Frösunda LSS AB ny assistansutförare till Södermalms stadsdelsförvaltning

Efter konkurrens med fem företag valdes Frösunda LSS till kommunal utförare av Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Uppdraget gäller från 1 maj 2010 och fyra år framåt, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Sex assistansföretag deltog i upphandlingen

Den 12 februari offentliggjordes beslutet (Länk till tilldelningsbeslut) att Frösunda LSS AB blir kommunal utförare för assistansberättigade som har assistans via Försäkringskassan (LASS). Kjell Carlsson, ansvarig tjänsteman för upphandlingen, har tidigare intervjuats på assistanskoll (se intervju) .
Sex assistansföretag lämnade in anbud till upphandlingen, fyra anbudsgivare uppfyllde inte ställda kvalificeringskrav vad gäller kompetens och erfarenhet, OmsorgsCompaniet i Norden AB, VH Assistans AB, Prime Care AB och Omsorgshuset AB. Krav som inte uppfylldes var enligt Kjell Carlsson, exempelvis relevant högskoleutbildning hos ledande personer i företaget eller avsaknad av ledningssystem som uppfyller kraven i lagar och föreskrifter.
- Två företag uppfyllde ställda krav och gick vidare till prövning, Assistansia AB och Frösunda LSS AB. Här fick Frösunda högre poängvärden på tre av fem utvärderingskriterier: den assistansberättigade inflytande över hur assistansersättningen används, inflytande över rekrytering och anställning samt personalutveckling.

Den assistansberättigade måste göra ett aktivt val om han/hon vill ha en annan assistansanordnare

Driften av verksamheten övertas alltså 1 maj 2010 av Frösunda LSS AB. Enligt Kjell Carlsson behöver inga avtal att sägas upp med de assistansberättigade.
- Nej, det är fortfarande kommunen som ansvarar för assistansen, vi har bara beslutat att överlåta driften av verksamheten till Frösunda LSS AB.
Så om den assistansberättigade vill ha en annan utförare än Frösunda ska de själva säga upp avtalet med kommunen?
- Ja.
Vad säger du till en assistansberättigad som hade velat ha den kommunala enheten kvar?
- Att stadsdelsnämnden beslutat att överlåta driften av verksamhet med personlig assistans till Frösunda LSS AB.

Oklart vilka de nya anställningsvillkoren blir för assistenterna

Frösunda LSS kommer nu att tvingas hålla sig inom ramen för assistansersättningen i kostnaderna för assistansen, de får även, liksom kommunen tidigare gjort, själva stå för sjuklönekostnader, när ordinarie assistent är sjuk. Nuvarande avtal med löner och anställningsvillkor för assistenterna gäller ett år från verksamhetsövergången såvida inte arbetsgivaren och facket kommer överens om något annat. Kjell Carlsson kan dock inte svara på vilka förändringar det kan bli när assistenterna istället omfattas av Vårdföretagarnas kollektivavtal.
- Vad gäller förändringar av anställnings- och lönevillkor så bör frågan ställas till Frösunda LSS AB, vad jag förstått kommer de att ha informationsmöten med både brukare och personal om detta.

Oklart vad som kommer att ske längre fram med de som har personlig assistans enligt LSS

Personer som har personlig assistans enligt LSS, alltså via kommunala beslut omfattas dock inte av upphandlingen. LSS-Kommitténs slutbetänkande föreslog att dessa istället ska omfattas av en ny LSS-insats "personlig service med boendestöd". Enligt den proposition regeringen arbetar med kommer dock inga ändringar att ske före riksdagsvalet. Enligt Kjell Carlsson hade kommunen antagit att personlig assistans enligt LSS så småningom skulle försvinna, men de som har den insatsen kan även i fortsättningen få personlig assistans av en kommunal enhet .
- De personer på Södermalm som har personlig assistans enligt LSS och valt kommunen kommer även fortsättningsvis att få sin assistans utförd av oss. Vad som händer med den insatsen framöver verkar dock stå skrivet i stjärnorna, säger Kjell Carlsson.

Kjell Carlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2010-02-18

Vidare läsning

Tilldelningsbeslut om utförare av personlig assistans (LASS) av Södermalms stadsdelsförvaltning

Kjell Carlsson, Södermalms stadsdelsförvaltning - " assistansberättigade bör ha stort inflytande hos den nye utföraren"

Vidare läsning från Södermalms stadsdelsförvaltning om upphandlingen

Anbudsunderlaget med villkor för upphandlingen

Anbudsformulär, bilaga 1 till förfrågningsunderlaget

Avtalsförlaga, bilaga 2 till förfrågningsunderlaget

Förteckning över fastanställd personal

Förteckning över PAN-anställd personal

Förteckning över assistansberättigade med beviljade timmar

Information om faktureringsrutiner till Stockholms stad


Skicka sidan till: