Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "Vi tillåter inte att assistenter använder egen bil i arbetet"

För två år sedan beslöt Sandvikens kommun att assistenter inte fick köra vare sig den assistansberättigades eller sin egen bil i tjänsten. Efter protester tillät man dock att assistenten kör den assistansberättigades bil om ett avtal skrivs.
Patrik Häljeryd, socialdemokratisk Ordförande i Handikappomsorgsnämnden i Sandvikens kommun medger att situationen kan bli problematisk om färdtjänsten fungerar dåligt eller kräver anmälan långt i förväg, men anser trots detta att reglerna är nödvändiga.

Backade i frågan om en assistent kan köra den assistansberättigades bil

Patrik HäljerydFör två år sedan införde Sandvikens kommun regeln att assistenterna inte fick köra en egen bil eller den assistansberättigades bil i arbetet. Detta mötte starka protester då vissa assistansberättigade ägde bilar som de bara kunde använda om assistenten körde bilen. Patrik Häljeryd berättar.
- Vi motsätter oss inte att assistenten åker med den assistansberättigade men när assistenten kör menar vi att det finns en ansvarsproblematik, angående vem som har ansvar om det händer assistenten eller den assistansberättigade något. Efter protesterna ändrade vi dock hållning så att assistenten kan köra den assistansberättigades bil, om det skrivs ett avtal mellan arbetsgivare och assistansberättigad, med intyg om att bilen är besiktigad och försäkrad.
Vilka krav har ni på assistenten som kör?
- Inte mer än att han/hon har körkort.

Assistenter kan inte köra sin egen bil

Sandvikens kommun har dock inte backat när det gäller frågan om en assistent kan köra sin egen bil på arbetstid. Patrik Häljeryd menar att assistenten ska färdas på det sätt den assistansberättigade färdas och följa honom/henne kollektivt och i färdtjänst. Patrik Häljeryd, anser att assistansen har kretsat alltför mycket kring den assistansberättigade som fått bestämma i olika frågor.
- Det är i grunden bra, men det kan också uppstå situationer där det är mindre bra, det finns fall där assistenter känt sig tvingade att använda sin bil, om den assistansberättigade krävt det.
Bakgrunden är enligt Patrik Häljeryd även ansvar för fordonets skick och att det är svårt att avgöra vem som ska betala bensinkostnaden.
- Det var oklart om den assistansberättigade, assistenten eller arbetsgivaren skulle betala. Om kommunen betalar anser jag att vi i någon mån agerat svarttaxi och bjudit på skjuts. Det handlar också om ansvaret och vad som händer om en assistents bil inte är i brukligt skick eller försäkrad.
Fick ni kritik mot de nya reglerna?
- Ja, några höjde rösten inledningsvis, men protesterna försvann när vi skapade avtalet om att assistenten kan köra den assistansberättigades bil.
Har ni övervägt att skriva avtal med enskilda assistenter om att just deras bil skulle kunna användas i tjänsten?
- Frågan var uppe, men nämnden var enig om det då är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla en bil. Det är samhällets ansvar att den assistansberättigade kan ta sig fram vilket normalt sker med kollektivtrafik och färdtjänst.
Har det varit aktuellt att tillhandahålla bilar?
- Nej, ingen har krävt det, kommunen har en bilpool, men i handikappomsorgen används den i princip aldrig.

Medger att det kan skapa problem om färdtjänsten inte fungerar

Patrik Häljeryd medger att det kan bli problematiskt om assistenten inte får ta med den assistansberättigade exempelvis för att handla en eftermiddag, om alternativet är att beställa färdtjänst.
- Vårt beslut har ställts lite på kant av att man varit tvungen att beställa färdtjänst tre veckor i förväg om man exempelvis ska åka från Sandvikens kommun till Valbo köpcenter som ligger i grannkommunen Gävle. Men i våra beslut måste vi utgå från att färdtjänsten fungerar. Det är förkastligt med sådana väntetider, det borde gå att beställa inom två dagar om man vill åka till Valbo och shoppa. Ingen normal människa planerar detta tre veckor innan, det vill man kunna göra på stående fot.
Vad händer om en assistent trots allt kör sin egen bil i arbetet?
- Det beror på vad som hänt, om det varit en akut situation som krävde att assistenten tog sin egen bil, är det naturligtvis helt ok. Men har man gjort det på pin kiv blir det en muntlig varning, därefter skriftlig varning och sedan kan det finnas skäl för avsked om man inte kommer överens, men dit är det en lång väg.
Har du synpunkter på att privata assistansföretag tillåter att assistenten kör sin egen bil i arbetet?
- Det har vi ingen kontroll över, jag vet ju att de resonerar annorlunda, och att många låter assistenter kan använda sin egen bil i tjänsten. Det är deras problematik och ansvar som arbetsgivare, säger Patrik Häljeryd.

Patrik Häljeryd intervjuades av Kenneth Westberg 2010-10-06


Skicka sidan till: