Vårdföretagarna - "upphandling av assistans ökar kvaliteten"

Vid upphandlingar tvingas kommunerna definiera kvaliteten i personlig assistans menar Ari Kirvesniemi, förbundsdirektör på Vårdföretagarna. Han vill att alla assistansanordnare inklusive kommunala assistansenheter granskas utifrån samma kvalitetskrav. Assistansberättigade behöver även bra verktyg för att kunna välja assistansanordnare menar han.

Ari Kirvesniemi om vad upphandling innebär för den assistansberättigade

Utgångspunkten bör enligt Ari Kirvesniemi vara att den assistansberättigades ska kunna välja mellan många alternativ som alla har en hög kvalitet.
- Vårdföretagarnas ambition är att brukarna ska ha ett fritt kundbaserat val på alla områden. Då är det oftast bättre att en kommun lägger ut verksamhet på entreprenad än att de har för stor del i egen regi.
Hur ser du på att kommunerna lägger ut all assistans på entreprenad?
- Det vanliga är att det kommer in flera aktörer vid en upphandling och att valfriheten ökar. Om en kommun lägger ut en verksamhet på en aktör som redan finns så blir det i och för sig en aktör mindre, men det kan samtidigt vägas upp av att kvaliteten ofta blir bättre genom den kvalitetskontroll kommunen då utövar på utföraren.
Ari Kirvesniemi menar att när kommunen kliver ur rollen som assistansutförare tvingas de ställa krav på kvalitet och göra kontroller av utförarens verksamhet.
- Den nya rollen kan vara en fördel för den assistansberättigade. Genom åren har det visat sig att kvalitetskontrollen på upphandlade enheter har varit bättre än kontrollen av enheter i egen regi.

Ari Kirvesniemi om vad det innebär för assistenterna

Det måste vara tydligt för assistenterna vad upphandlingen innebär anser Ari Kirvesniemi. Det är önskvärt att de känner att de kan vara med och påverka i det nya företaget och att de känner en närhet till besluten. Han anser att en av de vanligaste orsakerna till oro vid en upphandling, att assistenter är rädda att släppa sina tjänster i kommunen, till stor del är obefogad.
- Redan på början av nittiotalet när Ädelreformen kom fanns den här oron för att vara privatanställd. Då handlade det ofta om kvinnor vars män arbetade i privata företag och som inte hade samma oro. Det här är mycket en attitydfråga där man tror att kommunerna har de bästa löne- och anställningsvillkoren. Jag menar att så inte är fallet.
Hur anser du att det är?
- Som helhet ligger de privata lönerna högre än i kommunen. Nu har vi tyvärr inget samarbete med Kommunal om redovisning för hur lönerna är för personliga assistenter men om du jämför med exempelvis sjuksköterskor så har privatanställda där högre löner än landstingsanställda.
Skillnaden vid en upphandling kan ju bli att tillsvidaretjänster byts mot "tjänster så länge uppdraget varar"?
- Ja, det är den skillnaden som kan följa vid en upphandling, en uppsägningsmånad eller inte. Jag anser dock att LAS inte alltid är den bästa garantin för tryggheten i ett arbete, tryggheten ligger främst i att det finns en kvalitet i det arbete som utförs, sedan kan det hända saker som att brukare läggs in på sjukhus eller avlider, men det är din kompetens och kvalitet som är din trygghet i arbetslivet och har du detta är det inget oöverstigligt problem.

Vad kommunen kan och bör kräva vid en upphandling

När en kommun gör en upphandling måste de enligt Ari Kirvesniemi bestämma sig för vad som ska upphandlas, hur uppdraget ska se ut och vad man vill få ut av det.
- Detta ska sedan preciseras i kvalitetskrav, och om företaget inte följer dessa kan det förlora sitt uppdrag.
Kan kommunen kräva kollektivavtal?
- Kollektivavtal är en kvalitetsgaranti och alla medlemmar i Vårdföretagarna har kollektivavtal, men kommunen kan inte diskriminera någon som inte har kollektivavtal om de har samma kvalitet på tjänsten och bra villkor för medarbetarna.
Kan kommunen kräva meddelarskydd?
- Om man skrivit in i förfrågningsunderlaget att det ska finnas ett meddelarskydd sär det helt ok, men jag anser att det redan finns idag via lagskydd i exempelvis Lex Sara och Lex Maria. Sedan får inte en sådan skrivelse leda till att medarbetare som vill skada ett företag kan hitta på anklagelser.

Ari Kirvesniemi vill ha samma kvalitetskontroll på alla assistansanordnare

Upphandling kan enligt Ari Kirvesniemi vara ett viktigt steg mot att både offentliga och privata verksamheter drivs med en god kvalitet som grund.
- Egentligen borde en kvalitetsgranskning ske av alla assistansanordnare och inte bara det som vunnit upphandlingen. Vi anser att det borde finnas en oberoende kvalitetskontroll som även innefattar de kommunala assistansenheterna.
Har kvaliteten brustit i kommunerna?
- Hur assistansen fungerat där får kommunerna svara på, men tittar vi generellt så visar det sig att där kommunerna fått in mer alternativ och konkurrens så har även den kommunala verksamheten blivit mer brukaranpassad och fått en högre kvalitet.
Kommunal menar att kvaliteten riskerar att sänkas om kommunen gör en besparing på att assistansen upphandlas, hur ser du på det?
- Det är helt fel, när en kommun gör en upphandling är kravet vanligtvis att kvaliteten ska vara likadan eller bättre jämfört med den verksamhet man redan har. Privata utförare kan ofta göra samma arbete på ett mer effektivt sätt genom att ha lägre overheadkostnader, kortare beslutsvägar eller mer lyhördhet för kunden och isåfall är det bara till fördel för den assistansberättigade och de anställda.
Konkurrensverket varnar för kartellbildningar vid offentlig upphandling, hur kan det förebyggas?
- Det är en mycket hypotetisk fråga, vad jag vet har det inte förekommit i vård och omsorg, där kvalitet är det främsta konkurrensmedlet, det är en helt annan sak än när det handlar om varor som asfalt och bensin.

Behov av en jämförelsetjänst, lika för alla assistansanordnare

I Almedalen hade Vårdföretagarna ett seminarium där de talade om tre vägar för att nå en bättre utvärdering av resultat i vård och omsorg. Detta beskrivs i den nyligen släppta rapporten " Vision om en oberoende utvärdering av vård och omsorg i flera perspektiv" Där sägs det att det dels ska finnas ett "körkort", som innefattar en utvärdering och certifiering av assistansanordnarna, dels ska det finnas ett system hos assistansanordnaren så att resultaten i verksamheten kan kvalitetssäkras, redovisas och jämföras med andra assistansanordnare. Slutligen borde det skapas en jämförelsetjänst där de assistansberättigade kan göra kunskapsbaserade val.
- Assistansreformen måste förbli den frihetsreform den är tänkt att vara. Därför måste den assistansberättigade kunna jämföra anordnare och välja den som passar deras behov.
Vem skulle kunna tillhanda den tjänsten?
- Det ska vara någon oberoende aktör, kanske Socialstyrelsen, de har ju ett embryo till kvalitetskontroll på äldreomsorgen. Det bör innehålla nationellt fastställda kvalitetsparametrar med både hårda och mjuka värden som brukarnöjdhet och kvalitet. Jämförelsen ska täcka hela landet, vara likadan överallt och alla assistansanordnare måste delta, säger Ari Kirvesniemi.

Ari Kirvesniemi intervjuades av Kenneth Westberg 2008-07-15

Vidare läsning:
Rapport från Almega: Vision om en oberoende utvärdering av vård och omsorg i flera perspektiv


Skicka sidan till: