att begränsa sådana insatser är hänsyn till personliga assistenters arbetsmiljö. Trädgårdsarbete och fastighetsskötsel kan innebära tunga lyft, arbete på tak, användande av stege, motorsåg eller andra redskap.

I "Innehåll i insatsen" står det även att "För ensamstående vuxen person ges stöd vid skötsel av hem och hushåll motsvarande två rum och kök samt av utemiljö motsvarande uteplats" Innebär detta att en ensamstående som har större bostad än detta måste flytta?
- Socialnämnden har bedömt att stöd av personlig assistent med skötsel av hem och hushåll som motsvarar en bostad om två rum och kök samt en utemiljö motsvarande uteplats tillförsäkrar en ensamstående person goda levnadsvillkor. Det kan innebära, att den enskilde som bor i en större lägenhet hänvisas till att förändra sitt boende eller exempelvis köpa tjänster för skötsel av en större bostad.

Kan den anordnare som annars godkänner att assistenter utför ovanstående tillämpa det som utförare i er regi?
- I det fall den enskilde anlitar företaget som kommunens garanterade assistansanordnare gäller kommunens riktlinjer. Om den enskilde väljer att anlita företaget utanför ramen för företagets kommunala uppdrag kan andra överenskommelser träffas, säger Lena Lager.

Lena Lager intervjuades av Kenneth Westberg 2009-06-11

Vidare läsning

Avtal mellan Gotlands kommun och Omsorgshuset AB"

"Innehåll i insatsen" beskriver bland annat vad som ingår i den assistans som utförs av Gotlands kommun

Gotlands kommuns Kravspecifikation för utförande av personlig assistans för vuxna i Visby


Skicka sidan till: