IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Valfrihet är enda garantin för självbestämmande"

Assistansen är inte alltid brukarstyrd i kommunerna anser Vilhelm Ekensteen, Ordförande på IfA. Han ser inget negativt i att assistans upphandlas förutsatt att självbestämmande och brukarstyrning står i centrum.

Hur ser du på att kommuner börjat upphandla personlig assistans och lägga ut den på entreprenad?
- Under förutsättning att den assistansberättigades självbestämmande och principen om brukarstyrning står i centrum för entreprenören kan jag inte se något
negativt i detta. Det finns dessvärre en del kommuner som verkligen inte kan berömma sig av en sådan inriktning. Konkurrens kan kanske leda till skärpning.
Å andra sidan är det ju inte brukarnas val som avgör om det ska bli entreprenad eller vem som ska få den. Från assistansberättigades synpunkt är alltså återigen den individuella valfriheten det avgörande instrumentet för det egna självbestämmandet, säger Vilhelm Ekensteen.

Hur kan en fortsatt och ökad valfrihet för den assistansberättigade garanteras?
- Allt detta understryker behovet av mångfald. Monopol och oligopol är av ondo. Också de nya entreprenörerna mår bra av att veta att den assistansberättigade kan vända sig till andra enskilda alternativ om de inte sköter sig. Kommunen har självklart kvar ett stort ansvar att följa upp avtalet med entreprenören och skyldighet att säga upp det om denne inte fullgör sitt åtagande, säger Vilhelm Ekensteen.

Vilhelm Ekensteen intervjuades av Kenneth Westberg 2008-07-14


Skicka sidan till: