Planerad upphandling i Visby - "Vi vill få in fler privata aktörer"

På Gotland har Socialnämnden tagit beslut om att all personlig assistans till vuxna i Visbyområdet ska läggas ut på upphandling, övergången beräknas ske 1 september 2009. Socialnämndens moderate ordförande Gustaf Hoffstedt vill på detta sätt få in fler privata aktörer till Gotland, men oppositionen är kritisk till beslutet.

Lena Lager, Socialdirektör, om hur upphandlingen ska genomföras

Upphandlingen i Visbyområdet berör ca 40 vuxna assistansberättigade inom Visby postnummerområde, antalet assistenter som berörs är cirka 240. Assistansberättigade utanför Visby, minderåriga samt personer som går i särskolan är undantagna och kommer att vara kvar i kommunal regi, men även de kan välja att gå över till det företag som vinner upphandlingen. Lena Lager som är socialdirektör i Gotlands kommun arbetar med förfrågningsunderlaget till upphandlingen.
- Om detta godkänns i Socialnämnden i december, kan anbud lämnas i en förenklad upphandling fram till april nästa år då Socialnämnden gör ett tilldelningsbeslut. Den assistansanordnare som vinner tar sedan över 1 september 2009.
Hur lång tid kommer avtalet att löpa?
- Det är inte helt klart, men det blir inte mindre än fyra år.
Hur gör ni för att få in så många anbud som möjligt?
- Vi kommer att annonsera upphandlingen i anbudsjournalen Allego. Fram tills dess informerar vi olika assistansföretag och uppmanar de att lämna anbud.
Lena Lager säger att kommunen fortfarande arbetar med förfrågningsunderlaget och att det blir offentligt efter att det godkänts i Socialnämnden i december.
- Utgångspunkten för förfrågningsunderlaget är den kvalitetspolicy kommunen redan har idag.
Skulle ni acceptera ett anbud som är lägre än assistansersättningen?
- Nej, däremot skulle det kunna bli högre, med extra pengar om de exempelvis sköter vikarieanskaffning. Det kan också bli en högre summa till en början eftersom vi idag har högre kostnader än vad som täcks av assistansersättningen. Assistansenheten på Gotland har en total omsättning på 130 miljoner och ett underskott på 12,5 miljoner. Detta beror enligt Lena Lager till stor del på att kommunens avtal för jourersättning och ersättning för vaken natt kostar mer än vad som täcks av assistansersättningen som betalas ut från Försäkringskassan.
- Vi ligger högre än de privata företagen som har lägre jourersättningar i sina kollektivavtal.
Där kan det alltså bli förändringar för de anställda?
- För brukaren ska det inte behöva bli någon skillnad, för assistenterna däremot kan det bli förändringar i anställningsvillkoren ett år efter överflyttningen beroende på det upphandlade företagets avtal med sina anställda.
Kommer den assistansberättigade fortfarande att officiellt köpa sin assistans av kommunen?
- Ja, den assistansberättigade lämnar över åt kommunen att köpa assistans åt honom/henne. Kommunen ansvarar sedan för att följa upp kvaliteten i assistansen.
Kan det företag som får upphandlingen då både ha kunder där ni kontrollerar kvalitén och kunder där ni inte kontrollerar kvalitén?
- Ja, så blir det faktiskt, eftersom de kan ha kunder sedan tidigare. I ett företag vi inte har avtal med är det alltid den enskilde kunden som själv reglerar kvalitén genom att exempelvis välja en annan assistansutförare, säger Lena Lager.

Gustaf Hoffstedt, Moderaterna, om skälen till att upphandla assistansen

Gustaf Hoffstedt är moderat Ordförande i Socialnämnden på Gotland. Ett skäl till upphandlingen är att han anser att Gotlands kommun idag är för dominerande som arbetsgivare.
- Av 57000 invånare är 7000 anställda inom kommunen, det är inte bra för samhället. Dessutom tror jag det är bra ur ett brukarperspektiv att det finns många assistansanordnare på Gotland, idag är det fem-sex, det borde vara fler.
Gustaf Hoffstedt säger att beslutet att upphandla assistansen i sig gjort att privata aktörer nu etablerar sig på Gotland.
- Särnmark öppnade nyligen kontor i Visby, de konstaterar att Gotland öppnar upp för fristående aktörer och att det i sig är orsak att etablera sig här.
Idag går assistansenheten med ett minus på 12,5 miljoner och Gustaf Hoffstedt anser att det är ett problem att kommunen inte klarar att driva verksamheten utifrån assistansersättningen på 237 kr/assistanstimme.
- Sådana här underskott hotar välfärden på sikt. Vi kommer att kräva att företaget bedriver verksamheten inom ramarna för assistansersättningen, privata företag klarar av någon anledning av detta.
Kommer kommunala enheter att få lägga bud i upphandlingen?
- Nej, det får de inte eftersom vi vill minska kommunens dominans som arbetsgivare och öka andelen alternativa utförare.
Vad kommer ni att kräva i kvalitet?
- Det fastställs i höst, men vi kommer minst att kräva vad vi kräver i egen regi, det är möjligt att vi ytterligare skärper kvalitetskraven. Vi har fortfarande kvar sistahandsansvaret och kan ställa krav på det företag som vinner upphandlingen.
Vad skulle du säga till en assistansberättigad som vill ha kvar det kommunala alternativet?
- Att jag tror och hoppas att han får ha kvar den människa och personliga assistent som han har förtroende för. Vi kommer att kräva att personalen får fortsätta.

Gustaf Hoffstedt om vad det kan innebära för assistenterna

Kollektivavtal kan man inte ha som ett absolut krav vid upphandlingen menar Gustaf Hoffstedt.
- Det får vi inte kräva enligt EG-rätten, men seriösa företag har kollektivavtal.
Kommer assistenterna att kunna behålla sina löner?
- De behålls under ett år enligt reglerna i LAS, sedan är det en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare, där ställer vi inte några krav på företaget. Men det är inte stor skillnad mellan lönerna i kommunen och hos privata assistansföretag.
Hur ser du på att brukare kanske inte alltid får med sig assistenter, om de inte vill släppa sin anställning i kommunen?
- Det är ett jättebekymmer om assistenterna känner mer lojalitet till kommunen som arbetsgivare än till den brukare som de faktiskt arbetar för.
Det är väl ofta så att man inte vill säga upp en fast tjänst.
- Jovisst, det kan säkert också finnas en oro för att den nya arbetsgivaren ska bli liten, och att man då blir utsatt om brukaren väljer en annan assistent eller avlider. Men även om det är ett litet företag som vinner upphandlingen så blir det ett stort företag i och med att det tar över fyrtio brukare, säger Gustaf Hoffstedt.

Sonia Landin, Socialdemokraterna, om varför assistansen inte bör upphandlas

Sonia Landin, är socialdemokratisk andre vice ordförande i Socialnämnden och är tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet emot att assistansen i Visby ska upphandlas.
- Det finns redan en valfrihet som nu tvärtom begränsas genom att kommunens alternativ tas bort. Det är en väl fungerande assistansverksamhet som avvecklas och ett förtroendeuppdrag som inte borde kunna brytas på det här sättet.
Gustaf Hoffstedt menar att kommunen är en för dominerande arbetsgivare.
- Det kan jag förstå att han tycker, men varför gå på assistansverksamheten som fungerar bra, och som innebär att brukarna förlorar ett alternativ.
Sonia Landin anser att beslutet ska ändras och säger att oppositionen kommer att arbeta för att avbryta upphandlingsprocessen.
- Det blev en folkstorm när beslutet togs och jag hoppas många fortsätter att uppvakta den politiska majoriteten och protesterar mot detta.
Kommer ni att riva upp beslutet om ni vinner nästa val?
- Det beror på vilket avtal som finns då och hur det är tecknat, vi kommer att ta hänsyn till brukare och anställda.
Vid en eventuell upphandling tycker Sonia Landin dock att man ska kräva att företaget har kollektivavtal och meddelarskydd för de anställda.
Kan man kräva att de anställda får behålla löner och anställningsavtal?
- Det tror jag på sikt är svårt, men har man kollektivavtal så finns det ett grundskydd, säger Sonia Landin.

Lena Lager, Gustaf Hoffstedt och Sonia Landin intervjuades av Kenneth Westberg 2008-06-05

Länk: www.gotland.se

Protester på Gotland mot upphandlingen:
Helagotland >>
Helagotland >>
Läs mer i Helagotland.se


Skicka sidan till: