Karin Hellström, Assistansenheten i Enskede-Årsta-Vantör - " Åtta assistansberättigade från Södermalm har valt oss som assistansutförare"

I samband med att Frösunda den 1 maj tog över som assistansutförare på Södermalm bytte åtta assistansberättigade, boende på Södermalm, till den kommunala Assistansenheten i Enskede-Årsta-Vantör. Ytterligare tre står på kö, men de har stoppats tillsvidare.
Karin Hellström, enhetschef på Assistansenheten i Enskede-Årsta-Vantör menar att man inte raggar kunder utan att man blivit uppringd av assistansberättigade som vill byta.

Åtta assistansberättigade har bytt från Södermalm

Karin Hellström berättar att det hela började när hon kontaktades av en god man till en assistansberättigad kvinna på Södermalm. Den gode mannen letade efter en ny assistansanordnare eftersom kvinnan inte ville ha Frösunda som kommunal utförare.
- När jag förstod att kvinnan ville byta över till oss sa jag att det gick bra eftersom vi haft kunder i andra stadsdelar förut och jag visste att det var juridiskt hållbart att göra på det sättet. Tillsammans med kollegor från assistansenheten träffade jag henne och hennes gode man i bostaden. Vi presenterade vår verksamhet och tog upp deras önskemål.
Därefter sattes stenen i rullning enligt Karin Hellström, som menar att man aldrig själva raggat kunder. Hittills har åtta assistansberättigade bytt från Södermalm till Enskede-Årsta-Vantör, vilket innebär knappt en femtedel av de dryga femtio assistansberättigade som hade Södermalms assistansenhet som utförare före upphandlingen.
- Folk ringde och ringde och ville byta över från Södermalm, situationen skapade reaktioner ända upp i Stockholms stadshus, som kontaktade min chef och undrade vad vi höll på med.
De personer som bytt över från Södermalm har olika typer av behov och assistanstimmar berättar Karin Hellström.
- Det är exempelvis personer med svåra kommunikationshinder, behoven varierar mellan 10-11 tim/dygn till 33 timmar/dygn med dubbelassistans och medicinska insatser med stora krav på kompetens.

Anser det vara möjligt att välja kommunal assistansenhet inom hela Stockholms stad

Enligt Karin Hellström kan en assistansberättigad välja andra stadsdelsnämnder som inom Stockholms stad som assistansutförare, detta aktualiserades redan över fem år sedan berättar hon.
- Då flyttade en assistansberättigad kvinna från oss till en annan stadsdelsnämnd, efter några månader ringde hon och sade att hon ville komma tillbaka eftersom hon inte var nöjd med den nya assistansenheten. Då kollade vi upp med jurister i Stockholms stad som sade att, även om det var olämpligt, var det möjligt att bo i en annan stadsdelsnämnd men att ha Enskede-Årsta-Vantör som assistansutförare.
Gäller det om man har assistans enligt LSS också?
- Det har jag inte kontrollerat och vi har ingen sådan kund men det borde vara samma sak där eftersom de kan välja privata assistansanordnare på samma sätt som i LASS.
Kan ni säga nej till kunder från andra stadsdelsnämnder?
- Jag menar att vi inte kan det, i samband med ansökningarna från Södermalm blev vi uppmanade att inte ta in fler och då backade vi inför de starka reaktionerna från andra nämnder, men det står fortfarande tre på kö som vill byta över till oss. Vi hänvisade till andra stadsdelsnämnder men jag vet inte om några som tagit emot fler.
Då har ni sagt nej nu alltså?
- Ja tills vidare, men vi måste också hinna ta hand om de vi tagit emot.

Flera motiv till att byta

Motivet att byta från Södermalm har varit att många känt sig nonchalerade och ansett att de inte fått tillräcklig information om övergången till Frösunda som kommunal utförare. Kundens vilja att byta ska dock alltid vara det centrala menar Karin Hellström och säger att man är noga med att kontrollera att det är kundens vilja som är avgörande .
- Vi vill inte ha kunder som assistenterna pressat att byta för att kunna behålla sina kommunala anställningar. En bakomliggande orsak förstås vara att en kund har en personalgrupp han/hon inte vill mista och att han/hon vet om att assistenter inte tänker följa med till en privat utförare, men då ska kunden ta ett eget beslut utifrån de förutsättningarna.
Finns det andra motiv?
- Ja flera har sagt att de inte vill ha ett privat företag och en person sade att han inte ville att stadsdelsnämnden skulle ta beslutet om vilken utförare han skulle ha.
Finns det några planer på att även er stadsdel ska upphandla assistansen till en privat utförare?
- Nej, inte idag men efter valet vet man ju inte hur det går.

Kan tänka sig att ta emot fler längre fram

Budgeten hos assistansenheten i Enskede-Årsta-Vantör är till skillnad från många andra kommunala assistansbudgetar i balans säger Karin Hellström, dvs man klarar assistansen på den assistansersättning som betalas ut från Försäkringskassan.
- Vår enhet tjänar däremot inga pengar på att ta in fler assistansberättigade men jag anser att kommunala assistansutförare bör finnas som alternativ för de som vill välja en sådan.
Karin Hellström säger att flera assistansberättigade på Södermalm som valt andra privata anordnare varit upprörda över att de inte fått veta att det varit möjligt att välja andra kommunala utförare.
- Men på samma sätt som vi har avtal med tre månaders uppsägningstid kan kunder hos privata företag alltid byta anordnare med en viss uppsägningstid.
Ni kan alltså tänka er att ta emot fler längre fram?
- Javisst, men vi måste först ta hand om de vi hittills tagit emot, säger Karin Hellström.

Karin Hellström intervjuades av Kenneth Westberg 2010-07-20

Vidare läsning

Frösunda LSS AB ny assistansutförare till Södermalms stadsdelsförvaltning

Kjell Carlsson, Södermalms stadsdelsförvaltning - " assistansberättigade bör ha stort inflytande hos den nye utföraren"

Göran Fredriksson, VD Frösunda LSS AB svarar på frågor om upphandlingen av assistans i Södermalms stadsdelsförvaltning

Skicka sidan till: