Sture Jonasson, STIL - "Ett alternativ utan vinstintresse bör finnas med vid kommunala upphandlingar"

STIL, Stiftarna av Independentliving i Sverige, överväger att starta ett assistansföretag som kan delta vid kommunala upphandlingar av personlig assistans, gärna tillsammans med andra IL-kooperativ. Det säger Sture Jonasson, Ordförande i STIL, som menar att IL-rörelsen trots detta kan behålla sina grundvärderingar och sprida de till fler.

Om att vara med vid kommunala upphandlingar

Enligt Sture Jonasson överväger STIL att skapa ett assistansföretag som kan vara med vid upphandlingar av kommunala assistansenheter och eventuellt också vid förvärv av andra assistansföretag.
- Ja, jag tror vi behöver tänka så gentemot de assistansföretag som nu ägs av riskkapitalföretag och som strävar efter stordrift för att kunna göra vinster. Jag anser att STIL bör erbjuda assistansberättigade och kommuner ett kooperativt alternativ. Av formella skäl kanske vi måste organisera detta i aktiebolag, men bolaget kommer att styras och präglas av IL-rörelsens värderingar.
Sture Jonasson ser i detta sammanhang en fördel i att kooperativen tillsammans har ett företag som kan sköta löner, ekonomi, juridik. Det skulle fungera som ett assistansföretag och ha kunder som inte nödvändigtvis är medlemmar i STIL eller något annat kooperativ.
- Kunderna i företaget skulle dock ha möjligheten bli medlem i ett kooperativ inom IL-rörelsen.

Om det alternativ som idag saknas vid upphandlingar av assistans

Sture Jonasson tror att många kommuner skulle välkomna ett alternativ till de privata företag som idag deltar i upphandlingarna av personlig assistans.
- Jag tror att vi har de bästa förutsättningarna att ta tag i de svårigheter som finns i den kommunala assistansen idag. Vi har inget vinstintresse vilket ger möjlighet att erbjuda de bästa lönevillkoren, vi har bra förutsättningar att utbilda både assistansberättigade och assistenter. Vi satsar redan stora resurser på utbildning till assistansberättigade i sin roll som arbetsledare för assistenterna.
Sture Jonasson anser att de företag som håller på att växa sig stora genom ett inflöde av riskkapital saknar viktiga saker som IL-rörelsen kan erbjuda.
- Vi ser inte bara till assistansen utan driver intressepolitik för att förbättra villkoren för de assistansberättigade i hela samhället. Hos oss går hela assistansersättningen till assistans.
Finns det någon risk att tappa IL-rörelsens grundtankar här?
- Nej, vi behöver sprida vårt goda exempel, även IL-rörelsen skulle få fördelar av en central samordning med tjänster för juridik, löner och ekonomi. Det handlar också om att kunna vara med och påverka och inte bli omkörd av de alternativ som har riskkapital bakom sig, säger Sture Jonasson.

Sture Jonasson intervjuades av Kenneth Westberg 2008-10-25Skicka sidan till: